Kørselsfradrag er jokeren i årsopgørelsen fra Skat

Efter et år med hjemmearbejde under coronaudbruddet skal man selv angive kørselsfradrag til Skattestyrelsen.

Det seneste år med covid-19 har været usædvanligt – også hos Skattestyrelsen, som holder styr på danskernes skattebetalinger, afgifter og forskellige fradrag.

Pandemien og den delvise nedlukning af Danmark kan aflæses i tabellerne, når styrelsen 15. marts gør borgernes årsopgørelser tilgængelige.

Det fortæller underdirektør Karoline Klaksvig fra Skattestyrelsen.

- I år er det nye, at vi ikke fortrykker, om man skal have et kørselsfradrag. Det er, fordi vi har arbejdet rigtig meget hjemme.

- Så alle de danskere, der har haft befordring til arbejdet i 2020, skal gå ind og skrive, hvor mange dage de har kørt til og fra arbejde, for at få et befordringsfradrag, siger Karoline Klaksvig.

Det er normalt 1,2 millioner danskere, der har ret til et kørselsfradrag.

Tjekker mistænkelige oplysninger

Skattestyrelsen har flere værktøjer, som kan kontrollere de oplysninger, som danskerne angiver.

Hvis en borgers angivelse af kørsel til arbejdet virker mistænkelig, kan styrelsen for eksempel bede om dokumentation for, at man har været fysisk til stede på sin arbejdsplads.

- Vi har i år en særlig opmærksomhed på, at der kan være fejl i de kørselsfradrag, som borgerne skriver ind. De kan enten have angivet det forkert eller for meget eller for lidt.

- Der har vi nogle digitale værktøjer, der udpeger de tilfælde, hvor der eksempelvis er et højt befordringsfradrag, siger Karoline Klaksvig.

Coronaudbruddet har ikke kun haft betydning for danskernes kørsel til og fra arbejde, påpeger underdirektøren.

- 2020 har været et mærkeligt år for os alle sammen. Det har også påvirket vores privatøkonomi. Det kan være, at vi har skiftet job. Det kan være, at vi har solgt flere værdipapirer eller har solgt eller købt sommerhus.

- Der kan være mange ting, der har ændret sig, og som gør, at der er ekstra behov for at tjekke årsopgørelsen i år, siger Karoline Klaksvig.

Når årsopgørelsen bliver tilgængelig i midten af marts, skal man tjekke, at den stemmer. Man kan som udgangspunkt lave ændringer i årsopgørelsen frem til 1. maj 2021.

Men allerede fra 9. april bliver overskydende skat udbetalt.