Samfund

Højesteret skal tage stilling til bandeforbud

Loyal To Familia har fået tilladelse til at anke landsrettens dom om opløsning af banden til Højesteret.

Landets øverste domstol skal nu tage stilling til, om banden Loyal To Familia (LTF) er en forening, der virker ved vold, og derfor skal opløses.

Procesbevillingsnævnet har nemlig givet tilladelse til, at Østre Landsrets dom om opløsning kan ankes til Højesteret.

Det oplyser bandens forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen.

Frihed til at danne foreninger

Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud mod banden i september 2018 efter et stort antal voldelige episoder med skud i det offentlige rum.

I januar i år godkendte byretten indgrebet, og den 20. november stadfæstede Østre Landsret afgørelsen.

Men det var ikke en let beslutning, slog retsformanden, landsdommer Finn Morten Andersen, fast ved domsafsigelsen.

- Det er særdeles væsentligt for vores samfund, at man har den frihedsrettighed, sagde han om retten til at danne foreninger.

Ifølge grundloven kan en forening, der virker ved vold, dog opløses ved dom.

- LTF er blot en venneklub

Under sagen afviste Michael Juul Eriksen, at LTF er en forening i grundlovens forstand. Det er blot en venneklub eller et broderskab, hvor det handler om at være sammen.

Men dommere og domsmænd i landsretten havde en anden vurdering.

Forbuddet skal virke præventivt. Det er nødvendigt for at imødegå den omfattende voldskriminalitet, som i meget vidt omfang er relateret til foreningen, konstaterede retten.

Under sagen optalte de to anklagere, Lasse Biehl og Emil Folker, 63 skudepisoder i det offentlige rum, som banden har taget del i.

Resultatet var 17 sårede og fem dræbte.

Afgørelsen i Østre Landsret var en fortolkning af bestemmelser i grundloven og åbner for, at også andre grupper, der virker ved vold, kan opløses.

Der var altså tale om en principiel afgørelse, og derfor var det også ventet, at LTF ville få tilladelse til at få sagen til tops i retssystemet.

Det vides endnu ikke, hvornår Højesteret behandler sagen.