Eksperter: Danske virksomheders CO2-regnskaber er "greenwashing"

Store danske virksomheders højt profilerede brug af vedvarende energi har – ifølge forskning – ikke sparet atmosfæren for noget som helst CO2.

En rÌkke store danske virksomheder promoverer sig med, at de bruger vedvarende energi for at støtte den grønne omstilling.

I virkeligheden kommer der ikke mere vedvarende energi, fordi virksomhederne køber sükaldte grønne certifikater, som ingen effekt har.

Det betyder, at den grønne energi, som virksomhederne promoverer sig med, ikke fører til, at der bliver udledt mindre CO2.

Det er konklusionen i flere videnskabelige studier, og det samme siger flere eksperter, som TV 2 har talt med:

- Virksomhederne bruger certifikaterne til at kalde sig grønne, selvom de ikke er det. Bevidst eller ubevidst bruger de altsü certifikaterne til at greenwashe deres CO2-regnskab, fortÌller professor i energiplanlÌgning pü Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

Skadeligt for den grønne omstilling

TV 2s research viser, at blandt andre følgende danske virksomheder bruger den type certifikater, som ifølge eksperterne ingen effekt har:

Telia, Danske Bank, NestlĂŠ, Novo Nordisk, Toms, Coloplast og Carlsberg.

Du kan lĂŚse deres svar lĂŚngere nede i denne artikel.

Det er helt efter reglerne at bruge oprindelsesgarantierne - som certifikaterne hedder - selvom videnskaben siger, at de ikke fører til mere vedvarende energi.

Ifølge en forsker er oprindelsesgarantierne faktisk deciderede skadelige for den grønne omstilling:

Oprindelsesgarantier

Oprindelsesgarantier er en type grønt certifikat, som dokumenterer, at strømmen kommer fra vedvarende energi.

Systemet fungerer sĂĽdan, at hvis man producerer vedvarende energi et sted i Europa, sĂĽ kan man fĂĽ udstedt en oprindelsesgaranti af myndighederne. Den kan man sĂĽ sĂŚlge videre pĂĽ det frie marked.

Køberen af oprindelsesgarantien kan vÌre sikker pü, at der et sted i det europÌiske elnet er blevet produceret den mÌngde vedvarende energi, man har købt retten til.

- Nür en forbruger vÌlger et produkt, fordi man für information om, at det styrker den grønne omstilling, og det i virkeligheden ikke sker, sü er det skadeligt for den grønne omstilling. Den forbruger kunne jo have valgt et produkt, som gjorde en reel forskel, siger Matthew Brander, der forsker i certifikaternes reelle virkning pü Edinburgh Universitet i Skotland.

Telias strøm stammer fra norsk vandkraft

Et eksempel er Telia, som sidste ür lancerede en kampagne, hvor de reklamerede med at vÌre et grønt netvÌrk.

- Det erstatter ikke noget kul eller naturgas, som var der i forvejen. Derfor er der ikke noget grønt i det

Brian Vad Mathiesen, professor Aalborg Universitet

I reklamefilmen fortÌller Telia, at det püvirker miljøet, nür man bruger strøm til at surfe og streame.

- Det har vi gjort noget ved, siger Telia i reklamefilmen.

Telias brug af vedvarende energi fører dog – ifølge eksperterne – ikke til at der bliver udledt mindre CO2, fordi Telias brug af vedvarende energi kommer fra oprindelsesgarantier.

Selvom Telia i sin reklamekampagne viser billeder af vindmøller, sü stammer deres grønne strøm i virkeligheden fra norsk vandkraft.

Erstatter ikke sort strøm

En oprindelsesgaranti er dokumentation for, at der et eller andet sted i Europa er produceret vedvarende energi svarende til den strøm som – i det her tilfælde Telia – bruger.

Telia brugte 59.000 MWh i 2019. Det svarer til cirka 37.000 danskeres elforbrug. Med oprindelsesgarantier har Telia købt retten til en tilsvarende mÌngde energi produceret pü norske vandvÌrker.

Problemet er ifølge eksperterne, at der ikke kommer noget ny vedvarende energi af Telias køb af oprindelsesgarantier. Norsk vandkraft har vÌret fuldt udbygget i mange ür. Der bliver ikke mere af det, nür Telia køber retten til noget af strømmen.

- Det erstatter ikke noget kul eller naturgas, som var der i forvejen. Derfor er der ikke noget grønt i det, fortÌller Brian Vad Mathiesen.

Telia: - Det er i trĂĽd med vores ambition

Telia har ikke ønsket at stille op til interview, men pressechefen skriver i en mail til TV 2, at de ser oprindelsesgarantierne som en mulighed for at efterspørge vedvarende energi fra markedet.

- I kommunikationen omkring ”grønt netværk” fremfører vi dog ikke, at vores køb af grønne certifikater/oprindelsesgarantier fører til opførelse af nye, vedvarende energiløsninger, skriver pressechef Mads Houe.

På Telias hjemmeside står der, at ”for at begrænse CO2-udslippet er det nødvendigt, at vi ændrer vores energiforbrug til vedvarende energikilder”.

Det er altsü selvom, at eksperterne mener, at Telias brug af vedvarende energikilder ikke fører til et mindre CO2-udslip.

Der er generelt meget misvisende retorik fra sĂŚlgerne af de her certifikater

Matthew Brander, lektor, Edinburgh Universitet.

Mads Houe forklarer, at den tekst ikke henviser til Telias nuvÌrende opkøb af oprindelsesgarantier.

- Det er i trĂĽd med vores ambition om klimaneutralitet i 2030, hvor hele vores energiforbrug skal komme fra vedvarende energi.

Det er ikke kun oprindelsesgarantier fra vandkraft, der ifølge eksperterne er problematiske. Oprindelsesgarantier fra vindmøller fører heller ikke til CO2-besparelser.

Carlsberg, Novo Nordisk og Toms har alle købt oprindelsesgarantier i vindmølleparker.

Støtter vindmølleparker

Alle tre virksomheder skriver pü deres hjemmeside, at de for at støtte den grønne omstilling gør brug af vedvarende energi.

Vindmølleparkerne, som virksomhederne køber deres oprindelsesgarantier i, er alle sammen statsstøttede.

Det betyder ifølge eksperterne, at der ikke kommer nogle CO2-besparelser ud af de oprindelsesgarantier, som Carlsberg, Novo Nordisk og Toms køber.

Derfor fungerer oprindelsesgarantier ikke

Ifølge forskningen fører salg af oprindelsesgarantier ikke til mere vedvarende energi, fordi prisen er for lav. Nür man betaler for retten til grøn strøm, sü betaler man kun cirka 1 procent af, hvad det reelt ville koste skabe ny vedvarende energi.

Grunden til, at prisen er sĂĽ lav, er, at der er langt flere oprindelsesgrantier pĂĽ markedet, end der bliver efterspurgt. Her peger forskningen isĂŚr pĂĽ, at store mĂŚngder oprindelsesgarantier fra norsk vandkraft presser prisen i bund.   

- Man har lavet vindmølleparkerne, fordi staten støttede dem. Ikke pü grund af den minimale indtÌgt man kan fü fra en oprindelsesgaranti. Derfor er det meget usandsynligt, at oprindelsesgarantierne i de vindmølleparker vil føre til noget som helst ny vedvarende energi, siger Matthew Brander.

- Misvisende retorik fra sĂŚlgere

Toms og Novo Nordisk har købt deres oprindelsesgarantier fra Ørsteds havvindmølleparker. Ørsted anerkender i et svar til TV 2, at det ikke direkte fører til mere grøn energi.

- Vores kunder støtter grøn energi ved at forbedre businesscasen for grønne projekter, da salget af oprindelsesgarantier giver en yderligere indtÌgtskilde, men det fører ikke direkte til mere grøn energi, skriver Ørsted.

Matthew Brander fra Edinburgh Universitet er meget skeptisk overfor det sprogbrug.

- Hvad betyder det at støtte grøn energi? Det mü vel vÌre et spørgsmül om, hvor vidt det fører til ny grøn energi eller ej, og det gør det ikke. Der er generelt meget misvisende retorik fra sÌlgerne af de her certifikater, siger Matthew Brander.

Det er relevant at diskutere, hvor meget vores køb af grønne energicertifikater er med til at fremme videre udbygning af vedvarende energi

Kristina Sjøberg Øgaard, chef for Danske Banks bÌredygtighedsstrategi

Ørsted skriver ogsü, at oprindelsesgarantierne gør grøn energi mere konkurrencedygtigt i kampen med fossilenergi. Ifølge Matthew Brander er det rigtigt, at forretningen med grøn energi bliver marginalt bedre af oprindelsesgarantierne.

- Men al forskning peger pü, at det er sü lidt, at det ikke fører til yderligere investeringer i vedvarende energi, siger Matthew Brander.

Google gør det anderledes

Man kan som virksomhed godt lave en aftale, som sikrer, at der bliver opført ny vedvarende energi.

Det har Google blandt andre gjort. De har füet opført fem solcelleparker i Danmark, som svarer til den strøm, de bruger.

- Vi benytter os ikke af denne her type certifikater. Vi mener ikke, at det giver nok grøn omstilling. I stedet investerer vi i eksempelvis solcelleparker, som müske er dyrere, men det giver reel grøn omstilling, fortÌller Jesper Vangkilde, som er pressechef i Google Danmark.

Sü meget dyrere er Googles løsning

Googles løsning er en power purchasing agreement (PPA). Her binder man sig til en elpris og et elforbrug i 10 ür. Til gengÌld lover energivirksomheden, at de opfører et nyt anlÌg, der producerer vedvarende energi.

TV 2s kilder anslĂĽr, at det koster mellem 4 og 6 øre mere per kilowatt-time at lave en PPA i stedet for at købe oprindelsescertifikater. For Telia ville det betyde en omkostning pĂĽ mellem 2,3 og 3,5 millioner kroner ekstra om ĂĽret. Det er dog isĂŚr den lange bindingsperiode, som ifølge TV 2s kilder kan afholde virksomheder fra at lave en PPA.   

Telia, Carlsberg og flere af de andre virksomheder, TV 2 har vÌret i kontakt med, fortÌller, at de overvejer at lave aftaler, der ligesom Google sikrer, at der bliver opført ny vedvarende energi.

Virksomheder som bruger oprindelsesgarantier

 1. Telia

  Telia har lavet en kampagne, hvor de reklamerer for at vÌre et grønt netvÌrk, der bruger 100 procent grøn strøm. Strømmen stammer fra oprindelsesgarantier i norsk vandkraft.

  I et skriftligt svar skriver Telia, at de er bekendt med kritikken af oprindelsesgarantierne:

  - Vi betragter ikke grønne certifikater som den definitive løsning på egne emissioner eller klimaudfordringerne generelt – men som en aktuel mulighed for at efterspørge/aftage vedvarende energi fra markedet, skriver pressechef Mads Houe.

  Han skriver derudover, at kampagnen om grønt netvÌrk ogsü henviser til Telias energioptimering. Telia har en ambition om ikke at udlede noget CO2 i 2030. Virksomheden overvejer at lave aftaler om køb af grøn el, som sikrer udbygning af vedvarende energi.

 2. Danske Bank

  Danske bank fortĂŚller pĂĽ deres hjemmeside, at ”klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi stĂĽr overfor som samfund”.

  - Vi er alle nødt til at handle nu. I Danske Bank forpligtiger vi os til at gøre vores del af indsatsen. I trüd med Paris-aftalen har vi reduceret vores CO2-udledning markant, fortÌller Danske Bank i en video om bankens bÌredygtige strategi.

  Reduktionen af bankens CO2-udledning bygger pü oprindelsesgarantier fra danske vindmøller og vandkraft fra Norge, Sverige og Finland.

  Chef for Danske Banks bÌredygtighedsstrategi, Kristina Sjøberg Øgaard skriver i et svar, at banken overvejer direkte køb af strøm fra nye grønne energikilder:

  - Det er relevant at diskutere, hvor meget vores køb af grønne energicertifikater er med til at fremme videre udbygning af vedvarende energi, men vi har indtil videre valgt at gøre brug af den etablerede metode, der er pü markedet.

 3. Novo Nordisk

  Novo Nordisk fortÌller pü sin hjemmeside, at de arbejder for nul miljøpüvirkning, og at de i 2020 har opnüet deres mül om 100 procent el fra vedvarende energi. Som Politiken tidligere har fortalt, har Novo Nordisk lavet en aftale om oprindelsesgarantier fra vindmølleparken Kriegers Flak.

  I en video pü hjemmesiden understreger virksomheden den videnskabelige tilgang til at nü mület om nul miljøpüvirkning:

  - Som en videnskabsbaseret virksomhed ved vi, at rejsen til de mest meningsfyldte svar starter ved at tackle de svÌreste spørgsmül, oplyser Novo Nordisk i videoen.

  I et skriftligt svar fortĂŚller chef for bĂŚredygtighed Katrine DiBona, at Novo Nordisk med oprindelsesgarantierne fra Kriegers Flak sikrer sig, at det danske anlĂŚg producerer den mĂŚngde grøn strøm, som de skal bruge. 

  - Mens garantierne ikke i sig selv sikrer yderligere vedvarende energi pü markedet, er de et anerkendt instrument af büde EU, den danske stat og internationale organisationer som RE100. Kriegers Flak var givetvis blevet opført uden Novo Nordisk. Men vi er glade for at vÌre med til at sikre den historisk lave udbudspris for en vindmøllepark, skriver Katrine DiBona.

  Nür I har en "videnskabelige tilgang", hvorfor vÌlger I sü en løsning, som ifølge videnskaben ikke bidrager til at sÌnke CO2-udledningen?

  - Da vi traf beslutningen om Krigers Flak, var det den bedste løsning pü det givne tidspunkt med udgangspunkt i den teknologi og de samarbejdspartnere, der var til rüdighed.

 4. Carlsberg

  Carlsberg skriver i deres bæredygtighedsrapport, at de ”bidrager til en bedre fremtid ved investering og innovation i vores bæredygtigheds program”. En del af programmet handler om at have 100 procent vedvarende elektricitet i 2022.

  Carlsberg har deres egne solcelleanlÌg pü fem af deres bryggerier. Størstedelen af deres vedvarende energi i Vesteuropa kommer fra oprindelsesgarantier i en skotsk vindmøllepark.

  I et skriftligt svar skriver Carlsberg, at de er enige med forskerne i, at oprindelsesgarantier ikke nødvendigvis fører til ny vedvarende kapacitet:

  - Som vi ser det, bliver virksomheder nødt til at begynde et sted. Ved at skabe efterspørgsel, og bruge forskellige redskaber pü vejen mod 100% vedvarende elektricitet, bidrager man indirekte til den grønne omstilling, skriver presseansvarlig Kasper Elbjørn.

  Han fortÌller ogsü, at Carlsberg planlÌgger at lave aftaler om køb af elektricitet, som sikrer ny vedvarende energi.

 5. Coloplast

  Coloplast skriver på sin hjemmeside, at ”vi har forpligtet os til at minimere vores miljømæssige fodaftryk, mens vi vokser.”

  Det indebĂŚrer blandt andet, at de har 100 procent elektricitet fra vedvarende energi.

  Coloplasts vedvarende energi er dĂŚkket af oprindelsesgarantier fra biomasse, vand- og vindkraft fra forskellige europĂŚiske lande.

  BÌredygtighedsdirektør Nassera Ahmed skriver i en mail til TV 2, at brugen af oprindelsesgarantierne er i overensstemmelse med den internationale standard for Greenhouse Gas Protocol:

  - Helt overordnet anerkender vi dog, at brugen af oprindelsesgarantier ikke 1:1 sikrer opførelsen af ny, vedvarende energi, hvorfor vi – som led i vores nye 2025-strategi Strive25 – overgår til PPA’er, siger Nassera Ahmad med henvisning til de energiaftaler, hvor man kan sikre sig, at der bliver opført ny vedvarende energiproduktion.

  TV 2 har spurgt Coloplast, om de kender til undersøgelser, som viser, at deres opkøb af oprindelsesgarantier fører til noget som helst ny vedvarende energi. Det har de ikke svaret pü.

 6. NestlĂŠ

  Nestlé Danmark skriver på sin hjemmeside, at ”Nestlé bruger sin størrelse, skala og rækkevidde til at gøre noget ved klimaforandringer og gøre en stor forskel.”

  I december udsendte virksomheden en pressemeddelelse, som fortalte, at ”Nestlés danske fabrik har nu opnået CO2-neutralt energiforbrug”.

  Det regnskab er opgjort ved brug af grønne certifikater. Elforbruget er dÌkket af oprindelsesgarantier fra vandkraft.

  Dagen efter, at NestlĂŠ havde sendt pressemeddelelsen, skrev TV 2 og spurgte, hvordan NestlĂŠ havde opnĂĽet CO2-neutralitet. Kort derefter ĂŚndrede NestlĂŠ formuleringen.

  NestlÊ har svaret TV 2 i en mail, at de undersøger mulighederne for at opkøbe strøm fra ny vedvarende energi i stedet for certifikater:

  - Greenwashing eller andet, som kan bruges til at sløre reel grøn omstilling, har vi ingen interesse i. Derfor blev nyheden, der indeholdt fejl, ogsü Ìndret hurtigt.

 7. Toms

  Toms skriver på sin hjemmeside, at ”miljø og klima er en af hjørnestenene i vores arbejde for en ansvarlig produktion.”

  Toms har vÌret klimapartner med Ørsted siden 2009. Udover hjÌlp til energioptimering betyder det, at hele Toms elforbrug er dÌkket af oprindelsesgarantier fra Ørsteds havvindmølleparker.

  Toms har ikke ønsket at give en kommentar til denne artikel.