Coronavirus

Folketinget lukker delvist ned

På grunden af kampen mod coronasmitten har Folketinget besluttet at udskyde behandlingen af flere lovforslag.

Folketinget tager nu også konsekvensen af de fortsatte udfordringer med bekæmpelsen af corona og lukker delvist ned.

Det oplyser formand Henrik Dam Kristensen (S):

- Præsidiet og Folketingets partier har hele tiden været enige om to ting under denne pandemi: Den ene er, at Folketinget selvfølgelig skal kunne fungere. Vi skal kunne lovgive og kunne kontrollere regeringen. Det er en nøgleopgave for os.

- Samtidig skal vi tage afsæt i den virkelighed, vi står i, og det betyder, at vi nu må mindske trykket herinde, siger han til TV 2.

Lovforslag udskydes

Den delvise nedlukning betyder blandt andet, at behandlingen af flere lovforslag udskydes.

I januar og februar skulle 28 fremsatte lovforslag drøftes og debatteres, men af dem bliver foreløbigt 12 udskudt. Blandt lovforslagene er der et om en forhøjelse af afgiften for ulovlig standsning på handicapparkeringspladser.

Ifølge TV 2s oplysninger har Folketingets partier aftalt, at de nu internt i folketingsgrupperne drøfter, hvad, man mener, ellers kan udskydes, og derefter er det planen, at Folketingets Udvalg for Forretningsorden på et møde i næste uge lægger en detaljeret plan for det politiske arbejde frem til vinterferien.

På anmodning fra statsministeren

Det er statsminister Mette Frederiksen (S), der har anmodet om at sætte Folketingets arbejde i bero.

Regeringen forventer at fremsætte yderligere cirka 25 lovforslag i de kommende uger. Heraf ønskes kun fire behandlet før vinterferien.

Med den delvise nedlukningen er det anden gang coronapandemien begrænser Folketingets arbejde.

Også i foråret 2020 blev Folketinget eksempelvis også delvist lukket ned for at begrænse smitten. Derudover blev der tilbage i november indført en række restriktioner på Christiansborg efter et coronaudbrud.