Coronavirus

Fem grafer viser forskellen på covid-19 og influenza

Selvom cirka hver femte dansker tror, at influenza og covid-19 er lige farlige, dør mange flere efter coronasmitte.

Covid-19 er omtrent tre gange så dødelig som en almindelig influenza.

Sådan lyder konklusionen i et stort fransk studie, der fredag er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift The Lancet.

Forskerne bag har foretaget studiet blandt hospitalspatienter, og har sammenlignet data fra 89.530 coronapatienter indlagt i marts og april med 45.819 influenzapatienter indlagt i vinteren 2018/19.

Studiet viser, at 16,9 procent af de franske covid-19-patienter døde i løbet af undersøgelsesperioden, som foregik under den første bølge i Europa, hvor læger dog kun havde få behandlinger at tilbyde alvorligt syge.

Dødeligheden var på 5,8 procent blandt patienter med influenza.

- Vores studie er det største til dato, der sammenligner de to sygdomme. Det bekræfter, at covid-19 er langt mere alvorlig end influenza, siger professor Catherine Quantin, der er en af forskerne bag, i forbindelse med studiets lancering.

Hun siger, at forskellen i dødeligheden er "særligt slående", fordi influenzasæsonen 2018/19 var den mest dødbringende i Frankrig i fem år.

Langt færre børn bliver indlagt med covid-19

Det franske studie konkluderer også, at flere patienter med covid-19 har brug for intensiv behandling – 16,3 procent sammenlignet med 10,8 procent af influenzapatienterne.

Samtidig er det gennemsnitlige ophold på intensiv næsten dobbelt så langt for coronapatienterne. 15 dage mod 8 dage.

Ét coronalyspunkt fandt studiet dog. Det viser nemlig, at langt færre af de coronaindlagte var børn under 18 år (1,4 procent) sammenlignet med influenza (19,5 procent).

Covid-19 bliver væsentlig farligere med alderen

Det har længe været kendt, at coronavirus er meget mere dødelig blandt ældre end yngre mennesker. Det gør sig også gældende, når man sammenligner med influenza.

De to sygdomme minder her meget om hinanden for folk under 40 år, men fra personer fra 50 år og op ændrer dødeligheden sig drastisk.

Når det kommer til, hvor mange patienter der modtager intensiv behandling på hospitalet, følges de to sygdomme nogenlunde ad.

Mens en anelse flere influenzapatienter under 50 år ender på intensiv, skifter det, hvorefter coronapatienter i alderen fra 50 til 80 år i højere grad ender i en intensivafdeling.

Færre coronapatienter over 80 år blev indlagt på intensiv, men det kan dog skyldes, at de franske hospitaler blev tvunget til at prioritere ressourcerne på grund af det store pres på sundhedssystemet, skriver forskerne i deres rapport.

Flere coronapatienter oplevede akut respirationssvigt

Mens alder spiller en rolle, er der også forskel på covid-19 og influenza, når det kommer til køn. Mens en lille overvægt af mænd blev indlagt med coronavirus, var det omvendt med influenza. Her var kvinder en smule i overtal.

Samtidig var flere coronapatienter overvægtige, havde diabetes og højt blodtryk sammenlignet med influenza. Anderledes så det dog ud med patienter, der havde hjertefejl. Her var der overvægt hos influenzapatienterne, viser det franske studie.

Forskerne bag undersøgte også, hvilket sygdomsforløb patientgrupperne oplevede, efter at de blev indlagt med covid-19 og influenza. Også her var der en forskel at spore.

Forskerne fandt frem til, at coronapatienter var mere tilbøjelige til at udvikle akut respirationssvigt. De fleste patienter med dette får behov for hjælp til at trække vejret – eksempelvis med respirator.

Undersøgelsen viser også, at atrieflimmer var mest udbredt blandt influenzapatienter. Atrieflimmer kaldes også hjerteflimmer og kan føre til hjertesvigt og blodpropper i hjernen.

Næsten lige mange corona- og influenzapatienter oplevede akut nyresvigt.

Forskerne bag studiet siger, at influenzaimmunitet – enten gennem vaccine eller smitte – muligvis kan være en af årsagerne til, at covid-19 er mere dødelig end influenza.

Men det understreger blot behovet for, at vi passer på hinanden under pandemien.

- I en tid, hvor ingen behandling har vist sig at være effektiv i at forebygge alvorlig sygdom hos covid-19-patienter, understreger vores studie behovet for at holde afstand og at komme i land med effektive vacciner, siger Pascale Tubert-Bitter, der er en af de syv forskere bag.

Hver femte dansker undervurderer covid-19

Et dansk studie, som blev offentliggjort i starten af december, viser også, at covid-19 er væsentlig farligere end en almindelig influenza.

Forskerne bag undersøgte, hvor stor en andel af danskere med en positiv coronatest, der er døde inden for 30 dage, hvilket de sammenlignede med influenza.

Andelen af døde viste sig her at være tre til fem gange højere ved covid-19 end ved influenza. Derudover er risikoen for blodpropper og nyreskader også højere for coronapatienter, viste det danske studie.

De franske og danske konklusioner står dermed i kontrast til en stor del af danskernes forestillinger om covid-19-sygdommen.

En undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige, der udkom i november, viste nemlig, at hver femte dansker ikke troede, at covid-19 er farligere end en influenza.