Samfund

Ledelse får corona-vacciner, mens frontpersonale må stå standby

På mindst tre psykiatriske centre har centerchefen, som er "allerlængst fra patienterne", fået vaccinen før det mest udsatte personale.

Harme og frustration fylder lige nu luften på personalestuerne på Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Ballerup. Tre af i alt ni psykiatriske centre under Region Hovedstaden.

En række ansatte, som er i tæt kontakt med corona-smittede psykiatriske patienter, stod nemlig ikke forrest i køen, da corona-vaccinerne i sidste uge skulle uddeles.

De måtte vente til centerledelsen var vaccineret.

Det fremgår af et internt nyhedsbrev, som TV 2 har set. Og det har skabt røre.

- Jeg har fået mange henvendelser. Folk er vrede. De er skuffede. Forargede. Og uforstående. Jeg må også bare sige, at jeg undrer mig såre over den prioritering, der er blevet lavet, siger Ken Strøm Andersen, som er næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden.

Han kalder det et tegn på utidig dømmekraft i forhold til den risiko, personalet er i.

- Centerledelsen er så langt fra patienterne, som de overhovedet kan være. De har egne gange og egne kontorer, og lige nu sidder de ovenikøbet hjemme i deres egne boliger og arbejder. De har slet ikke med patienter at gøre, siger han.

Frontpersonale fik resterne

Torsdag i sidste uge ankom de første 162 vacciner til Psykiatrisk Center Amager. Og fredag kunne personalet i et nyhedsbrev læse, hvordan udleveringen var gået, og hvordan prioriteringen i vaccineuddelingen var.

I brevet fremgik det blandt andet, at personale fra den psykiatriske akutmodtagelse fik vaccinen som de første. Herefter kom ansatte i ældrepsykiatrien, så de "vagtbærende læger" og forebyggelsesinstruktører, og endelig kom så centerledelsen.

Derefter stod der i nyhedsbrevet: "Kohorteafsnit B1 og de øvrige døgnafsnit stod standby i løbet af dagen, og medarbejdere herfra er blevet vaccineret med de vacciner, der var i overskud. Vi ved endnu ikke, hvornår den næste runde af vacciner kommer, men I hører nærmere".

Og netop dén besked fik flere ansatte op ad stolen, fortæller Ken Strøm Andersen.

Arbejder med maniske corona-patienter

Kohorteafsnit B1 er nemlig en særlig enhed, hvor blandt andre psykiatriske patienter fra den lukkede afdeling bliver indlagt, hvis de er smittet med covid-19. Altså et særligt afsnit for corona-smittede psykiatriske patienter.

- Du kan måske forestille dig, at du har en manisk patient, som ovenikøbet er smittet med corona. Det er alt andet lige sværere end at have en såkaldt almindelig patient, der bliver indlagt på et corona-afsnit på et sygehus i ro og fred. Så jeg synes faktisk, at man burde have prioriteret det her personale som de allerførste, siger Ken Strøm Andersen.

Næstformanden påpeger desuden, at også de ansatte, der kører ud til hjemløse og specialpsykiatriske bosteder, er prioriteret under centerledelsen, når det gælder corona-vacciner.

- Jeg forstår godt, at det ikke er helt enkelt at prioritere, når man har et begrænset antal vacciner, og vi siger jo heller ikke, at centerledelsen ikke skal vaccineres, men det undrer mig, at prioriteringen ikke er drøftet med medarbejderrepræsentanterne, og jeg kan godt forstå, sygeplejerskerne er vrede, siger han.

Tip os

Har du et tip vedrørende coronavacciner, for eksempel prioriteringer heraf? Så skriv til sosh@tv2.dk. Du kan også bruge TV 2 secure.

Tre centerchefer

I Sundhedsstyrelsens udsendte retningslinjer og anbefalinger vedrørende vaccination af personer på sygehuse fremgår det, at "der bør prioriteres efter, hvor udsat personalet er for smitte, således, at frontpersonale, der håndterer uvisiterede patienter eller patienter mistænkt for eller med påvist COVID-19, eksempelvis personale på intensiv afdelinger, akutmodtagelser med videre, prioriteres først".

TV 2 har spurgt Region Hovedstadens Psykiatri, hvorfor de har valgt at prioritere, som de har gjort, samt om prioriteringen også gælder hovedstadens tre andre psykiatriske centre.

Til det svarer de på mail:

- Region Hovedstadens Psykiatris direktion understreger, at psykiatrien følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for prioritering af vaccinationer. Vaccinationerne gives til de ansatte, der er frontpersonale, ansatte i øvrigt med særlig risiko for smitte, eller ansatte som varetager en kritisk funktion. Direktionen er ikke vaccineret. Tre lokale centerchefer uden klinisk kontakt, der indgår i hospitalets kriseledelse, er blevet vaccineret ud af i alt 1.647 vaccinerede medarbejdere på tværs af Hovedstadens ni psykiatriske centre.

Det var dog oprindeligt tiltænkt, at hele kriseledelsen på de psykiatriske centre skulle have været vaccineret, skriver direktionen i en supplerende mail, men:

- Det var imidlertid ikke rigtigt i den konkrete situation. Derfor ændrede direktionen beslutningen om formiddagen på den første vaccinationsdag. På det tidspunkt var tre centerchefer uden klinisk kontakt blevet vaccineret, står der.

Men antallet er ligegyldigt, siger Ken Strøm Andersen.

Det er kun tre chefer, det drejer sig om. Er det så ikke ok?

- Nej. Antallet ændrer ikke noget. Det er princippet i, at man prioriterer den del af ledelsen, der er længst væk fra patienterne og i mindst risiko for at blive smittet, fremfor dem, som står i første række. Det er det, der er uforståeligt, siger han.

Har du et tip vedrørende coronavacciner, eksempelvis prioriteringerne af dem? Så skriv til sosh@tv2.dk. Du kan også bruge TV 2 Secure.