Samfund

Tandlæger opkræver ulovlige coronagebyrer – en skandale, mener forbrugernes vagthund

En tandlæge har brugt op mod 100.000 kroner på mundbind det seneste år. Men han må ikke bare sende regningen videre til kunderne.

Nogle betaler 20 kroner ekstra. For andre er beløbet en halvtredser. Og så er der dem, der må slippe så meget som 100 kroner i coronagebyr, når de går til tandlæge.

På grund af ekstra udgifter til rengøring og værnemidler har flere tandlæger i Danmark indført et såkaldt hygiejne- eller coronagebyr. Selvom myndighederne for flere måneder siden slog fast, at tandlægerne ikke må opkræve sådanne gebyrer på behandlinger, det offentlige yder tilskud til, foregår den ulovlige praksis fortsat.

Det viser en række tandlægeregninger, TV 2 er i besiddelse af.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk, der er forbrugernes vagthund, er der tale om en skandale.

Et alvorligt problem

På flere af de tandlægeregninger, TV 2 har indsamlet, udgør gebyret en større del af kundens samlede egenbetaling.

En kunde betalte i slutningen af november eksempelvis 99 kroner i såkaldt ”covid-19-tillæg” i forbindelse med en tandundersøgelse og en tandrensning, mens en anden tandlægekunde så sent som 12. januar måtte give 45 kroner ekstra for at få tjekket og renset sine tænder.

Men det sker i strid med reglerne, og det er et alvorligt problem, mener Forbrugerrådet Tænk.

- Der er en grund til, at der er regler for, hvad tandlæger må tage for almindelige tandlægeydelser. Hvis tandlægerne har et problem med ekstra udgifter til værnemidler, må de diskutere det med myndighederne. Det er ikke fair, at forbrugere skal betale så meget mere for at gå til tandlægen, siger Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk.

Han vil derfor rette henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet samt Tandlægeforeningen med en forventning om, at tandlægerne tilbagebetaler pengene til deres kunder.

Supplerende værnemidler og en pris på 45 kroner. Sådan ser det ud på en regning, der blev udstedt den 12. januar 2021.

Forbudt tillæg

Til trods for at flere af de regninger, TV 2 er i besiddelse af, stammer fra denne vinter, slog sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) fast allerede i sommer, at tandlægerne ikke må tilføje gebyr som følge af coronapandemien.

- Jeg kan oplyse, at mit ministerium ikke har indgået aftale med Tandlægeforeningen om, at der kan opkræves et særligt covid-19-tillæg. Ministeriet har derimod oplyst Tandlægeforeningen om, at der ikke kan opkræves et tillæg i forbindelse med udførelsen af ydelser med faste priser, skrev ministeren i et svar til Folketinget 30. juni.

Tandlæger: Frie og faste priser

  • Sundheds- og Ældreministeriet udstedte i 2018 en bekendtgørelse om prisen på en række tandlægeydelser.
  • Bekendtgørelse erstattede overenskomsten mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen.
  • I bekendtgørelse er der en såkaldt honorartabel, som er fastsatte priser, tandlægerne skal følge. Til gengæld yder den offentlige sygeforsikring et tilskud, så prisen bliver lavere for patienten.
  • De ydelser, der ikke bliver nævnt i honorartabellen er såkaldte ”frie ydelser”, og her kan tandlægen selv fastsætte sin pris. Ydelserne inkluderer plastfyldninger, kroner og operationer.

- Mangel på samfundssind

Kirsten Hansen er en af de forbrugere, der er blevet mødt med et krav om at betale 99 kroner ekstra, da hun skulle til tandeftersyn. Da hun i venteværelset så informationen om gebyret på skranken overvejede hun at aflyse besøget og ringe til en anden tandlæge, men der var det for sent.

- Jeg var lidt vred. Jeg syntes, at det var mærkeligt, og det er da lidt grisk. Især når man har fået at vide af myndighederne, at man ikke må tage den slags gebyrer, siger hun til TV 2.

Anette Blynel, regionsrådsmedlem for SF i Region Syddanmark og formand for koordinationsudvalget på tandlægeområdet, kalder det ”mangel på samfundssind”.

Hun fortæller, at hun har set gebyrer på op mod 500 kroner og frygter at øget egenbetaling vil få nogle borgere til at fravælge tandlægebesøget:

- Det er en uheldig måde at agere på. Der er i forvejen stor ulighed i tandsundhed, og god tandhygiejne betyder noget for, hvordan vi fungerer i samfundet. Vi er nødt til at fortsætte med at sikre, at så mange borgere som muligt går til tandlæge. At det koster ekstra, er ikke ligefrem motiverende, siger Anette Blynel, der ærgrer sig over, at regionerne ikke har sanktionsmuligheder.

Ekstraomkostninger skal finansieres

Ifølge Tandlægeforeningens egne analyser har tandlægerne i gennemsnit lidt et omsætningstab på 10 procent som følge af coronakrisen, selvom regeringen kun krævede en delvis nedlukning af tandlægeklinikker i foråret.

Også ved den nuværende nedlukning er tandlæger undtaget. De skal dog leve op til en række restriktioner for at begrænse smitte. Det betyder ekstra omkostninger, fortæller formanden for klinikejerne ved Tandlægeforeningen, Torben Schønwald:

- De tiltag, vi er blevet pålagt, medfører en lang række ekstraomkostninger, som vi på en eller anden måde er nødt til at få finansieret.

- Det er urimeligt, at myndighederne pålægger os ekstra omkostninger og ikke giver tilladelse til at løfte det over på patienterne, siger Torben Schønwald, der ikke selv tager gebyr i sin klinik, men i stedet har hævet priserne på de ydelser, som tandlægerne har ret til selv at fastsætte prisen på.

Et "covid-19-hygiejnetillæg" på 95 kroner.
”Covid-19-hygiejnetillæg” og ”supplerende værnemidler”. Sådan lyder det på nogle af de tandlægeregninger, TV 2 er i besiddelse af.

Han fortæller, at hans egen klinik blandt andet har haft udgifter til alene mundbind på op mod 100.000 kroner det seneste år.

Når myndighederne nu har understreget, at I kun må tage gebyrer i forbindelse med frie ydelser, hvad mener du så om, at nogle tandlæger tilføjer gebyr, når de foretager almindelige tandundersøgelser?

- Der må være nogen, der ikke har hørt helt så godt efter. Vi har brugt mange ressourcer på at oplyse vores medlemmer om, hvad de må og ikke må, svarer Torben Schønwald.

Magnus Heunicke har ikke haft mulighed for at stille op til interview. I en mail til TV 2 skriver ministeriet:

- Bekendtgørelser skal følges og er i denne sammenhæng en af de forpligtelser, som en tandlæge skal opfylde for at yde tandlægehjælp med tilskud fra det offentlige.

Ministeriet oplyser derudover, at det har været i dialog med Tandlægeforeningen om problematikken.