Coronavirus

40.000 plejehjemsbeboere bliver blandt de første, der får coronavaccine

Danske Regioner forventer, at der er vacciner nok til alle i første levering.

Landets 40.000 plejehjemsbeboere bliver nogle af de første herhjemme til at modtage en vaccine mod covid-19.

Det viser et notat fra Danske Regioner, som TV 2 er i besiddelse af.

Der er tale om beboere på 933 plejecentre landet over, som vil blive tilbudt vaccinen fra Pfizer-BioNTech, som Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, tager stilling til mandag 21. december.

Vaccinen forventes godkendt få dage efter, og ifølge Danske Regioner vil der være nok til alle 40.000 plejehjemsbeboere i første levering.

Sådan fordeles vaccinerne

Når vaccinen er godkendt og kommer til Danmark, er det de enkelte regioner, der fordeler og på den måde prioriterer, hvilke plejecentre der skal vaccinere først. Det sker ud fra følgende tre parametre:

  1. Kommunalt smittetryk
  2. Størrelse af plejehjem
  3. Parathed

I første omgang tilbydes vaccinerne til de kommuner, der er hårdest ramt af smitte. Og i de kommuner vil det være de største plejecentre, der får vaccinen i hænderne først.

Men fordelingen kræver også, at plejecentrene er parate. Det vil blandt sige, om den enkelte kommune og det enkelte plejehjem har en aftale med en praktiserende læge og styr på, hvem der vaccineres hvornår, og hvordan der indhentes samtykke til vaccinationerne.

Plejecentre hårdt ramt

Foreløbigt er 1336 personer på danske plejecentre registreret smittet med covid-19. Af dem er 330 personer døde.

Et af de største udbrud af coronavirus på et plejecenter i Danmark var i Tårnby - her er foreløbigt ti plejehjemsbeboere døde, mens 47 medarbejdere har været smittet med covid-19.

Foruden beboere på plejecentre vil også udvalgt personale i sundheds- og ældresektoren være blandt de første, der kan få vaccinen.

Danske Regioner har ingen kommentarer til notatet.