Samfund

Uheldig cocktail har ført til rekordlave priser på danske grise

Coronavirus og svinepest har været de to helt store problemer for svineproducenterne i år. Brexit lurer som en udfordring i 2021.

I starten af året regnede de danske svinebønder med, at 2020 ville blive et godt år.

Men sådan er det langtfra gået.

Tværtimod er priserne på danske smågrise faldet til det laveste niveau i mere end et årti. Det viser tal fra brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Faldet kommer på bagkant af rekordhøje priser i starten af året, forklarer Christian Fink Hansen, der er sektordirektør for svineproduktionen i Landbrug & Fødevarer:

- Vi stod i en situation, da året startede, hvor der var store forhåbninger til, at det her skulle blive en fest prismæssigt. Men i øjeblikket er situationen rigtig træls. Specielt for dem, der lever af at eksportere sine smågrise, siger Christian Fink Hansen.

Coronavirus og svinepest

Det store fald i prisen på smågrise skyldes en cocktail af begivenheder ude i verden, der nu rammer de danske svinebønder.

Dels førte coronakrisen i foråret til nedlukning af restauranter i mange lande. Det skabte en mindre efterspørgsel på svinekød. Samtidig blev flere store slagterier i Tyskland ramt af coronaudbrud, ligesom det har været tilfældet i Danmark. Det tvang produktionen ned i tempo.

Ydermere er de tyske stalde blevet ramt af et udbrud af afrikansk svinepest, der har gjort, at tyske svin ikke kunne blive solgt til udlandet.

Det har alt i alt betydet, at der er plads til og behov for færre danske smågrise i Tyskland, men også at der er blevet produceret for mange svin til det tyske marked. Det har presset prisen ned, hvilket de danske svinebønder har kunnet mærke, fortæller Christian Fink Hansen og uddyber:

- Det er Tyskland, der sætter prisen på grisen i Europa, så at sige. Og den pris er under voldsomt pres på grund af den her giftige cocktail af svinepest og covid-19.

Svinebonde: Mere uforudsigeligt, end det har været før

Som grafen længere oppe i artiklen viser, er det ikke unormalt med omskiftelige priser for de danske svinebønder.

Fra Landbrug & Fødevarer er det håbet, at prisen vil begynde at stige igen. Men allerede 1. januar kan næste udfordring indtræffe, hvis ikke Storbritannien og EU formår at lave en fornuftig handelsaftale, inden Brexit er endeligt slut.

- Brexit er totalt uforudsigeligt. Jeg har valgt den tilgang, at vi intet kan gøre ved det. Vi må jo bare vente og se, hvad der sker. Det er en af ulemperne ved at være eksportnation, siger svinebonden Villads Sørensen, der har sine stalde i Gadstrup mellem Roskilde og Køge.

Trods de rekordlave priser lader han sig dog ikke slå ud:

- Det er mere uforudsigeligt, end det har været før. Men vi er vant til, at priserne går meget op og ned. Jeg ligger ikke søvnløs om natten. Men nogle gange tænker jeg da over, at det er træls, hvis det bliver ved.