Coronavirus

Sådan ser smittegraferne ud de næste tre måneder, hvis vi holder kontakttallet lavt

En forskel i kontakttallets decimaler kan have afgørende betydning for smittens udvikling, hvis man ser tre måneder frem.

Hvor stor forskel gør det egentlig, at kontakttallet bevæger sig lidt op og ned?

En meget stor forskel. I hvert fald hvis man ser på de grafer, Susanne Ditlevsen, professor i statistik på Københavns Universitet, har lavet for TV 2 med Statens Serum Instituts regnemodeller.

Her sammenlignes sidste uges kontakttal og denne uges kontakttal og viser smitteudviklingen, hvis man kigger tre måneder frem.

Vi skal dog forestille os, at det er tre måneder, hvor vi opfører os nøjagtig som nu, opretholder de nuværende restriktioner og holder kontakttallet på det samme sted i hele perioden.

- Graferne er en måde at forstå, hvorfor det er så slemt, at den nye variant er mere smitsom end den gamle, lyder det fra Susanne Ditlevsen.

Smitten dør ud

I det ene scenarie er kontakttallet 0,6, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) meldte ud i går. Det svarer til, at 10 personer smittet med coronavirus, smitter seks andre. Så er smitten aftagende.

Samtidig er der meget fokus på særligt den britiske variant af coronavirus, også kaldet B.1.1.7.

Den menes at smitte 1,36 gange mere end de varianter, der allerede er i omløb. Det betyder, at kontakttallet for den variant alene ligger på 0,82 i dette scenarie.

Grafen tager udgangspunkt i et smitteniveau, der svarer til det, vi har nu. Samtidig har man regnet med, at knap 7 procent af de smittede lige nu har den britiske variant i kroppen.

Det fremgår, at begge varianter er aftagende, da kontakttal for den britiske og de gamle varianter holder sig under 1. Med andre ord er smitten aftagende. I løbet af en periode på tre måneder er den nærmest uddød.

Over 3000 dagligt smittede

Ser man på et andet scenarie, hvor kontakttallet er 0,9 – som var tilfældet i sidste uge – er udfaldet et ganske andet.

Hvis gamle varianter har et kontakttal på 0,9, får den britiske variant dermed et kontakttal på 1,2, da man regner med, at den variant smitter mere. Så bevæger smitteudviklingen sig over grænsen på 1, og dermed er den stigende.

Og med tiden kan den blive meget stigende, som grafen viser. Cirka 40 dage efter grafens begyndelse, vil den britiske variant overhale de gamle varianter, og derefter går smittestigningen hurtigt.

I starten af april kan der i det scenarie være over 3000 daglige smittede, hvoraf langt de fleste er smittet med den britiske variant.

Ligesom med den anden graf tager den udgangspunkt i et smitteniveau, som vi har i øjeblikket, og regner med, at omkring 7 procent er de positive, er smittet med den britiske variant.

Professor: - Der er ikke plads til en tur til Dubai

For at undgå scenariet med meget stigende smittetal de næste par måneder, er det centralt, at danskerne opretholder de gode vaner, der fik smittetallet ned på 0,6, siger Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på SDU.

Det er nu "det lange, seje træk med at holde smitteniveauet lavt" gælder, siger han.

- Der skal gøres en indsats for det hele tiden. Der er ikke plads til, at vi nu slapper af og siger, at det går nok. Der er ikke plads til en tur til Dubai, lyder det fra professoren.

Han mener, at de næste tre til fire måneder er afgørende for at holde smitten i hævd.