Coronavirus

- Tanken er ubærlig, siger Ældre Sagen om udsigten til jul uden samvær

Statistisk set vil dette være den sidste jul for mindst 12.000 plejehjemsbeboere.

Julen skal i år fejres i skyggen af den smitsomme coronavirus, der skaber en række dilemmaer i forhold til, hvordan vi skal omgås vores ældre.

For hvordan undgår vi eksempelvis, at smitten bæres ind på plejehjemmene til de kronisk syge ved besøg fra pårørende i løbet af højtiden?

De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) opfordrer danskerne til at isolere sig i ugen op til jul, så man kun er sammen med dem, der er i ens nærmeste husstand, hvis man vil se ældre personer juleaften.

Nina Bruun er seniorkonsulent i Ældre Sagen. Hun oplyser til TV 2, at mange pårørende er bekymrede for, i hvilket omfang de kan få lov at være sammen med ældre, der bor på plejehjem i juletiden.

- Men vi er sikre på, at de pårørende er motiverede til at gøre næsten hvad som helst, så længe det giver dem mulighed for at holde jul sammen med deres ældre på plejehjemmene, siger hun.

Tanken for både de pårørende og plejehjemsbeboerne om ikke at kunne være sammen i den allersidste jul, den er simpelthen ubærlig

Nina Bruun, seniorkonsulent Ældre Sagen

Den allersidste jul

Ifølge seniorkonsulenten vil det for mere end en fjerdedel af de ældre på de danske plejehjem - mellem 12.000 til 15.000 personer - forventeligt være den sidste jul, de oplever i deres tid.

Det gør den kommende højtid til noget helt specielt, og derfor oplever Ældre Sagen et særligt stort ønske fra både beboere og pårørende om at kunne tilbringe juleaften sammen.

- Tanken for både de pårørende og plejehjemsbeboerne om ikke at kunne være sammen i den allersidste jul, den er simpelthen ubærlig, siger Nina Bruun.

- Tanken for både de pårørende og plejehjemsbeboerne om ikke at kunne være sammen i den allersidste jul, den er simpelthen ubærlig, siger seniorkonsulent i Ældre Sagen Nina Bruun.

Hun mener, at de enkelte plejehjem rent praktisk kan inddeles i zoner, hvilket minimerer antallet af plejehjælpernes kontakter til de ældre beboere.

Det vil i sidste ende være medvirkende til, at eventuelle smittekæder hurtigere vil kunne blive bremset.

Dramatisk at isolere sig

Irene Hesselberg er som formand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd ansvarlig for omkring 2000 sygeplejefaglige ledere af plejehjem og andre institutioner på sundhedsområdet.

Hun mener, at udmeldingen fra PLO om selvisolation i en uges tid op til jul, hvis man vil se sine ældre, er fornuftig, men i praksis vil det være meget svært at efterleve.

- Det er dramatisk at isolere sig i én uge. Jeg ved ikke, om det er realistisk, at alle, der skal på besøg på et plejehjem juleaften, kan holde sig isoleret derhjemme, siger Irene Hesselberg til TV 2.

- Det er dramatisk at isolere sig i én uge, men fornuftigt at være sikker på, at man ikke er smittet, hvis man skal besøge ældre på plejehjem. Jeg ved ikke, om det er realistisk at holde sig isoleret i én uge, siger Irene Hesselberg

Den sygeplejefaglige leder mener, at alle pårørende bør tænke sig grundigt om i forbindelse med besøg af ældre på plejehjem til jul.

Hun opfordrer indtrængende til, at ledere og medarbejdere på landets plejehjem snakker med beboerne og de pårørende om, hvordan man sammen på en tryg måde kan komme gennem julen.

Det er en balance mellem at sikre, at vi ikke smitter hinanden, men samtidig opretholder en god mental trivsel og ikke skaber ensomhed

Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen

Plejehjemsbeboere afhængige af besøg

Nis Peter Nissen, der er direktør i Alzheimerforeningen, bakker op om opfordringen fra de praktiserende lægers organisation.

Erfaringer fra foråret, da coronavirussen i første omgang ramte Danmark, viser, at de pårørende var gode til at tage deres forholdsregler inden et besøg på plejehjem.

Ifølge direktøren viste en spørgeskemaundersøgelse, at hver tredje på forhånd havde isoleret sig for at undgå at bringe smitten ind til deres kære.

Han mener, at coronavirussen især rammer de allermest sårbare på plejehjemmene, der er meget afhængige af besøg fra de nærmeste.

- De pårørende er helt afgørende for den sociale kontakt og relation, man har til andre mennesker, når man har en demenssygdom, siger Nis Peter Nissen til TV 2.

Sundhedsstyrelsen: En balancegang

Fra Sundhedsstyrelsen lyder det, at danskerne skal lade være med at se flere mennesker, selvom det er jul, og følge myndighedernes gældende retningslinjer.

- Det skal tages meget alvorligt, siger vicedirektør Helene Probst til TV 2 og uddyber:

- Det er vores klare anbefaling, at man ser så få som muligt – maksimalt ti personer – og at man ses kort tid og med dem, man plejer.

Helene Probst er ikke enig med PLO i, at det kræver én uges selvisolation, hvis man skal ses med ældre i risikogruppen for coronavirus i højtiden.

Men hun erkender, at det er en vanskelig sondring, da det for rigtig mange danskere er meget vigtigt at holde jul med sine kære.

- Det er en balance mellem at sikre, at vi ikke smitter hinanden, men samtidig opretholder en god mental trivsel og ikke skaber ensomhed, siger Helene Probst.

Hun fastslår, at hvis man enten oplever symptomer på coronavirus, er syg, eller testet positiv for covid-19, så skal man under ingen omstændigheder holde juleaften med andre.

- Så skal man gå i selvisolation, siger vicedirektøren i Sundhedsstyrelsen.

Helene Probst henviser til pjecen 'Jul i en tid med covid-19', der giver enkle og letforståelige råd til, hvordan vi kan være sammen i julen.

Gode råd til plejehjemsbesøg

Ældre Sagen har udgivet en række gode råd i forhold til trivsel og besøg på plejehjem under coronakrisen.

Se udvalgte løsninger herunder:

  • Sæt en grænse for antal besøgende i boligen, som tager hensyn til, at afstandskrav, boligens størrelse samt gældende forsamlingsforbud overholdes
  • Sørg for værnemidler til de besøgende – og sørg for klar og utvetydig kommunikation om brug af værnemidler og overholdelse af god hygiejne
  • Overvej zoneinddeling af plejehjemmet med faste, gennemgående, mindre teams om de samme beboere
  • Anbefal pårørende ikke at have kontakt med andre beboere eller med personalet
  • Anbefal pårørende at lade sig teste hyppigt