Gældskaos i Danske Bank

Finanstilsynet kræver uvildig undersøgelse af gældssag i Danske Bank

Undersøgelsen skal foretages for bankens egen regning.

Finanstilsynet sætter nu eksterne eksperter til at granske Danske Banks håndtering af gældssagen.

Det sker på baggrund af en beslutning i Finanstilsynets bestyrelse.

- Finanstilsynet påbyder Danske Bank at lade foretage og afholde udgifterne til en uvildig undersøgelse af de foranstaltninger, som banken har truffet og vil træffe for at rette op på fejlene i bankens gældsinddrivelse, og af bankens it-systemer for gældsinddrivelse, oplyser Finanstilsynet i en meddelelse.

Finanstilsynet betegner det som usædvanligt at tage så vidtgående et skridt, men betegner det som "nødvendigt" for at genetablere tilliden til "lovmæssigheden af bankens gældsopkrævning".

- For at kunne foretage en vurdering heraf, finder Finanstilsynet det nødvendigt, at der bliver taget stilling til bankens metode til og principper for udsøgning af berørte kunder.

Meldingen fra tilsynet kommer i kølvandet på TV 2 og Berlingskes afdækningen af sagen om alvorlige data- og systemfejl i Danske Banks inkassoafdeling, hvor banken i årevis ulovligt har inddrevet for meget gæld blandt bankens mest sårbare kunder.

Senest kunne TV 2 og Berlingske i dag fortælle, at bankens bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, ifølge en mail fra bankens tidligere finansdirektør ønskede, at gældssagen skulle dysses ned.

Undersøgelsen kommer ifølge Finanstilsynet til at ske på bankens egen regning. Danske Bank hyrede i 2017 advokatfirmaet Bruun & Hjejle til at lave en undersøgelse af hvidvasksagen. Arbejdet kostede banken 200 millioner kroner.

Ekspert: Udtryk for manglende tillid til banken

Danske Bank har, ifølge Finanstilsynet, “tilsidesat hensynet til kunderne ved ikke at rette de konstaterede fejl i gældsinddrivelsen, at inddrive gæld, som banken ikke havde krav på, og undlade at informere de berørte kunder om fejlene”.

- Det er derfor vigtigt, at der bliver taget stilling til, om de foranstaltninger, som banken har truffet og vil træffe for at efterleve påbuddene, er tilstrækkelige af hensyn til genopretning af tilliden til banken, skriver Finanstilsynet.

Den finansielle vagthund tilføjer, at Danske Bank ikke har en tidsplan for, hvornår de har et nyt system, der sikrer, at kunderne ikke bliver opkrævet forkerte beløb.

- Det forhold, at banken på nuværende tidspunkt ikke har en tidsplan for implementeringen af det nye system, har efter Finanstilsynets vurdering ikke betydning for afgørelsen, men vil skulle inddrages i forbindelse med den nærmere tilrettelæggelse af opgaven.

Det er på baggrund heraf Finanstilsynets samlede vurdering, at der er tilstrækkeligt grundlag for at påbyde Danske Bank at lade foretage en uvildig undersøgelse og afholde udgifterne hertil, i henhold til § 347 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Bankekspert ved Aalborg Universitet, Lars Krull, ærgrer sig over, at sagen er kommet her til.

- Det betyder desværre, at Finanstilsynet ikke har tillid til de oplysninger, som de løbende har fået af Danske Bank i sagen.

Politisk krav

I dækningen af sagen om gældskaos i Danske Bank har SF’s erhvervsordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, i lang tid efterspurgt en uvildig undersøgelse af sagen, da hendes tillid til banken har været dalende efter dårlige historier, om banken er kommet dryppende. Hun modtager derfor Finanstilsynet udmelding med stor tilfredshed.

- Jeg er rigtig glad for, at tilsynet også kan se det nødvendige i en uvildig undersøgelse af Danske Bank. Det har vi i SF efterspurgt længe, for vi kan simpelthen ikke regne med, at banken af egen drift får ryddet tilstrækkeligt op, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Jeg forstår dog ikke, hvorfor Finanstilsynet ikke har fundet det nødvendigt at starte en sådan undersøgelse af egen drift, siger Lisbeth Bech-Nielsen. Enhedslisten og Dansk Folkeparti har også været ude og kræve en uvildig undersøgelse.

Tidligere i dag torsdag advarede Forbrugerombudsmanden en række inkassofirmaer og advokater mod at opkræve gæld fra Danske Bank uden først at have undersøgt, om gælden er korrekt opgjort.

- Hvis der er tale om inddrivelse af gæld fra Danske Bank, skal inkasso- eller advokatfirmaet efter vores opfattelse sikre sig, at kravet er korrekt beregnet, udtalte forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Finanstilsynet oplyser, at “den nærmere tilrettelæggelse af denne del af undersøgelsen skal ske i samarbejde mellem banken og de sagkyndige og tiltrædes af Finanstilsynet”.

Formand erkender mangelfuld kommunikation

I et skriftligt svar til TV 2 skriver bankens pressechef Stefan Singh Kailey, at banken er enige i beslutningen om at sætte eksterne advokater til at kulegrave bankens arbejde.

- Vi er enige med Finanstilsynet i, at det er helt afgørende, at man kan være sikker på, at de skridt, vi tager for at rydde op i denne sag, har den ønskede effekt. Det er en kompleks sag, og derfor hilser vi tilsynets beslutning om, at vi skal hyre ekstern partner med de rigtige kompetencer til at gennemgå de skridt, vi har og vil tage, velkommen, skriver Stefan Singh Kailey.

Tidligere på aftenen erkendte bestyrelsesformand Kartsen Dybvad i et interview med TV 2, at bankens kommunikation har været mangelfuld i sagen.

- Vi har arbejdet på at afdække alle de sager. Rydde op i dem. Når det gælder kommunikationen her, så tror jeg, at det er klart for enhver, at vi kunne have gjort det meget bedre. Det er der ingen tvivl om, at det har sat os tilbage. Så det er igen noget, vi skal overvinde, sagde Karsten Dybvad til TV 2.

Har du et fortroligt tip?

TV 2 driver en af landets største undersøgende redaktioner. Vi beskytter altid kilder, der deler fortrolige oplysninger. Hvis du vil dele fortrolig viden eller følsomme dokumenter med os, kan du se her, hvordan det kan lade sig gøre fortroligt og sikkert.

Allerede nu kan du se andet afsnit af Operation X-programmerne 'Skelletterne i Pengeskabet' på TV 2 PLAY.