Her er bivirkningerne ved coronavaccinerne

Størstedelen af bivirkningerne er tegn på, at vaccinen virker.

Den danske indlægsseddel for den vaccine mod coronavirus, som de første danskere fik skudt i overarmen søndag 27. december, er blevet offentliggjort. På den står blandt andet, hvilke bivirkninger de to små stik kan medføre.

Og listen over bivirkninger ligner noget, man har set før. Det er positivt, lyder det fra Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.

- De her bivirkninger er ikke unikke – tværtimod er de velkendte, siger han.

Han kalder datamaterialet på både den godkendte vaccine fra Pfizer/BioNTech og Moderna-vaccinen, der ventes i Danmark tirsdag, for "solidt", og selvom der er bivirkninger ved at få vaccinen, skal man ikke holde sig fra at få et stik.

- Fordelene opvejer klart bivirkningerne, siger Jens Lundgren.

Vigtigt at tale om bivirkninger

Ifølge Jens Lundgren er der noget, der er langt farligere end bivirkningerne i sig selv: Uvidenhed om dem.

Et skrækscenarie ville ifølge Jens Lundgren være, at man fik vaccinestikket og begyndte at mærke nogle af de almindelige bivirkninger uden at vide, hvad det var.

- Vi skal tale om de her ting. Sådan er det. Og i udgangspunktet skal man ikke være bange for bivirkninger, siger han.

- Men man skal være klar over, at de findes og langt hen ad vejen er helt almindelige.

Hele den danske indlægsseddel for Moderna-vaccinen kan læses her.

I skemaet herunder kan du se og sammenligne de hyppigste bivirkninger for tre vacciner: Pfizer/BioNTech-vaccinen, Moderna-vaccinen og den version af influenza-vaccinen, som vi har vaccineret med i år.

Herunder giver Jens Lundgren svar på fem spørgsmål, der kan melde sig, når man har læst skemaet.

1) Er der forskel på de to coronavacciners bivirkninger?

De to vacciner mod coronavirussen adskiller sig ikke nævneværdigt, lyder det fra Jens Lundgren. Hverken på de lokale bivirkninger, der rammer omkring stikket, eller i de systemiske bivirkninger, der viser sig andre steder i kroppen.

- Helt overordnet kan jeg ikke se, at der er den store forskel. De er ens i både hyppighed og alvorlighed, siger han.

Fælles for både Moderna og Pfizer/BioNTech er også, at bivirkningerne er hyppigere for yngre og værre ved anden vaccination. Men konklusionen er, at begge vacciner er meget effektive og uden de store bivirkninger, lyder det.

2) Hvorfor er der færre bivirkninger ved influenzavaccinen?

Når man læser ned af listen over bivirkninger, ser det ud til, at der er færre ud for influenzavaccinen. Og det giver mening, lyder det fra Jens Lundgren.

- Influenzavaccinen giver vi kun en gang, for den er mange af os stødt på før. Men fordi coronavirussen er en ny virus, så skal kroppen lære at genkende den, siger han.

Den genkendelse kræver to stik, og der vil oftere opstå bivirkninger ved stik nummer to. Men det andet stik er nødvendigt, fordi det booster vaccinens effekt og sikrer, at den varer længere.

3) Hvorfor opstår bivirkninger?

Når man mærker en af de almindelige bivirkninger, så er det faktisk et godt tegn. For det viser, at kroppen genkender vaccinen, og at den virker efter hensigten.

- Det er udtryk for, at immunsystemet er på overarbejde og bruger energi. Det kan for eksempel vise sig ved feber, siger Jens Lundgren.

4) Hvordan skal man forholde sig, hvis man oplever bivirkninger?

Jens Lundgren har et "fornuftigt råd" til folk, der døjer med de hyppigste bivirkninger, og den kan købes i håndkøb.

- I mange tilfælde kan almindelige Panodiler fint slå toppen af bivirkningerne ned, siger han.

Men hvis man i dagene efter en vaccination oplever noget bekymrende, skal man søge læge. Man overvåger bivirkningerne globalt, og hvis der observeres noget usædvanligt, skal det indrapporteres.

Det øger også sikkerheden, fortæller Jens Lundgren.

- Informationen bliver delt globalt, så vi ved præcis hvor og hvornår noget opstår, hvis det opstår, siger han.

5) Men hvad med de allergiske reaktioner?

Ingen af de 70.000 testpersoner, der var med i de kliniske test af coronavaccinerne blev ramt af alvorlige allergiske reaktioner.

Men efter de første vacciner er blevet givet i Storbritannien og USA, har få, mere alvorlige allergiske reaktioner vist sig og trukket overskrifter. Blandt andet da en kvinde fra Alaska fik en allergisk reaktion kort efter, hun blev vaccineret mod coronavirussen.

Når der opstår sjældne tilfælde, som for kvinden i Alaska, er det fordi kroppen i forvejen har en allergisk tilbøjelighed overfor et indholdsstof, der er i vaccinen, forklarer Jens Lundgren.

- Så reagerer det ved at udløse en respons i hele kroppen, siger han.

Er man en af de få uheldige, vil reaktionen vise sig efter få minutter, lyder det fra Jens Lundgren.

Blandt andet derfor skal man efter vaccinationen blive til observation i tyve minutter, for hvis uheldet er ude, så kan lægefagligt personale hjælpe.

- Vores opmærksomhed er skærpet nu, og heldigvis har de alvorlige bivirkninger vist sig håndterbare ved hjælp af lægelig behandling. For alle har fået det godt igen, siger Jens Lundgren.