Mink-sagen

Sjællandsk forbrændingsanlæg klar til at brænde nordjyske mink

Problemet med flere millioner nedgravede mink kan løses på et sjællandsk forbrændingsanlæg

Hvis regeringen og myndighederne beslutter sig for at fjerne 10.000 ton døde mink fra jyske massegrave, vil de i princippet kunne ende i et forbrændingsanlæg på Sjælland.

På AffaldPlus i Næstved har de allerede erfaringer med at forvandle døde mink til aske mellem almindeligt, dansk husholdningsaffald.

Det siger Niels Damgaard, der er kommuneservice- og kommunikationschef på stedet.

- Det foregår på den måde, at man blander det med det øvrige affald, vi får ind, så vi får en god og fuldstændig forbrænding af minken, siger Niels Damgaard til TV 2.

På forbrændingsanlægget i Næstved har de allerede øvet sig, idet de brændte en del ikke-coronasmittede mink fra sjællandske farme af tidligere på året.

- Vi har et par gange modtaget et læs mink, og det har fungeret helt uden problemer, siger Niels Damgaard, som fortæller, at de kan brænde 10 ton mink af om dagen ud af en samlet mængde affald på 450 ton.

Det vil sige, at det vil tage 1000 dage, hvis AffaldPlus i Næstved alene skulle stå for afbrændingen.

Regering og flertal enige om at ville grave op

Dermed vil der stadig være et stykke vej, inden de enorme mængder mink fra to jyske massegrave, der ligger placeret nær henholdsvis Karup og Holstebro, kan forvandles til aske.

Det store spørgsmål er da også stadig, om og hvordan de mange millioner døde mink skal graves op.

Et flertal i Folketinget støtter planen om en opgravning, fordi man nærer bekymring for såvel drikkevand som miljøet. Også regeringen mener nu, at det mest rigtige kan være at fjerne minkene fra deres grav i sandholdig jysk muld.

Men spørger man fødevareminister Rasmus Prehn (S), handler det også om at tænke sig grundigt om.

- Vi skal finde ud af, hvad der er teknisk muligt. Derfor er det også vigtigt, at så mange som muligt tænker med i denne her beslutningsproces, siger Rasmus Prehn til TV 2.

Miljøstyrelsen har oplyst, at de to massegrave tilsammen indeholder lidt mere end 10.000 ton døde mink. Og efterhånden som forrådnelsesprocessen sætter ind, omdannes de døde dyr til fosfor og kvælstof til fare for miljøet.

Venstre vil derfor have massegravene tømt for mink, som ifølge dem derefter skal deponeres i gyllebeholdere.

Mink er gravet ulovligt ned

Ifølge Peter Pagh, der er professor i miljøret ved Københavns Universitet, mangler der tillige lovhjemmel for at deponere de døde mink i massegravene, der er placeret i henholdsvis Viborg og Holstebro Kommune.

Den manglende lovhjemmel afvises dog af miljøminister Lea Wermelin (S).

Miljøministeren fortalte under fredagens samråd i Landstingssalen, at myndighederne under normale omstændigheder ville have bortskaffet døde mink på andre måder end ved at begrave dem i massegrave. For eksempel ved forbrænding. Men på grund af den store mængde af mink, har det ikke været muligt.

- Fødevarestyrelsen har derfor givet tilladelse til nedgravning under forudsætning af, at det ikke har konsekvenser for folkesundheden eller dyresundheden, siger hun.

I Næstved er de parate til at tage imod mink til forbrænding. Men det forhold, at de har været smittede, kan være endnu en udfordring.

- Vi ved ikke, hvad det vil betyde. Der må myndighederne fortælle os, hvilke retningslinjer der er, og hvad der skal tages af forholdsregler, siger Niels Damgaard.