Samfund

Jes Dorph-Petersen føler sig dømt - men det er netop ikke tilfældet, siger advokat

Når en sag om krænkelser sker på en arbejdsplads, kan det ikke sammenlignes med en retssag i gængs forstand, siger advokat.

Der er forskel på arbejdsret og strafferet. Og det er to helt centrale begreber at holde adskilt, når man ser på sagen om Jes Dorph-Petersens afskedigelse.

Sådan siger advokat Jane Kjær Klausen, efter det tirsdag kom frem, at tv-værten er fyret som følge af en intern undersøgelse om seksuelt krænkende adfærd på TV 2. Undersøgelsen er blevet foretaget af et eksternt advokatfirma.

Jane Kjær Klausen understreger, at hun kun kender til sagen udefra. Men at der er principielle ting i Jes Dorph-Petersens bratte afsked med TV 2 at forholde sig til alligevel.

- Der er absolut forskel på, om det handler om arbejdsret eller strafferet. Her er der tale om, at en arbejdsgiver eller samarbejdspartner trækker en streg i sandet og siger, at der er sket ting, som man ikke vil acceptere, uagtet at det er sket for lang tid siden, siger Jane Kjær Klausen, som er ansat i advokatfirmaet Gorissen Federspiel, til TV 2.

Mener sig dømt i juridisk parallelsamfund

Jes Dorph-Petersen er blevet afskediget, fordi han ifølge den interne undersøgelse for 18 og 20 år siden udsatte to tidligere journalistpraktikanter for krænkende adfærd. Det skriver Politiken, som Jes Dorph-Petersen har udtalt sig til.

Den 61-årige studievært er stærkt fortørnet over forløbet. Og til avisen siger han, at han føler sig "dømt i et juridisk parallelsamfund" uden reel mulighed for at kunne forsvare sig selv.

Forløbet kan dog ikke sammenlignes med en retssag, selv om følelsen af at være blevet dømt set ud fra hovedpersonens optik godt kan være den samme. Det fortæller advokat Jane Kjær Klausen.

- Det er ikke så forskelligt fra en afskedigelses- eller bortvisningssag, hvor en arbejdsgiver træffer en beslutning på baggrund af noget, man mener er sket. Og i sidste ende kan man så vælge at efterprøve sagen i retten for at få efterprøvet det standpunkt og rejse en sag for uberettiget fyring, siger hun.

Ikke sjovt at tale om klejner

I november fik Jes Dorph-Petersen nys om, at han var genstand for en advokatundersøgelse på TV 2. Og i midten af december sygemeldte han sig med stress, fordi det var blevet en belastning at gå på arbejde og indtage sin vante og venligt smilende værtsrolle i et af aftenfladens mest populære programmer.

- Det var en ekstrem belastning. Jeg kunne ikke blive ved at lade som om, det var sjovt at snakke om klejner og lave hyggelige interview, når jeg vidste, at hele lortet var i brand bag mig, siger Jes Dorph til Politiken.

Jes Dorph-Petersen selv fastholder, at han ikke kan genkende kvindernes beskrivelse af de seksuelle krænkelser. Og ifølge hans advokat Mette Grith Stage udgør dette netop hele kernen i dét, som hun og tv-værten mener er det problematiske i sagen: At kun kvindernes forklaring er taget til indtægt i sagsforløbet.

"Mærkelig proces"

Mette Grith Stage har forklaret, at Jes Dorph-Petersen blev indbudt til et interview om kvindernes forklaring.

- Min klient bliver afhørt under interviewet. Efterfølgende har man fat i nogle vidner, som ikke kan bekræfte kvindernes forklaring. Alligevel vælger TV 2 og deres advokat at lægge deres forklaring til grund (for afskedigelsen, red.), siger Mette Grith Stage til TV 2.

Netop fordi, der ikke er tale om en straffesag i juridisk forstand, kan man ikke ikke tage de almindelige retsprincipper i brug, siger Jane Kjær Klausen.

- Man kan altid diskutere, hvor meget den, der måtte have krænket andre, skal have lov til at udtale sig, men da der ikke er tale om en strafferetslig sag, er det ikke et krav. Disse sager vanskeliggøres i øvrigt ofte af, at der som regel kun er to mennesker til stede. Hvorvidt, det så er sagligt eller ej, er i sidste ende op til en dommer at vurdere, siger Jane Kjær Klausen.

Eva Smith, professor i retsvidenskab, kalder det for "en mærkelig proces", hvad der er sket i forbindelse med Jes Dorph-Petersens afskedigelse.

Hun efterlyser, at man i højere grad ville have behandlet sagen efter retsplejelovens principper.

- Jeg synes nok, at man, i en sag som denne, hvor en mand får ødelagt sit renommé og mister sit job, i højere grad burde have taget de principper i anvendelse, siger Eva Smith til TV 2.

TV 2: Vi har fuld tillid til undersøgelsens konklusioner

TV 2s ledelse vil ikke udtale sig i detaljer om sagen af hensyn til de kvinder, der i fortrolighed har delt deres historier med det eksternt tilknyttede advokatfirma.

Men indholdsredaktør Lotte Lindegaard understreger, at man har fuld tillid til, at advokatfirmaets undersøgelse er "foretaget systematisk og grundigt, og at man har dannet sig et fuldt billede af omstændighederne, inden man har konkluderet".

- Det er ikke en straffesag, og ingen skal i fængsel. Det her er en arbejdsretssag, og det er noget helt andet. Og når vi får Norrbom Vinding (advokatfirmaet, red.) til at tage sig af det, så er det ikke, fordi vi giver dem en bestemt opgave. De er faktisk uvildige. De kommer udefra. De lytter ikke til de rygter, der har været, siger Lotte Lindegaard.

Hun understreger samtidig, at TV 2s fokus er at skabe en tryg arbejdsplads uden krænkelser.

- Derfor accepterer vi heller ikke krænkelser, og krænkelser er uforenelige med at bestride en position, hvor man er billedet på TV 2s værdier, siger Lotte Lindegaard.

Jes Dorph-Petersens afsked med stationen er en udløber af en større undersøgelse af krænkende adfærd igangsat af TV 2, efter den daværende nyhedsdirektør Mikkel Hertz i september oplyste, at der inden for det seneste år havde været en sag, som ”var ganske ubehagelig, og som handlede om krænkelse af seksuel karakter.”

11. december kom det frem, at også TV 2 NEWS-vært Jens Gaardbo fratrådte sit job på baggrund af den interne undersøgelse på TV 2.