Mink-sagen

Nedgravning af mink er ulovligt, siger juraprofessorer

Flere partier ønsker at komme til bunds i sagen. Miljøstyrelsen afviser, at nedgravningerne skulle være ulovlige.

Regeringen kan stå med endnu en møgsag i håndteringen af de millioner af aflivede mink.

For nedgravningen af de flere millioner døde dyr er ulovlig, siger to juraprofessorer.

Ifølge Peter Pagh, der er professor i miljøret ved Københavns Universitet, mangler der lovhjemmel for at deponere de døde mink i massegravene, der er placeret i henholdsvis Viborg og Holstebro Kommune.

- Ulovligheden består i, at ministeren har udstedt en bekendtgørelse, som fraviger kravet om miljøgodkendelse, når man graver mink ned i forbindelse med denne masseslagtning, siger han til TV 2 og uddyber:

- Det er der ikke hjemmel til i miljøbeskyttelsesloven. Det kan Folketinget godt beslutte, at man vil fravige, men det har man ikke gjort på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at bekendtgørelsen, som er grundlaget for nedgravningen, efter min mening er ulovlig, siger Peter Pagh.

Kommuner blev ikke hørt

I starten af november udsendte Fødevarestyrelsen og miljøminister Lea Wermelin (S) to bekendtgørelser om nedgravningen af de døde mink.

En af dem henviste blandt andet til den såkaldte veterinære beredskabsplan, hvor der står, at "nedgravning kræver en aftale med kommunerne".

Det virker, som om regeringen har handlet fuldstændig i panik

Karina Adsbøl (DF), medlem af Retsudvalget

Og det er netop denne formulering, der ifølge Jyllands-Posten får flere jurister til at så tvivl om lovligheden af nedgravningerne.

- Bekendtgørelsen er ikke overholdt, fordi kommunerne ikke er blevet hørt, som det forudsættes i den beredskabsplan, som bekendtgørelsen henviser til. Så selv hvis man gik ud fra, at der var hjemmel til udstedelsen, ville nedgravningen være ulovlig, siger juraprofessor Frederik Waage fra Syddansk Universitet til avisen.

I hverken Viborg eller Holstebro Kommune blev man på forhånd orienteret om planerne for massegravene til de døde mink – det skete først, da de lokale borgere opdagede dem, lyder det fra borgmestrene Ulrik Wilbek (V) og Hans Christian Østerby (S).

- Det er helt galt. Det er en beslutning, der er truffet rigtig hurtigt, og vi har som kommune slet ikke været en del af det, siger Hans Christian Østerby til TV 2.

Holstebros borgmester siger, at kommunen ikke var en del af planerne om at nedgrave mink

Ifølge professor i miljøret Peter Pagh er det endnu et problem i regeringens håndtering af de døde mink.

- Når der skal findes steder til nedgravning af dyr, skal man drøfte med kommunerne, hvor det skal ske henne. Det er heller ikke sket i den her sag, så man har også tilsidesat den veterinære beredskabsplan, som skal håndtere særlige situationer som denne, siger Peter Pagh til TV 2.

Løsningen på de ifølge professoren ulovligt nedgravede mink er enten at grave dyrene op igen eller at få styr på juraen og få en egentlig miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsen vil ikke stille op til interview med TV 2 om sagen, men over for Jyllands-Posten afviser styrelsen, at nedgravningerne er ulovlige. Det sker blandt andet med henvisning til en paragraf i miljøvurderingsloven, der giver mulighed for en undtagelse i tilfælde af en "beredskabssituation".

Den forklaring afviser Peter Pagh. For miljøbeskyttelseslovens krav om godkendelser skal stadig overholdes, lyder det.

Lyn-analyse

Dette er igen er udtryk for enormt hastværk i minksagen. Det skulle gå hurtigt og åbenbart så hurtigt, at det skaber tvivl om lovligheden på ganske mange områder. Det kan ingen være tilfredse med, og også her vil oppositionen kigge efter det politiske ansvar, mens regeringen formentlig vil kigge i systemerne efter et sted at placere et ansvar. På bundlinjen graver en dag som denne blot grøfterne dybere mellem opposition og regering.

Partier vil til bunds i sag

Flere partier vil nu have undersøgt om lovgrundlaget for nedgravningen var på plads – heriblandt Dansk Folkeparti.

Karina Adsbøl, der er medlem af Folketingets Retsudvalg, siger til TV 2, at det skal undersøges, om der er begået lovbrud.

- I Dansk Folkeparti ønsker vi at undersøge sagen til bunds. Det virker, som om regeringen har handlet fuldstændig i panik, siger Karina Adsbøl til TV 2.

Miljøministeren er indkaldt til samråd fredag om sagen

Hun kalder sagen for en skandale og hæfter sig ved, at de to jyske kommuner og deres borgmestre ikke er blevet hørt om massenedgravningerne.

- Man har egenrådigt kørt borgmestrene over og lavet massegrave i deres kommuner. Det, synes jeg, virker dybt problematisk og bekymrende, siger Karina Adsbøl.

Venstres folketingsmedlem Thomas Danielsen har indkaldt miljøminister Lea Wermelin til samråd om sagen fredag klokken 10.

TV 2 arbejder på at få en kommentar fra miljøministeren til sagen.

Frygt for forurening ved sø

I Holstebro Kommune har Miljø- og Fødevareministeriet erkendt, at massegravene af mink ved Nørre Felding ligger for tæt på Boutrup Sø.

Miljøstyrelsen har ud fra et forsigtighedshensyn fastsat et afstandskrav på 300 meter til søen, men nedgravningen er sket under 200 meter fra søen.

Derfor frygter myndighederne, at søen risikerer at blive forurenet.

Borgmester Hans Christian Østerby er af samme opfattelse og kræver, at de døde mink bliver gravet op. Ifølge borgmesteren kan der være tale om en "latent bombe" i form af de mange mink, som med tiden vil gå i forrådnelse.

De døde mink vil i processen afgive fosfor og kvælstof, som med tiden kan forgifte vandmiljøet ved Boutrup Sø.