Samfund

Overblik: Her ligger landets regionale vaccinationscentre

Flere kommuner tilbyder også vaccination på mindre og lokale vaccinationssteder.

27. december blev den første dansker vaccineret mod coronavirus, og siden da er antallet af vaccinationer vokset stødt.

Det samme er mængden af vaccinationscentre, hvor danskerne, når de er blevet indkaldt gennem e-boks, kan lægge arm til et stik.

De forskellige regioner rundt om i landet har nemlig allerede oprettet en lang række regionale centre, mens flere er under opbygning og snart kan tages i brug.

På kortet herunder kan du se, hvor de regionale vaccinationscentre i Danmark befinder sig:

Flere kommuner tilbyder også vaccination på mindre og lokale vaccinationssteder.

Dem kan du læse mere om på din regions hjemmeside:

I skrivende stund er 147.115 doser vaccine blevet givet i Danmark, mens der på verdensplan er givet 35.787.638 stik.

Hvornår skal du vaccineres?

8. januar offentliggjorde Sundhedsstyrelsen den foreløbige vaccinekalender.

Vaccinekalender

Der vil være justeringer undervejs alt efter vaccineforsyningen.

Tryk på din gruppe og se, hvornår du efter planen skal vaccineres, og hvor mange der er i din gruppe.

1. Personer på plejehjem mv.

Alle personer i Danmark, uanset alder, som bor i eller midlertidigt er indskrevet på en af følgende boformer:

 • På plejehjem
 • I plejeboliger
 • I friplejebolig
 • På midlertidige pladser (aflastningspladser, rehabiliteringspladser, akutpladser), som ofte ligger i forbindelse med plejehjem.

Personerne bliver indstillet af kommunen.

Tidspunkt for vaccinering: uge 53 - uge 6.

Gruppen består af ca 46.000 personer.

2 Folk over 65 år, får hjælp i eget hjem

Personerne indstilles til vaccination af kommunen ud fra følgende kriterier:

 • 65 år eller ældre 
 • Bosiddende i egen bolig 
 • Modtager både hjemmepleje og praktisk hjælp

Tidspunkt for vaccinering: uge 1 - uge 11

Gruppen består af ca 50.000 personer.

3. Folk på 85 år og over

Personerne indstilles til vaccination efter fødselsdato og fastlagt skæringsdato via cpr-udtræk af Sundhedsdatastyrelsen.

Tidspunkt for vaccinering: uge 5 - uge 11.

Gruppen består af ca 110.000 personer.

4. Udvalgt personale i sundheds- og ældresektoren og dele af socialsektoren

Personerne indstilles til vaccination af ledelsen på arbejdspladsen og omfatter personale, som opfylder et eller flere af følgende kriterier: 

 • Kan i deres arbejdsfunktioner ikke undgå tæt kontakt med personer i risiko for smitte eller med konstateret covid-19 eller med uvisiterede patienter.
 • Varetager en kritisk funktion, det vil sige personer, som varetager funktioner med afgørende betydning for andre menneskers liv eller funktionsevne, og som ikke umiddelbart kan erstattes.

Ved begrænsede vaccineforsyninger vil Sundhedsstyrelsen kunne udmelde kriterier for segmentering af disse grupper. 

Tidspunkt for vaccinering: uge 53 - uge 21.

Gruppen består af ca 353.500 personer.

5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko

Der tilbydes vaccination til personer, som har en særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19. Det vil sige, at risikoen for behov for indlæggelse og død i tilfælde af smitte vurderes at være særligt høj.

Det kan eksempelvis være personer med udbredt kræftsygdom eller personer med meget svær hjerte-, lunge- eller leversygdom. Visitation til vaccination kan ske efter konkret lægefaglig vurdering af den behandlingsansvarlige læge på sygehus.

Tilbuddet gælder også folk, der har aktuel sygehuskontakt eller er henvist til vaccination på sygehus efter konkret lægefaglig vurdering.

Tidspunkt for vaccinering: uge 1 - uge 14.

Gruppen består af ca 190.000 personer.

6. Udvalgte pårørende til folk med særlig øget risiko

Personen skal opfylde en eller flere af følgende kriterier: 

 • Den pårørende er en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for en person i særligt øget risiko for et alvorligt covid-19-forløb
 • Den pårørende er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særligt øget risiko for smitte, ud over at man eksempelvis deler bolig, såsom tracheal-sugning og lignende.
 • Den pårørende er nær kontakt med en person i særligt øget risiko, som ikke selv kan vaccineres, eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen, for eksempel forældre til børn med svært nedsat immunforsvar i forbindelse med organdonation.
 • Ud fra en konkret vurdering kan handicaphjælpere også være omfattede.

Personerne indstilles til vaccination efter en konkret lægelig vurdering af den patientansvarlige læge, som behandler personen i særligt øget risiko, eller den pårørendes egen læge.

Tidspunkt for vaccinering: uge 1 - uge 14.

Gruppen består af ca 110.000 personer.

7. 80-84-årige

Personerne indstilles til vaccination efter fødselsdato og fastlagt skæringsdato via cpr-udtræk af Sundhedsdatastyrelsen.

Tidspunkt for vaccinering: uge 11 - uge 21.

Gruppen består af ca 150.000 personer.

8. 75-79-årige

Personerne indstilles til vaccination efter fødselsdato og fastlagt skæringsdato via cpr-udtræk af Sundhedsdatastyrelsen.

Tidspunkt for vaccinering: uge 12 - uge 22

Gruppen består af ca 250.000 personer.

9. 65-74-årige

Personerne indstilles til vaccination efter fødselsdato og fastlagt skæringsdato via cpr-udtræk af Sundhedsdatastyrelsen.

Tidspunkt for vaccinering: uge 13 - uge 24.

Gruppen består af ca 632.000 personer.

10. Folk under 65 år med tilstande, der giver øget risiko

Omfatter personer, som er i øget risiko på grund af en eller flere tilstande eller sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19. 

Tidspunkt for vaccinering: uge 15 - uge 24.

Gruppen består af ca 200.000 personer.

11. Personale, der varetager samfundskritiske funktioner

Omfatter personer, der varetager kritiske funktioner i samfundet - som skal kunne opretholdes og videreføres ved eksempelvis større ulykker og katastrofer - og som ikke umiddelbart kan erstattes på grund af eksempelvis ekspertviden og lang oplæringstid inden for et givet område. 

Disse personer defineres af Sundhedsstyrelsen efter rådgivning fra Den Nationale Operative Stab (NOST) og visiteres på baggrund af dette af arbejdsgiver.

Tidspunkt for vaccinering: uge 15 - uge 25.

Gruppen består af ca 100.000 personer.

12. Øvrige befolkning - over 16 år

Personer indstilles overgangsvis efter fødselsdato og fastlagt skæringsdato via cpr-udtræk af Sundhedsdatastyrelsen. 

På sigt er målet, at alle personer i Danmark får tilbud om vaccination mod covid-19 uden yderligere visitation.

Tidspunkt for vaccinering: uge 15 - uge 28.

Gruppen består af ca 3.000.000 personer.

Sundhedsstyrelsen har defineret rækkefølgen, hvor gravide og personer under 16 år ikke er indtænkt, da vacciner ikke er godkendt til dem endnu.

Det er stadig kun de første grupper, der er blevet vaccineret.