Coronavirus

Du kan formentlig smitte andre, selvom du er vaccineret

Du kan blive smittet med corona, efter du er vaccineret. Du vil måske ikke selv blive syg, men du kan i princippet bære smitten videre til andre.

Der er delte meninger om, hvor stor risikoen er.

Men ingen af producenterne bag de godkendte vaccinationer har undersøgt, i hvor stort omfang en vaccineret person kan give coronasmitte videre til andre.

Flere af mine kolleger har en tendens til at feje problemet ind under gulvtæppet

Allan Randrup Thomsen, eksperimentel virolog

Selvom vi bliver vaccineret, kan vi nemlig godt blive smittet med corona. Fordi kroppen til den tid vil være fuld af antistoffer, vil virussen udelukkende leve i vores næse og svælg. Vi vil formentlig ikke opleve symptomer eller nogen form for sygdom.

Men virussen kan gives videre til andre ved hoste eller nys.

For virolog Allan Randrup Thomsen er netop dette aspekt bekymrende.

- Jeg synes, flere af mine kolleger har en tendens til at feje problemet ind under gulvtæppet, siger han.

Hans bekymring går primært på, hvad konsekvenserne vil være for at opnå flokimmunitet i samfundet, hvis ikke vaccinen beskytter tilstrækkeligt.

- Jeg tror, de fleste danskere forventer, at vaccinen vil betyde et endeligt farvel til virussen i samfundet. Men vi skal ikke tage for givet, at vi med vaccinen opnår den flokimmunitet, vi håber på.

En vaccination er altså ikke en adgangsbillet til igen at kunne kramme sårbare familiemedlemmer eller slække på de generelle restriktioner i samfundet.

- Vi vil gerne opnå flokimmunitet, fordi dele af befolkningen ikke kan vaccineres. Enten fordi de ikke kan tåle vaccinen eller selv opnå immunitet. Flokimmunitet er med andre ord med til at forhindre, at denne sårbare gruppe i samfundet bliver smittet, siger Allan Randrup Thomsen.

Det er et emne, som optager store dele af forskerverdenen lige nu

Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin

Sundhedsmyndighederne forventer, at den muterede engelske variant snart vil blive den mest dominerende coronavirus i Danmark. Virussen er langt mere smitsom end den gængse coronavirus, og derfor vil det kræve, at op mod 85 procent af befolkningen på den ene eller anden måde danner antistoffer over for virussen, før vi opnår flokimmunitet. Enten ved at have været smittet eller ved hjælp af vaccinen.

Vurderingen er, at omkring fem procent af befolkningen enten ikke kan tåle vaccinen eller opnå immunitet. Derudover er vaccinen endnu ikke godkendt til børn under 16 år og gravide.

Sundhedsstyrelsen mangler dokumentation

Også i Sundhedsstyrelsen er man bekendt med problematikken.

Her forsøger man netop at informere borgerne om, at de fortsat skal overholde samfundets restriktioner og smitteforebyggende tiltag, når de er fuldt vaccinerede.

Smitteforebyggende tiltag

1. Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus

2. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

3. Host eller nys i dit ærme

4. Undgå håndtryk, kindkys og kram

5. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

6. Hold afstand – og bed andre tage hensyn

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Ved vaccination vil borgere modtage en pjece, hvor det fremgår, at man principielt godt kan blive smittet, selvom man er fuldt vaccineret. Styrelsen mangler endnu dokumentation på det modsatte.

- Vi forventer dog, at vi får denne dokumentation i takt med udrulningen af vaccinationerne, står der i uddelte pjece.

Til TV 2 forklarer Sundhedsstyrelsen videre, at de først og fremmest har fokus på at reducere sygdom og død hos de mest sårbare og udsatte, som kan vaccineres. Først senere i forløbet vil styrelsen fokusere på andre tiltag, lyder det.

Kan sidde i næsen i op til tre dage

Bliver en person smittet med coronavirus efter vaccination, vil virussen formentlig have sværere ved at opholde sig i kroppen i længere tid.

Virker vaccinen efter hensigten, vil den ikke længere kunne bryde ud som egentlig sygdom og sætte sig på lungerne. Men den vil som nævnt sætte sig i næse og svælg.

Også Jan Pravsgaard Christensen, professor i infektionsimmunologi på Københavns Universitet, håber på, at der snart kommer mere forskning på området.

- Vi har en vis procentdel af samfundet, der ikke kan opnå immunitet, og derfor skal passe meget på med at blive smittet. Så vi skal helst undgå, at virussen begynder at cirkulerer for meget rundt blandt de vaccinerede, siger han.

Jan Pravsgaard Christensen vurderer, at en vaccineret person, der bliver smittet med corona, efterfølgende vil have virus siddende i næse og svælg i 2-3 dage.

- Det giver selvfølgelig virussen sværere betingelser at overleve i kroppen, fordi den ikke længere har mulighed for at sætte sig på lungerne, siger han.

Emnet optager også forskerverdenen

En vaccineret krop vil altså være et svært miljø for virussen at trives i. Ifølge Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, er netop dette aspekt vigtigt at have for øje.

Virussens ringe evne til at sætte sig på organerne, vil formentlig gøre den svagere, siger han.

- Det er korrekt, at vi endnu ikke ved, om en vaccineret person fortsat kan smitte andre. Det er et emne, som optager store dele af forskerverdenen lige nu. Men efter min bedste overbevisning vil en vaccination reducere den efterfølgende virusmængden i kroppen markant. Måske vil den ikke dække fuldstændig for, at man kan give smitten videre, men jeg forventer klart, at risikoen vil være betydeligt lavere.

Jens Lundgren er formand for det globale netværk ACTIV-3, hvor udvalgte, førende forskere tester lægemidler mod coronavirus. Her diskuterer man jævnligt effekten af de forskellige vaccinationer.

Derfor er han også bekendt med op til flere forskningsprojekter, som i den kommende tid vil undersøge, i hvor høj grad en vaccineret person kan smitte andre.

- Det kræver, at man regelmæssigt tester dem, vi allerede har vaccineret, for om de stadig tester positive for corona. Det er forsøg, som er forholdsvist enkle at lave, så jeg er fortrøstningsfuld, siger Jens Lundgren og vurderer, at de første resultater på området vil ligge klar i første halvdel af 2021.

Han ærgrer sig dog over, at vaccineproducenter som Pfizer ikke selv har foretaget tests på området.

- Derfor er det også højt på listen i de akademiske miljøer at få det her testet, fordi det simpelthen er noget, vi mangler svar på.

Han understreger samtidig, at det er gået meget hurtigt med at udvikle vaccinerne. Hvor det ofte kan tage 10 år, er coronavaccinerne blevet produceret på ganske få måneder. Derfor vil resultaterne også komme løbende.

Studie viser smitte efter vaccination

En af de vacciner, som forskere allerede er begyndt at teste problematikken på, er Oxford-AstraZeneca. Et studie, som blev udført på vaccinerede makakaber, har modsat den gængse opfattelse vist, at mængden af virus ikke blev reduceret i næse og svælg.

Aberne selv havde ikke symptomer på coronavirus, men kunne altså godt smitte videre. I studiet bliver det bemærket, at dyrene fik en høj dosis coronavirus indført via forskellige veje, og at det ikke nødvendigvis vil afspejle den eksponering af virussen, som mennesker bliver udsat for.

TV 2 har været i kontakt med Pfizer, som er ved at udføre et lignende studie på aber. Studiet er endnu ikke publiceret.

Vi ved endnu ikke, om vaccinen beskytter mod, at man kan smitte videre

Pfizer Danmark

Pfizer/BioNTech er i øjeblikket den vaccine, som danskerne primært får stukket i armen. Danmark har i alt seks EU-aftaler, der i princippet sikrer, at 20 millioner borgere kan vaccineres. Men kun Pfizer/BioNTech og Moderna er endnu godkendt i EU.

- Vi ved endnu ikke, om vaccinen beskytter mod, at man kan smitte videre. Det, som er undersøgt i vores studie, er, om den forebygger sygdom, lyder det fra Pfizer i en skriftlig udtalelse til TV 2.

- Vi har data fra et studie på aber, der indikerer, at vaccinen begrænser virussens evne til at kopiere sig selv i lungerne og næsesvælg.

Vaccineproducenten skriver samtidig, at man ikke kan sammenligne resultaterne fra Oxford-AstraZeneca med Pfizers, da vaccinerne rammer immunforsvaret på forskellige måder. En række forskere, som TV 2 har været i kontakt med, bekræfter dette.