Estimat peger på hastig spredning af muteret coronavirus

Det skønnes, at knap 2700 personer i Danmark har været smittet med muteret coronavirus, der stammer fra mink.

Efterårets udbrud af coronavirus på en række af landets minkfarme har fået konsekvenser for mange hundrede danskere.

Op mod 2700 personer menes at have været smittet med muterede versioner af coronavirus. Disse typer stammer fra mink.

Det skriver Berlingske. Tallet er et skøn fra Statens Serum Institut (SSI).

Og det estimat viser, at regeringen traf den rigtige beslutning, da man valgte at slå alle mink ned, siger Hans Jørn Kolmos, der er professor ved Institut for Klinisk Mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Det her estimat understreger, at regeringen har udvist rettidig omhu ved at beslutte, at alle mink skulle slås ned. Det her kunne ikke være tacklet på en let måde, siger han til TV 2.

Skønnet bygger på undersøgelser af gensekventeringer af positive coronaprøver fra mennesker.

Foreløbig har SSI noteret 566 bekræftede tilfælde af coronavirus, der stammer fra mink. Det er imidlertid kun en lille del af alle coronaprøver fra mennesker, der laves genundersøgelser på.

Derfor vurderes antallet af smittede danskere med muterede varianter at være væsentligt højere end de 566.

- Skulle have reageret tidligere

Den muterede coronavirus har primært ramt Nordjylland, men også Midtjylland og Syddanmark, fortæller afdelingschef og overlæge i SSI Tyra Grove Krause til Berlingske.

- Det fremgår tydeligt allerede nu, at smitte med minkvarianter har bidraget betydeligt til smittespredningen i Region Nordjylland særligt i oktober måned.

- Efterfølgende har smitte med minkvarianter også spredt sig i befolkningen i Region Midtjylland og Syddanmark, siger Tyra Grove Krause til avisen.

Skønnet på 2700 tilfælde af coronavirus fra mink er 500 højere end et tidligere estimat. De muterede varianter vurderes at være lige så alvorlige som "almindelig" coronavirus.

Hans Jørn Kolmos mener imidlertid, at skønnet på 2700 tilfælde af coronavirus fra mink viser, at regeringen burde have reageret endnu tidligere, end den gjorde.

- Hvis man kan kritisere regeringen for noget – udover ikke at have loven på plads – så er det, at de ikke traf beslutningen tidligere, mens smitten spredte sig på landets minkfarme, lyder det

Fald i antallet af coronatilfælde med minkvariant

Tidligere på efteråret udgjorde minkvarianten næsten 60 procent af alle nye coronatilfælde i Nordjylland. De seneste tal fra både Nord- og Midtjylland i forrige uge - uge 47 - viser, at minkvarianter da udgjorde 20-25 procent af alle tilfælde.

Smitte blandt mink i Danmark blev første gang konstateret i juni. Herefter blev hele besætninger med mink aflivet.

De 2700 tilfælde af coronavirus fra mink svarer til omkring tre procent af Danmarks samlede smittetal, men Hans Jørn Holmos mener alligevel, at det er udtryk for begyndelsen på en alvorlig smittespredning.

- Det var en proces, der var i gang. Flere og flere farme blev smittet. Samtidig viser det også noget om dynamikken i det her, at så mange mennesker bliver smittet. Tallet viser, hvor farligt og smittefarligt det egentlig var, siger han til TV 2.

Fra begyndelsen af juli forsøgte man at inddæmme smitten blandt andet ved øget brug af værnemidler i stedet for aflivning.

Det lykkedes dog ikke, og coronavirus fra mink spredte sig hurtigt.

I november gav regeringen besked på, alle landets mink skulle slås ned.