Samfund

Skadede patienter kan få flere penge efter dom

Patienterstatningen vil vurdere allerede afgjorte sager for at se, om borgere skal have tilkendt højere beløb.

Borgere står til at få et højere beløb for skader fra for eksempel medicin eller fejlagtig behandling i sundhedsvæsenet.

Det skyldes en dom afsagt af Højesteret, hvor dommerne ændrer den måde, renter beregnes på.

I den konkrete sag havde en kvinde fået en blodprop i hjernen efter brug af p-piller. Hun blev tilkendt cirka en million kroner for tabt arbejdsfortjeneste.

Striden drejer sig om, fra hvilket tidspunkt Patienterstatningen skulle beregne renter. Myndighederne behandler sagerne i to trin, og de har hidtil brugt det seneste tidspunkt som udgangspunkt.

Men kvinden har i Højesteret fået medhold i, at det skal ske på et tidligere tidspunkt i sagsbehandlingen, og det betyder i hendes tilfælde yderligere cirka 100.000 kroner, oplyser advokat Søren Kroer, der har repræsenteret kvinden.

- Sagen er principiel og meget speciel, idet den gør helt op med en myndigheds mangeårige praksis om forrentning af erstatning. Dermed får dommen den betydning, at alle anerkendte patienterstatningssager skal genoptages og udmåles med en højere erstatning for renter, skriver han i en mail til Ritzau.

Kigger på gamle sager

Kvinden er glad for, at hun har været med til at forbedre alle patienters retsstilling inden for området, noterer advokaten.

Hun har fået medhold i først Københavns Byret, derefter Østre Landsret og nu også i Højesteret. Sagen blev ført mod Ankenævnet for Patienterstatningen.

Under forberedelse af sagen har myndighederne ifølge advokat Søren Kroer anslået, at det årligt kunne koste cirka 90 millioner kroner, hvis kvinden fik medhold. Desuden kunne patienter med skader stå til at få tilkendt i alt yderligere godt 300 millioner kroner i allerede afgjorte sager.

Efter dommen, der blev afsagt fredag, skriver Patienterstatningen på sin hjemmeside, at en række tidligere afgjorte sager nu vil blive gennemgået for at vurdere, om der skal ske ekstra betaling. Men man vil nøjes med at gå tre år tilbage i tiden. Det skyldes en regel om forældelse.

I øvrigt kan Højesterets afgørelse få vidtrækkende betydning. Den kan også berøre praksis hos andre myndigheder, der tilkender erstatning, lyder det fra Patienterstatningen.

Advokat Søren Kroer ærgrer sig over meldingen om, at man kun vil gå tre år tilbage. Han mener ikke, at myndighederne kan påberåbe sig forældelse.

- De patienter, som ikke har fået en korrekt erstatning, skal have deres erstatningssag opgjort korrekt, mener han.