Samfund

Den anden store trussel mod folkesundheden får kommune til at ændre kurs

Danske børn fra 0-4 år får langt mere antibiotika mod øjenbetændelse end svenske og norske børn i samme aldersgruppe.

Et initiativ på et fyraftensmøde i foråret 2018 blandt praktiserende læger i Kolding Kommune har ført til et markant fald i brugen af antibiotika i behandlingen af øjenbetændelse.

Det fortæller praktiserende læge i Kolding Henrik Rasmussen til TV 2.

- Der bliver udskrevet rigtig meget antibiotika mod øjenbetændelse, og vi ville gøre noget. Så det gav vi hinanden håndslag på.

Siden er antallet af recepter på antibiotika til behandling af øjenbetændelse faldet støt.

Den anden store trussel mod folkesundheden

Det er afgørende for vores sundhed, at vores forbrug af antibiotika bliver mindre. Ellers risikerer vi at den anden store trussel mod folkesundheden - resistens mod bakterier - bliver til virkelighed.

- Multiresistente bakterier er i virkeligheden den næste pandemi, der lurer. Der er bakterier ude i verden, som man faktisk ikke længere kan behandle, siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet (SDU), til TV 2.

Hans Jørn Kolmos fremhæver blandt andet tuberkulose, som en af de sygdomme, som vi allerede nu begynder at have problemer med.

- Det er en alvorlig sygdom, der kan ende med at slå folk ihjel. Derfor er det vigtigt, at vi sænker vores forbrug af antibiotika både til dyr og mennesker.

En instruks til vuggestuer og børnehaver

I forlængelse af mødet blandt lægerne i Kolding i 2018 formulerede de en instruks til Kolding Kommune, hvor de bad kommunens børnehaver og vuggestuer have en mere lempelig tilgang til øjenbetændelse.

I instruksen stod der blandt andet, at langt de fleste tilfælde af øjenbetændelse er virus og derfor ikke kræver behandling. Samtidig blev det understreget, at børn med symptomer som let røde øjne og gule klatter i øjnene godt må komme i institution og ikke behøver at blive tilset af en læge.

En måned senere var den implementeret, fortæller Henrik Rasmussen.

Og ifølge Henrik Rasmussen har instruksen haft stor indflydelse.

- Alle er blevet klar over, hvem der skal til læge, og forældrene er blevet klogere.

Danmark bruger markant mere antibiotika end Sverige og Norge

Det er ikke kun i Kolding, at brugen af antibiotika falder.

Siden 2010 er andelen af børn i alderen 0-4 år, der bliver behandlet med antibiotika mod øjenbetændelse, halveret. Det viser tal som TV 2 har fået fra SDU.

Men selvom det går den rigtige vej i Danmark, får danske børn stadig langt mere antibiotika end børn i Sverige i Norge.

Og der er flere grunde til, at Danmark ligger langt foran Sverige og Norge, fortæller Anton Pottegård, der er professor i klinisk farmakologi ved Syddansk Universitet.

Han fremhæver, at danske børn kommer tidligere i institution end svenske og norske børn, og dermed har større chance for at blive smittet, som en af forklaringerne.

Men han hæfter sig også ved den effekt, som initiativet i Kolding har vist.

- De har ikke ændret på barslen, de har ændret på måden, som de håndterer øjenbetændelse på, forklarer Anton Pottegård.

Derfor mener han, at svaret i højere grad handler om en kulturel forskel.

- Vi har en tradition for at behandle øjenbetændelse med antibiotika, og derfor er der måske også en forventning fra forældrene om, at deres børn skal have antibiotika. Men ofte er det nok med lidt lunkent vand på en vatrondel, siger han til TV 2.

Kan vi komme længere ned?

Tilbage i Kolding er Henrik Rasmussen glad for de resultater, de har haft på området de seneste to år.

Men han er i tvivl om, hvorvidt de kan komme længere ned – og om de skal længere ned, når det gælder behandling af øjenbetændelse med antibiotika i kommunen.

- Jeg er usikker på, om vi ligger det rigtige sted nu, eller om vi skal længere ned.

Men det er Anton Pottegård ikke i tvivl om.

- Jeg tror, at vi kan komme ned på Sveriges niveau. Selv hos børn med svær øjenbetændelse, kan man snakke om, hvor stor forskel en antibiotikabehandling gør, siger han.