Gravegruppen

26-årig overdoserede håndkøbsmedicin – nu advarer hun mod den lette tilgængelighed

Flere eksperter anbefaler skrappere restriktioner på køb af pillerne, som er livsfarlige i større doser.

- Det er lidt skræmmende, for når jeg er i det, så tænker jeg ikke over konsekvenserne.

Det er under en måned siden, at 26-årige Eva Thompson blev fundet siddende på en fortovskant i Aarhus af en fremmed forbipasserende.

Pulsen bankede afsted i hendes krop, og svimmelheden havde tvunget hende til at sætte sig på den ru beton ved vejkanten. Hun prøvede at få ordene ud for at forklare den forbipasserende, hvad der var sket, men stavelserne flød sammen til en mudret mumlen.

Eva havde taget en overdosis af køresygepiller for at slippe fri af den kontrol, hendes OCD-diagnose trækker ned over hovedet på hende. Og det var ikke første gang.

Det fortæller hun i programmet Gravegruppen 'De farlige køresygepiller' på TV 2 PLAY.

Selvmordstanker kan komme og gå. De kan være der i kortere eller længere tid. Og de kan afhjælpes, hvis man får den rette hjælp

Britt Morthorst, forsker i selvmordsforebyggelse

Har du tanker om selvmord?

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, hjælper det at få sat ord på de svære tanker og følelser.

Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage i tidsrummet 11.00-05.00. Du er anonym og må gerne ringe flere gange.

Det er også muligt at skrive eller chatte med Livsliniens rådgivere.

Du kan også kontakte Psykiatrifonden, der tilbyder personlig rådgivning og samtale til mennesker med psykiske sygdomme og udfordringer. Telefonnummeret er 39 25 25 25.

Hvis du er barn eller ung, kan Børnetelefonen også kontaktes på telefon 116111.

Forgiftninger hvert år

Pillerne, som Eva indtog, hjælper mod transportsyge.

Men de kan være farlige, hvis de tages i større doser end anbefalet. Blandt andet kan en overdosis føre til angst, desorientering, høj puls, kramper og i yderste tilfælde hjertestop og død.

I Lægemiddelstyrelsens register over bivirkninger er der siden 2016 noteret mindst 17 tilfælde, hvor pillerne er blevet brugt til selvskade eller selvmordsforsøg. I tre af tilfældene fik det en dødelig udgang.

Samtidig modtager de hos Giftlinjen årligt omkring 80-100 henvendelser om forgiftning med præparatet. I år har rådgivningslinjen til og med november fået 108 indberetninger, og ifølge Kim Dalhoff, der er professor og ansvarlig overlæge hos Giftlinjen, drejer størstedelen af tilfældene sig om unge kvinder.

- De fleste af dem, vi hører om, har taget det bevidst i et forsøg på at råbe om hjælp. Så tager de en overdosis, siger han.

Han understreger, at flere af henvendelserne er gengangere, og at det er en lille gruppe, som bruger pillerne igen og igen.

Og selvom pillerne i 2018 er blevet begrænset i detailhandlen, er det stadig muligt at købe præparatet i store mængder på apoteket.

Det skyldes ifølge Lægemiddelstyrelsen, at personalet på landets apoteker skal screene kundernes behov og formål og eventuelt nægte at udlevere medicinen, hvis de vurderer, at der er risiko for misbrug.

Det er bare ikke altid, at det sker.

Restriktioner på køresygepiller

I 2018 kom der begrænsninger på køb af køresygepiller. Det betyder, at det i detailbutikker kun er muligt at købe pakker med 10 piller, og at det kun er muligt at købe pakker med mere end 100 styks på apoteket, hvis man har en recept. 

 

Køber man pakninger med under 100 tabletter i hver, er det dog muligt at få udleveret præparatet i ubegrænset mængde på landets apoteker. 

 

Det skyldes, at Lægemiddelstyrelsen, da de indførte begrænsningerne vurderede, at fagpersonerne på apotekerne er i stand til at screene kunderne. Apotekerne har nemlig en pligt til at vejlede om medicin, og de har samtidig mulighed for at nægte at udlevere pillerne, hvis de frygter, at der er fare for misbrug. 

Tilgængeligheden har betydning

Eva har ikke oplevet at blive spurgt ind til sine køb af pillerne.

Der blev heller ikke stillet spørgsmål eller ydet vejledning, da Gravegruppens 19-årige kvinde i marken købte 120 piller på et apotek i København, mens journalist Cecilie Beck et andet sted fik at vide af apotekeren bag kassen, at hun kunne "købe hele lageret, hvis hun ville".

Det lykkedes også journalisterne at købe 300 af pillerne på nettet i én samlet ordre.

Netop den lette tilgængelighed er én af grundene til, at Eva har valgt at fortælle sin historie. For at advare.

- For mig personligt er det rigtig farligt, fordi jeg bare kan gå ind og købe ubegrænsede mængder og tage dem, siger hun.

Har du tanker om selvmord?

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, hjælper det at få sat ord på de svære tanker og følelser.

Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage i tidsrummet 11.00-05.00. Du er anonym og må gerne ringe flere gange.

Det er også muligt at skrive eller chatte med Livsliniens rådgivere.

Du kan også kontakte Psykiatrifonden, der tilbyder personlig rådgivning og samtale til mennesker med psykiske sygdomme og udfordringer. Telefonnummeret er 39 25 25 25.

Hvis du er barn eller ung, kan Børnetelefonen også kontaktes på telefon 116111.

Eva bor til daglig på et kollegium for sårbare unge i Aarhus. I mange år har hun levet et liv styret af tvangshandlinger på grund af hendes psykiske tvangslidelse OCD og hendes autismediagnose.

Tvangstanker, der er blevet mindre befalende med tiden, men som stadig med små rutiner styrer hende i hverdagen.

- Det er ikke sådan nogle tvangstanker, hvor jeg tænker, at der sker min familie noget. Men det føles bare rarere, når jeg udfører handlingerne. Det er kontrol, siger Eva.

I de dårlige perioder, hvor de psykiske udfordringer har haft et hårdt greb om Eva, har hun flere gange haft selvskade og forsøgt selvmord. Blandt andet for at slippe for den konstante kontrol, som sygdommen påvirker hende til at søge.

Hun har to gange brugt netop køresygepillerne til farlig selvskade, fordi de ifølge hende var nemme at komme i besiddelse af.

Derfor mener hun også, at en yderligere begrænsning på køb af medicinen kan være med til at beskytte både hende og andre.

- Det gør det betydeligt sværere, og det gør, at man lige tænker sig om en ekstra gang, siger Eva.

- Jo flere bump, der er på vejen, jo større er sandsynligheden også for, at man ikke gør det.

Især i situationer, hvor hun handler impulsivt, kan begrænsningerne gøre en forskel, tilføjer hun.

Og Eva er ikke den eneste, der er bekymret for køresygepillernes lette tilgængelighed.

Derfor dækker vi historien

TV 2 omtaler normalt ikke selvmord, selvmordsforsøg og selvskadende adfærd - medmindre tungtvejende interesser taler for.

 

Vi mener, at historien om de farlige køresyge har væsentlig samfundsmæssig interesse.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed og eksperter inden for selvmordsforskning har siden 2017 gjort opmærksomt på, at unge kvinder bruger køresygepillerne til selvskade og selvmordsforsøg.

 


På trods af at Lægemiddelstyrelsen i 2018 indførte restriktioner på køb af pillerne, har TV 2 i forbindelse med programmet ”De farlige køresygepiller” dokumenteret, at køb i store mængder stadig er muligt.

 


TV 2 har under researchen til programmet ”De farlige køresygepiller” rådført sig med eksperter inden for selvmordsforskning, som har tilkendegivet, at det er vigtigt, at der sættes fokus på problemet. 

Forsker: - Det er bekymrende

I 2017 sendte Styrelsen for Patientsikkerhed en meddelelse ud til blandt andet sundhedspersonale og Apotekerforeningen om, at pillerne i flere tilfælde var blevet brugt af mennesker til at tage deres eget liv.

Og efter en 18-årig piges selvmord med pillerne samme år anbefalede en række forskere og læger i en artikel i Ugeskrift for Læger, at salget af køresygepiller skulle begrænses til pakker med maks ti styks.

To af dem er Merete Nordentoft, som er professor i psykiatri og overlæge i Region Hovedstadens psykiatri, og Britt Morthorst, der er seniorforsker samme sted og forsker i selvmordsforebyggelse.

Selvom der i 2018 kom den tidligere omtalte ændring på køb af pillerne i detailhandlen, er det ifølge de to eksperter ikke nok, når det er muligt at købe dem i store mængder på apoteket.

- Jeg synes, det er bekymrende, at man kan få fat i så store mængder i håndkøb, og at der findes så store pakker. Konsekvensen er jo, at nogle mennesker kan komme rigtig galt afsted og miste livet, siger Britt Morthorst.

- Det har stor gavn at begrænse tilgængeligheden til potentielt farlig medicin, siger forsker i selvmordsforebyggelse Britt Morthorst Video: Cæcilie Dohn Christensen

Eksperterne peger på, at der tidligere er set en betydelig effekt ved blandt andet at sætte restriktioner på pakningsstørrelser af svagt smertestillende medicin som Panodil i håndkøb i både detailhandlen og på apoteket.

I 2011 blev der sat en aldersbegrænsning på medicinen, og to år senere blev det suppleret med en begrænsning på den mængde, der er mulig at købe i håndkøb.

Efterfølgende kunne der ses et fald på 18 procent i antallet af indlæggelser med forgiftning med præparaterne.

- Ofte handler især unge selvmordstruede på en impuls, fordi noget har fået bægeret til at flyde over. De kan ikke rumme deres forpinthed længere, og i situationen ser de ingen anden udvej, og så betyder det utrolig meget, hvor tilgængeligt det er, siger Merete Nordentoft.

Den uoverskuelige følelse er dog noget, som i mange tilfælde går over hos de unge, hvis der bliver taget hånd om dem, understreger hun. Derfor er de bump på vejen, som Eva også omtaler, ifølge professoren en afgørende faktor.

- Når det ikke er let at få fat på, giver det folk en chance for at skifte mening. Og det er der mange, som gør, siger hun.

Jo flere bump, der er på vejen, jo større er sandsynligheden også for, at man ikke gør det

Eva Thompson

Derfor anbefaler både Merete Nordentoft og Britt Morthorst også, at der skal lignende begrænsninger på køresygepillerne.

Men de her unge mennesker skal vel nok finde en måde få fat i pillerne alligevel?

- Selvfølgelig kan vi jo ikke afskaffe medicin helt overordnet. Så det har noget at gøre med at begrænse denne her håndkøbstilgængelighed så meget som muligt, siger Britt Morthorst.

En liste over konsekvenserne

Det er ikke konsekvensfrit, når salget af køresygepiller fører til forgiftning. Og selvom Eva ikke er død af sine overdoser, har episoderne alligevel haft stor negativ indvirkning på hende.

For at passe på sig selv, har hun derfor lavet en lang liste over de store ubehageligheder, pillerne fører med sig, når de overdoseres - og de mange bivirkninger, der fulgte med efterfølgende.

- Der er bare rigtig mange dårlige ting, man skal igennem. Det skal man huske på. Det ønsker man ikke, siger hun.

Af den grund håber Eva også på, at hendes historie kan fungere til skræk og advarsel for andre, som står i en lignende situation.

Men også at hendes opråb vil få myndighederne til at gribe ind overfor den lette adgang til pillerne.

Lægemiddelstyrelsen går ind i sagen

Hvis der skal ændres i de gældende begrænsninger for produktet, er det Lægemiddelstyrelsen, der skal i spil.

De har ansvaret for at føre kontrol med eventuelt misbrug af håndkøbsmedicin.

Her var de dog ikke bekendt med udfordringen i forbindelse med køresygepiller, da Gravegruppen henvendte sig for et interview.

- Det er ikke vores indtryk, at det er et generelt problem. Men det er klart, at hvis det er det, så skal vi have gjort noget ved det, siger Kim Helleberg Madsen, der er enhedschef i Lægemiddelstyrelsen.

Når det ikke er let at få fat på, giver det folk en chance for at skifte mening. Og det er der mange, som gør

Merete Nordentoft, professor i psykiatri

Du siger, at det kommer ud af det blå for jer, men der er jo flere fagfolk, der har gjort opmærksom på det i årevis?

- Vi har i hvert fald ikke på baggrund af de informationer, vi har, siden vi ændrede udleveringsbestemmelserne i 2018, vurderet, at der var behov for ændringer, siger Kim Helleberg Madsen.

Han understreger dog, at styrelsen nu vil dykke ned i emnet og kigge på, hvorvidt der er grundlag for at ændre på tilgængeligheden af præparatet.

Der er en vej fremad

Udsigten til, at der måske er ændringer på vej, vækker optimisme hos Eva.

- Hvis mine dårlige oplevelser med de her piller kan være med til at gøre, at andre mennesker vil lade være med at tage dem, så vil det være godt, siger hun.

På trods af sine diagnoser har hun det i dag bedre, end hun har haft længe, og hun bevæger sig lige så stille længere væk fra de tunge kontroltanker.

Derfor er hun også begyndt at kigge mod fremtiden, hvor hun håber på at kunne vende tilbage til en hverdag, der minder om hendes jævnaldrendes.

- Jeg vil gerne ud i et praktikforløb, så jeg kan opbygge en evne til at være i gang længere tid ad gangen, så jeg kan komme på et fuldtidsstudie. Det vil være drømmen, siger hun.

Har du tanker om selvmord?

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, hjælper det at få sat ord på de svære tanker og følelser.

Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage i tidsrummet 11.00-05.00. Du er anonym og må gerne ringe flere gange.

Det er også muligt at skrive eller chatte med Livsliniens rådgivere.

Du kan også kontakte Psykiatrifonden, der tilbyder personlig rådgivning og samtale til mennesker med psykiske sygdomme og udfordringer. Telefonnummeret er 39 25 25 25.

Hvis du er barn eller ung, kan Børnetelefonen også kontaktes på telefon 116111.

Det kan sagtens lade sig gøre at komme ud på den anden side af et selvmordsforsøg, lyder det fra forsker Britt Morthorst.

I Danmark findes der nationale selvmordsforebyggende klinikker, hvor professionelle fagfolk hver dag hjælper og vejleder om, hvordan man kan forstå selvmordstanker og passer på sig selv.

- Selvmordstanker kan komme og gå. De kan være der kortere eller længere tid, men ikke nødvendigvis altid. Og det er vigtigt at understrege, at de kan afhjælpes, hvis man får den rette hjælp, siger Britt Morthorst.

Efter TV 2's henvendelse har Lægemiddelstyrelsen og Apotekerforeningen i fællesskab udsendt en meddelelse til landets apoteker, hvor de gør opmærksom på udfordringerne ved udlevering af store mængder medicin. I meddelelsen minder de også om de enkelte apotekeres ansvar for at vejlede kunderne.