Samfund

Dyr skal anses som sansende væsener - få et overblik over nye love og regler i 2021

Vi skal sortere affald grundigere, nedslidte får mulighed for tidlig pension, og feriepenge kan udbetales.

Mens 2020 går på hæld, kan vi se ind i et nyt år, der foruden coronavacciner kommer til at bringe adskillige forandringer med sig.

Således træder en række nye love og regler i kraft i løbet af 2021. En ny samtykkelov træder i kraft, dyr skal fremover anses som sansende væsener, folkepensionsalderen stiger, skrald skal sorteres i ni forskellige typer og meget andet.

Du kan læse om 13 af de nye love her:

 • Fra 1. juli skal alle danskere sortere deres affald i ni forskellige typer: Det er mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Fra 2022 kommer også et krav om sortering af tekstilaffald. Det betyder ikke, at hjemmet skal fyldes op med skraldespande, for et almindeligt parcelhus skal som udgangspunkt have maksimalt to til fire spande med flere rum til de ti typer affald. Dermed bliver affaldssorteringen øget og mere strømlinet, når kommunerne får pålagt at indsamle vores affald på samme måde. Målet er, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030 med langt mere genanvendelse og langt mindre forbrænding. Ifølge Klimaministeriet vil udledningen af drivhusgasser blive reduceret med 0,7 millioner ton i 2030. Det svarer til at fjerne 280.000 diesel- og benzinbiler fra vejene.
 • Et flertal i Folketinget har indgået en aftale om tidlig pension til nedslidte. Loven træder i kraft 1. januar 2021 og betyder, at cirka 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til at gå henholdsvis ét og to år før folkepensionen. Pensionen er på 13.550 kroner om måneden før skat. Man må arbejde og tjene op til 24.000 kroner om året før skat, uden at ydelsen bliver sat ned. Har man indbetalt til efterløn, men i stedet vælger den tidlige pension, er der mulighed for at få udbetalt efterlønsbidraget kontant.
 • Fra 1. april bliver nye boligejere forpligtet til at skifte eller skrotte gamle brændeovne fra før 2003, når de køber bolig. Det har Folketinget vedtaget. Gamle brændeovne sender flest farlige partikler ud i luften og er en stor synder, når det kommer til luftforurening. Ifølge Miljøministeriet er der 700.000 brændeovne i Danmark. Af dem skønnes 260.000 at være produceret før 2003 og bliver derfor omfattet af den nye lov, når boliger skifter ejer. Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne og åbne pejse er undtaget fra ejerskifteordningen.
 • Gratis psykologhjælp til unge under 25 år med let til moderat depression og angst. Det er et af punkterne i den nye finanslov. Hidtil har en forsøgsordning givet unge op til 21 år gratis psykologhjælp, men nu gøres ordningen permanent og udvides til unge op til 25 år. Ifølge Jacob Isøe Klærke (SF), formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland, har brugerbetalingen været på 3568 kroner for et almindeligt behandlingsforløb hos psykolog, hvis man er ramt af angst eller depression. Den omkostning forsvinder nu. Hidtil har en overvægt af familier på kontanthjælp benyttet sig af forsøgsordningen. Det er især i yderkommuner, at den gratis psykologhjælp har været anvendt og mindst i de større kommuner.
 • Fra marts kan lønmodtagere bestille og få udbetalt de sidste to ugers indefrosne feriepenge. Til og med 1. december 2020 var det muligt at søge om at få udbetalt de første tre ugers opsparede feriemidler. Det benyttede 2,3 millioner danskere sig af. Det svarer til næsten 8 af 10 lønmodtagere. I alt blev der søgt om 51,6 milliarder kroner. Har man ikke hævet feriepenge endnu, vil det være muligt at hæve alle fem ugers feriemidler på én gang til foråret.
 • Ledige over 30 år, der enten ikke har nogen uddannelse eller har en forældet uddannelse, vil i fremtiden få en ekstra økonomisk gulerod ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. De vil nemlig få ret til en dagpengesats på 110 procent, når de begynder på uddannelsen i 2021. Lignende vilkår vil gælde for en række uddannelser, der støtter grøn omstilling.
 • Danmark har europarekord i husholdningsaffald, og det skal der laves om på. Snart er det slut med de tynde plastikposer til pizzaæskerne, og når du vil have en bærepose i butikkerne, kommer det til at koste mindst fire kroner. Fra 1. januar er det forbudt at udlevere gratis bæreposer. Også de tykkere bæreposer, som du for eksempel får i tøjforretninger, skal der nu betales for. Samtidig forbydes udlevering af tynde plastikbæreposer, som ikke kan genbruges. Dog vil de helt tynde plastikposer til eksempelvis frugt og grønt stadig være lovlige af hensyn til bekæmpelse af madspild og fødevarehygiejne.
 • Danmark er det første land i verden, som ved lov slår fast, at alle dyr er sansende væsener. En ny dyrevelfærdslov, også kaldet dyrenes grundlov, træder i kraft fra årsskiftet, og den indeholder også flere tiltag, der skal forbedre dyrevelfærden. Loven giver mulighed for at forbyde alle vilde dyr i cirkus, blandt andet elefanter og søløver. Samtidig forbydes dyrekampe med alle dyr - og ikke kun hunde. Og så skal heste ikke længere stå alene, men minimum to sammen.
 • Et enigt Folketing har vedtaget en lovændring, som indebærer, at det fra årsskiftet vil være strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker. I dag vil der ikke nødvendigvis være tale om voldtægt i tilfælde, hvor en person siger nej til sex. Efter den gældende voldtægtsbestemmelse karakteriseres det som voldtægt, hvis gerningsmanden for eksempel har brugt vold eller trusler om vold, eller hvis offeret har været i en tilstand, hvor vedkommende har været ude af stand til at modsætte sig handlingen. Amnesty kalder den nye samtykkelov et fremskridt på linje med indførelsen af den frie abort i 1973.
 • Fra nytår stiger folkepensionsalderen med et halvt år til 66,5 år og med yderligere et halvt år i 2022, så den er 67 år. I 2030 forhøjes folkepensionsalderen til 68 år og i 2035 til 69 år. Sidstnævnte får betydning for alle, der er født efter 31. december 1966. De kan nu se frem til at arbejde, til de bliver 69 år, før de kan gå på folkepension. Ifølge Beskæftigelsesministeriet har danskere, der er født i anden halvdel af 1996 eller senere, udsigt til en folkepensionsalder på 74 år.
 • Både i 2021 og 2022 videreføres en forsøgsperiode med socialt frikort. I de seneste to år har socialt udsatte haft mulighed for at tjene 20.000 kroner om året skattefrit, uden at lønnen blev modregnet i offentlige ydelser. Indtil nu har omkring 900 mennesker fået job via ordningen med socialt frikort, og i de kommende år får de mulighed for at gøre det samme.
 • Afgiften for at søge om tilladelse til skydevåben stiger fra 1. februar til 1085 kroner. Med stigningen kommer det til at koste godt 100 kroner om året at have tilladelse til en jagtriffel. Dermed stiger prisen for en våbentilladelse fra de nuværende 840 kroner for det første våben og 420 kroner for de følgende til altså 1085 kroner per våben. Et af formålene er at begrænse antallet af våben i samfundet. Ligger man inde med våben, man ikke længere bruger og derfor ikke vil betale ekstra for at have, kan man bruge afgiftsstigningen som anledning til at skille sig af med dem - for eksempel ved at sælge dem eller indlevere dem til destruktion på en politistation.
 • Danskerne kan nu få endnu større fradrag, når de sætter håndværkere til at arbejde på boligen, eller når de køber sig til hjælp til rengøring og pleje af haven. Det er boligjobordningen – populært kaldet håndværkerfradraget - der udvides i 2021. Konkret hæves loftet for serviceydelser til 25.000 kroner, mens skatteværdien af fradraget samtidig øges til cirka 35 procent for serviceydelser, hvor værdien hidtil har været cirka 26 procent. Loftet for håndværksydelser hæves til 25.000 kroner, og det skal understreges, at det kun er arbejdsløn, der kan trækkes fra.

Kilder: Folketinget, Miljøministeriet, Klimaministeriet, TV2, Beskæftigelsesministeriet, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, Dansk Erhverv, Berlingske, PFA, Rigspolitiet, Social- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Amnesty International.