Samfund

Eksperter: Danske virksomheders CO2-regnskaber er "greenwashing"

Store danske virksomheders højt profilerede brug af vedvarende energi har – ifølge forskning – ikke sparet atmosfæren for noget som helst CO2.

En række store danske virksomheder promoverer sig med, at de bruger vedvarende energi for at støtte den grønne omstilling.

I virkeligheden kommer der ikke mere vedvarende energi, fordi virksomhederne køber såkaldte grønne certifikater, som ingen effekt har.

Det betyder, at den grønne energi, som virksomhederne promoverer sig med, ikke fører til, at der bliver udledt mindre CO2.

Det er konklusionen i flere videnskabelige studier, og det samme siger flere eksperter, som TV 2 har talt med:

- Virksomhederne bruger certifikaterne til at kalde sig grønne, selvom de ikke er det. Bevidst eller ubevidst bruger de altså certifikaterne til at greenwashe deres CO2-regnskab, fortæller professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

Skadeligt for den grønne omstilling

TV 2s research viser, at blandt andre følgende danske virksomheder bruger den type certifikater, som ifølge eksperterne ingen effekt har:

Telia, Danske Bank, Nestlé, Novo Nordisk, Toms, Coloplast og Carlsberg.

Du kan læse deres svar længere nede i denne artikel.

Det er helt efter reglerne at bruge oprindelsesgarantierne - som certifikaterne hedder - selvom videnskaben siger, at de ikke fører til mere vedvarende energi.

Ifølge en forsker er oprindelsesgarantierne faktisk deciderede skadelige for den grønne omstilling:

Oprindelsesgarantier

Oprindelsesgarantier er en type grønt certifikat, som dokumenterer, at strømmen kommer fra vedvarende energi.

Systemet fungerer sådan, at hvis man producerer vedvarende energi et sted i Europa, så kan man få udstedt en oprindelsesgaranti af myndighederne. Den kan man så sælge videre på det frie marked.

Køberen af oprindelsesgarantien kan være sikker på, at der et sted i det europæiske elnet er blevet produceret den mængde vedvarende energi, man har købt retten til.

- Når en forbruger vælger et produkt, fordi man får information om, at det styrker den grønne omstilling, og det i virkeligheden ikke sker, så er det skadeligt for den grønne omstilling. Den forbruger kunne jo have valgt et produkt, som gjorde en reel forskel, siger Matthew Brander, der forsker i certifikaternes reelle virkning på Edinburgh Universitet i Skotland.

Telias strøm stammer fra norsk vandkraft

Et eksempel er Telia, som sidste år lancerede en kampagne, hvor de reklamerede med at være et grønt netværk.

- Det erstatter ikke noget kul eller naturgas, som var der i forvejen. Derfor er der ikke noget grønt i det

Brian Vad Mathiesen, professor Aalborg Universitet

I reklamefilmen fortæller Telia, at det påvirker miljøet, når man bruger strøm til at surfe og streame.

- Det har vi gjort noget ved, siger Telia i reklamefilmen.

Telias brug af vedvarende energi fører dog – ifølge eksperterne – ikke til at der bliver udledt mindre CO2, fordi Telias brug af vedvarende energi kommer fra oprindelsesgarantier.

Selvom Telia i sin reklamekampagne viser billeder af vindmøller, så stammer deres grønne strøm i virkeligheden fra norsk vandkraft.

Erstatter ikke sort strøm

En oprindelsesgaranti er dokumentation for, at der et eller andet sted i Europa er produceret vedvarende energi svarende til den strøm som – i det her tilfælde Telia – bruger.

Telia brugte 59.000 MWh i 2019. Det svarer til cirka 37.000 danskeres elforbrug. Med oprindelsesgarantier har Telia købt retten til en tilsvarende mængde energi produceret på norske vandværker.

Problemet er ifølge eksperterne, at der ikke kommer noget ny vedvarende energi af Telias køb af oprindelsesgarantier. Norsk vandkraft har været fuldt udbygget i mange år. Der bliver ikke mere af det, når Telia køber retten til noget af strømmen.

- Det erstatter ikke noget kul eller naturgas, som var der i forvejen. Derfor er der ikke noget grønt i det, fortæller Brian Vad Mathiesen.

Telia: - Det er i tråd med vores ambition

Telia har ikke ønsket at stille op til interview, men pressechefen skriver i en mail til TV 2, at de ser oprindelsesgarantierne som en mulighed for at efterspørge vedvarende energi fra markedet.

- I kommunikationen omkring ”grønt netværk” fremfører vi dog ikke, at vores køb af grønne certifikater/oprindelsesgarantier fører til opførelse af nye, vedvarende energiløsninger, skriver pressechef Mads Houe.

På Telias hjemmeside står der, at ”for at begrænse CO2-udslippet er det nødvendigt, at vi ændrer vores energiforbrug til vedvarende energikilder”.

Det er altså selvom, at eksperterne mener, at Telias brug af vedvarende energikilder ikke fører til et mindre CO2-udslip.

Der er generelt meget misvisende retorik fra sælgerne af de her certifikater

Matthew Brander, lektor, Edinburgh Universitet.

Mads Houe forklarer, at den tekst ikke henviser til Telias nuværende opkøb af oprindelsesgarantier.

- Det er i tråd med vores ambition om klimaneutralitet i 2030, hvor hele vores energiforbrug skal komme fra vedvarende energi.

Det er ikke kun oprindelsesgarantier fra vandkraft, der ifølge eksperterne er problematiske. Oprindelsesgarantier fra vindmøller fører heller ikke til CO2-besparelser.

Carlsberg, Novo Nordisk og Toms har alle købt oprindelsesgarantier i vindmølleparker.

Støtter vindmølleparker

Alle tre virksomheder skriver på deres hjemmeside, at de for at støtte den grønne omstilling gør brug af vedvarende energi.

Vindmølleparkerne, som virksomhederne køber deres oprindelsesgarantier i, er alle sammen statsstøttede.

Det betyder ifølge eksperterne, at der ikke kommer nogle CO2-besparelser ud af de oprindelsesgarantier, som Carlsberg, Novo Nordisk og Toms køber.

Derfor fungerer oprindelsesgarantier ikke

Ifølge forskningen fører salg af oprindelsesgarantier ikke til mere vedvarende energi, fordi prisen er for lav. Når man betaler for retten til grøn strøm, så betaler man kun cirka 1 procent af, hvad det reelt ville koste skabe ny vedvarende energi.

Grunden til, at prisen er så lav, er, at der er langt flere oprindelsesgrantier på markedet, end der bliver efterspurgt. Her peger forskningen især på, at store mængder oprindelsesgarantier fra norsk vandkraft presser prisen i bund.   

- Man har lavet vindmølleparkerne, fordi staten støttede dem. Ikke på grund af den minimale indtægt man kan få fra en oprindelsesgaranti. Derfor er det meget usandsynligt, at oprindelsesgarantierne i de vindmølleparker vil føre til noget som helst ny vedvarende energi, siger Matthew Brander.

- Misvisende retorik fra sælgere

Toms og Novo Nordisk har købt deres oprindelsesgarantier fra Ørsteds havvindmølleparker. Ørsted anerkender i et svar til TV 2, at det ikke direkte fører til mere grøn energi.

- Vores kunder støtter grøn energi ved at forbedre businesscasen for grønne projekter, da salget af oprindelsesgarantier giver en yderligere indtægtskilde, men det fører ikke direkte til mere grøn energi, skriver Ørsted.

Matthew Brander fra Edinburgh Universitet er meget skeptisk overfor det sprogbrug.

- Hvad betyder det at støtte grøn energi? Det må vel være et spørgsmål om, hvor vidt det fører til ny grøn energi eller ej, og det gør det ikke. Der er generelt meget misvisende retorik fra sælgerne af de her certifikater, siger Matthew Brander.

Det er relevant at diskutere, hvor meget vores køb af grønne energicertifikater er med til at fremme videre udbygning af vedvarende energi

Kristina Sjøberg Øgaard, chef for Danske Banks bæredygtighedsstrategi

Ørsted skriver også, at oprindelsesgarantierne gør grøn energi mere konkurrencedygtigt i kampen med fossilenergi. Ifølge Matthew Brander er det rigtigt, at forretningen med grøn energi bliver marginalt bedre af oprindelsesgarantierne.

- Men al forskning peger på, at det er så lidt, at det ikke fører til yderligere investeringer i vedvarende energi, siger Matthew Brander.

Google gør det anderledes

Man kan som virksomhed godt lave en aftale, som sikrer, at der bliver opført ny vedvarende energi.

Det har Google blandt andre gjort. De har fået opført fem solcelleparker i Danmark, som svarer til den strøm, de bruger.

- Vi benytter os ikke af denne her type certifikater. Vi mener ikke, at det giver nok grøn omstilling. I stedet investerer vi i eksempelvis solcelleparker, som måske er dyrere, men det giver reel grøn omstilling, fortæller Jesper Vangkilde, som er pressechef i Google Danmark.

Så meget dyrere er Googles løsning

Googles løsning er en power purchasing agreement (PPA). Her binder man sig til en elpris og et elforbrug i 10 år. Til gengæld lover energivirksomheden, at de opfører et nyt anlæg, der producerer vedvarende energi.

TV 2s kilder anslår, at det koster mellem 4 og 6 øre mere per kilowatt-time at lave en PPA i stedet for at købe oprindelsescertifikater. For Telia ville det betyde en omkostning på mellem 2,3 og 3,5 millioner kroner ekstra om året. Det er dog især den lange bindingsperiode, som ifølge TV 2s kilder kan afholde virksomheder fra at lave en PPA.   

Telia, Carlsberg og flere af de andre virksomheder, TV 2 har været i kontakt med, fortæller, at de overvejer at lave aftaler, der ligesom Google sikrer, at der bliver opført ny vedvarende energi.

Virksomheder som bruger oprindelsesgarantier

 1. Telia

  Telia har lavet en kampagne, hvor de reklamerer for at være et grønt netværk, der bruger 100 procent grøn strøm. Strømmen stammer fra oprindelsesgarantier i norsk vandkraft.

  I et skriftligt svar skriver Telia, at de er bekendt med kritikken af oprindelsesgarantierne:

  - Vi betragter ikke grønne certifikater som den definitive løsning på egne emissioner eller klimaudfordringerne generelt – men som en aktuel mulighed for at efterspørge/aftage vedvarende energi fra markedet, skriver pressechef Mads Houe.

  Han skriver derudover, at kampagnen om grønt netværk også henviser til Telias energioptimering. Telia har en ambition om ikke at udlede noget CO2 i 2030. Virksomheden overvejer at lave aftaler om køb af grøn el, som sikrer udbygning af vedvarende energi.

 2. Danske Bank

  Danske bank fortæller på deres hjemmeside, at ”klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står overfor som samfund”.

  - Vi er alle nødt til at handle nu. I Danske Bank forpligtiger vi os til at gøre vores del af indsatsen. I tråd med Paris-aftalen har vi reduceret vores CO2-udledning markant, fortæller Danske Bank i en video om bankens bæredygtige strategi.

  Reduktionen af bankens CO2-udledning bygger på oprindelsesgarantier fra danske vindmøller og vandkraft fra Norge, Sverige og Finland.

  Chef for Danske Banks bæredygtighedsstrategi, Kristina Sjøberg Øgaard skriver i et svar, at banken overvejer direkte køb af strøm fra nye grønne energikilder:

  - Det er relevant at diskutere, hvor meget vores køb af grønne energicertifikater er med til at fremme videre udbygning af vedvarende energi, men vi har indtil videre valgt at gøre brug af den etablerede metode, der er på markedet.

 3. Novo Nordisk

  Novo Nordisk fortæller på sin hjemmeside, at de arbejder for nul miljøpåvirkning, og at de i 2020 har opnået deres mål om 100 procent el fra vedvarende energi. Som Politiken tidligere har fortalt, har Novo Nordisk lavet en aftale om oprindelsesgarantier fra vindmølleparken Kriegers Flak.

  I en video på hjemmesiden understreger virksomheden den videnskabelige tilgang til at nå målet om nul miljøpåvirkning:

  - Som en videnskabsbaseret virksomhed ved vi, at rejsen til de mest meningsfyldte svar starter ved at tackle de sværeste spørgsmål, oplyser Novo Nordisk i videoen.

  I et skriftligt svar fortæller chef for bæredygtighed Katrine DiBona, at Novo Nordisk med oprindelsesgarantierne fra Kriegers Flak sikrer sig, at det danske anlæg producerer den mængde grøn strøm, som de skal bruge. 

  - Mens garantierne ikke i sig selv sikrer yderligere vedvarende energi på markedet, er de et anerkendt instrument af både EU, den danske stat og internationale organisationer som RE100. Kriegers Flak var givetvis blevet opført uden Novo Nordisk. Men vi er glade for at være med til at sikre den historisk lave udbudspris for en vindmøllepark, skriver Katrine DiBona.

  Når I har en "videnskabelige tilgang", hvorfor vælger I så en løsning, som ifølge videnskaben ikke bidrager til at sænke CO2-udledningen?

  - Da vi traf beslutningen om Krigers Flak, var det den bedste løsning på det givne tidspunkt med udgangspunkt i den teknologi og de samarbejdspartnere, der var til rådighed.

 4. Carlsberg

  Carlsberg skriver i deres bæredygtighedsrapport, at de ”bidrager til en bedre fremtid ved investering og innovation i vores bæredygtigheds program”. En del af programmet handler om at have 100 procent vedvarende elektricitet i 2022.

  Carlsberg har deres egne solcelleanlæg på fem af deres bryggerier. Størstedelen af deres vedvarende energi i Vesteuropa kommer fra oprindelsesgarantier i en skotsk vindmøllepark.

  I et skriftligt svar skriver Carlsberg, at de er enige med forskerne i, at oprindelsesgarantier ikke nødvendigvis fører til ny vedvarende kapacitet:

  - Som vi ser det, bliver virksomheder nødt til at begynde et sted. Ved at skabe efterspørgsel, og bruge forskellige redskaber på vejen mod 100% vedvarende elektricitet, bidrager man indirekte til den grønne omstilling, skriver presseansvarlig Kasper Elbjørn.

  Han fortæller også, at Carlsberg planlægger at lave aftaler om køb af elektricitet, som sikrer ny vedvarende energi.

 5. Coloplast

  Coloplast skriver på sin hjemmeside, at ”vi har forpligtet os til at minimere vores miljømæssige fodaftryk, mens vi vokser.”

  Det indebærer blandt andet, at de har 100 procent elektricitet fra vedvarende energi.

  Coloplasts vedvarende energi er dækket af oprindelsesgarantier fra biomasse, vand- og vindkraft fra forskellige europæiske lande.

  Bæredygtighedsdirektør Nassera Ahmed skriver i en mail til TV 2, at brugen af oprindelsesgarantierne er i overensstemmelse med den internationale standard for Greenhouse Gas Protocol:

  - Helt overordnet anerkender vi dog, at brugen af oprindelsesgarantier ikke 1:1 sikrer opførelsen af ny, vedvarende energi, hvorfor vi – som led i vores nye 2025-strategi Strive25 – overgår til PPA’er, siger Nassera Ahmad med henvisning til de energiaftaler, hvor man kan sikre sig, at der bliver opført ny vedvarende energiproduktion.

  TV 2 har spurgt Coloplast, om de kender til undersøgelser, som viser, at deres opkøb af oprindelsesgarantier fører til noget som helst ny vedvarende energi. Det har de ikke svaret på.

 6. Nestlé

  Nestlé Danmark skriver på sin hjemmeside, at ”Nestlé bruger sin størrelse, skala og rækkevidde til at gøre noget ved klimaforandringer og gøre en stor forskel.”

  I december udsendte virksomheden en pressemeddelelse, som fortalte, at ”Nestlés danske fabrik har nu opnået CO2-neutralt energiforbrug”.

  Det regnskab er opgjort ved brug af grønne certifikater. Elforbruget er dækket af oprindelsesgarantier fra vandkraft.

  Dagen efter, at Nestlé havde sendt pressemeddelelsen, skrev TV 2 og spurgte, hvordan Nestlé havde opnået CO2-neutralitet. Kort derefter ændrede Nestlé formuleringen.

  Nestlé har svaret TV 2 i en mail, at de undersøger mulighederne for at opkøbe strøm fra ny vedvarende energi i stedet for certifikater:

  - Greenwashing eller andet, som kan bruges til at sløre reel grøn omstilling, har vi ingen interesse i. Derfor blev nyheden, der indeholdt fejl, også ændret hurtigt.

 7. Toms

  Toms skriver på sin hjemmeside, at ”miljø og klima er en af hjørnestenene i vores arbejde for en ansvarlig produktion.”

  Toms har været klimapartner med Ørsted siden 2009. Udover hjælp til energioptimering betyder det, at hele Toms elforbrug er dækket af oprindelsesgarantier fra Ørsteds havvindmølleparker.

  Toms har ikke ønsket at give en kommentar til denne artikel.