Coronavirus

665 indberetninger om bivirkninger af vaccine i Danmark

Langt størstedelen af de formodede bivirkninger var ikke-alvorlige.

Lidt over 170.000 danskere har nu fået første stik med coronavaccine.

På den baggrund har Lægemiddelstyrelsen gjort status over de bivirkninger, der er indrapporteret i forbindelse med vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

I alt er der registreret 665 indberetninger om formodede bivirkninger, der fordeler sig over alle aldersgrupper. 117 af indberetningerne er behandlet, lyder det i en pressemeddelelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Langt størstedelen af de formodede bivirkninger var ikke-alvorlige og drejede sig om hovedpine, ømhed på indstikningsstedet, svimmelhed og feber.

Allergiske reaktioner

Der er også indberettet allergiske reaktioner i kølvandet på et stik med vaccinen.

21 tilfælde af allergiske reaktioner er vurderet relateret til vaccinen, og alle var forbigående. 17 af dem krævede behandling og efterfølgende observation af personalet på vaccinationsstedet. I fire tilfælde medførte symptomerne en kort indlæggelse til observation på hospitalet.

De mest alvorlige allergiske reaktioner – blandt andet såkaldte anafylaktiske reaktioner, der kan føre til livstruende reaktioner – er der registreret otte af, og alle gik over igen. De otte er lidt flere end forventet, lyder det fra Lægemiddelstyrelsen.

- Det er ikke på nogen måde behageligt for patienterne, men det er en kendt bivirkning i forbindelse med vaccination. Og man skal huske på, at vaccinen gives for at undgå en potentielt dødelig sygdom, lyder det fra konstitueret enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Tanja Erichsen i pressemeddelelsen.

Viser, at vaccinen virker

Det har hele tiden været ventet, at der ville være bivirkninger ved coronavaccinen, ligesom der er ved andre vacciner.

De mest almindelige bivirkninger er ofte ufarlige og et tegn på, at en vaccine virker. De viser nemlig, at kroppen "genkender" vaccinen, og at immunsystemet sætter ind.

Det forklarer Jens Lundgren, der professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, som TV 2 tidligere har talt med.

Han hæfter sig ved, at selvom der er bivirkninger ved coronavaccinen, er de i overvældende grad de samme, som man kender fra andre vacciner, og ikke noget, der skal afholde en fra at få de to stik, som vaccinen kræver.

- Fordelene opvejer klart bivirkningerne, siger Jens Lundgren.

Dødsfald vurderes ikke at hænge sammen med vaccine

Flere steder i verden, blandt andet i USA og Norge, har man registreret dødsfald efter vaccinationen.

Det samme er tilfældet i Danmark, hvor der er indberettet 11 dødsfald, hvoraf styrelsen har vurderet fem tilfælde.

I alle fem tilfælde er vurderingen, at det er mindre sandsynligt, at der er sammenhæng med vaccinen, og at det er overvejende sandsynligt, at dødsfaldene skyldes andre forhold, lyder det fra Tanja Erichsen.

- Det er helt som forventet, at der vil blive indberettet dødsfald efter vaccinationer, fordi det er de ældre og svageste, der vaccineres først. Det betyder ikke nødvendigvis, at dødsfaldene skyldes vaccinen, siger hun.

Danske læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, men man kan også selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via linket her.

Bivirkningerne skal Lægemiddelstyrelsen løbende indberette til EU's Lægemiddelagentur, EMA, der modtager indberetningerne fra alle EU-lande.