Virksomheder kan nu kræve coronatest af medarbejderne

Ny hastelov gør det muligt at fyre medarbejdere, hvis vedkommende nægter at lade sig teste.

Danske virksomheder kan pålægge ansatte at tage en coronatest og få oplyst resultatet.

Det er essensen af en ny hastelov, som torsdag blev vedtaget med et bredt flertal i Folketinget og nu er trådt i kraft frem til 1. juli 2021.

Loven er lavet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, men kravet om en påtvungen coronatest vækker dog ikke ubetinget jubel i HK Handel.

Efterlyser mere skarpt defineret grænse

I HK Handel havde man gerne set adgangen til at kræve test være skarpere afgrænset for arbejdsgiverne.

Der skal være tale om en velunderbygget mistanke, inden man sender en eller flere medarbejdere til en tvungen test. Og en test skal være anbefalet af sundhedsmyndighederne i det konkrete tilfælde.

- Vi synes, at det er foruroligende, at arbejdsgiverne fremover kan tvinge medarbejderne til at lade sig teste for corona, uden at der ligger en sundhedsfaglig begrundelse bag, siger Per Tønnesen, formand for HK Handel, ifølge Ritzau.

Hvis en medarbejder nægter at lade sig teste, kan det medføre advarsel og i yderste konsekvens en fyreseddel.

Virksomheder har efterspurgt lovgrundlag

Anders Just Pedersen, som er underdirektør i Dansk Industri, hilser tiltaget velkommen.

- Vores virksomheder har efterspurgt et retsligt grundlag under coronakrisen, og det har vi fået nu. Den ene grund er, at det kan være vigtigt i forhold til visse eksportfag, fordi det efterspørges i forbindelse med eksempelvis fødevarer, og det andet er, at test er en af de vigtigste måder, vi kan inddæmme smitten på, siger Anders Just Pedersen til TV 2.

Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret på SDU, påpeger, at loven nok gør det nemmere at inddæmme smittespredning. Men der er også problemer ved en lovgivning, som kan give arbejdsgiverne carte blanche til at sende medarbejderskaren til test.

- Loven åbner mulighed for påtvungen test i forbindelse med smittespredning, men det er så bredt formuleret, at der snarere er tale om en befolkningstest. Samtidig kan arbejdsgiverne også forlange en test under henvisning til driften af virksomheden, siger Kent Kristensen.

i HK Handel efterlyser man derfor en mere velunderbygget lovgivning.

- Vi er efterhånden mere end otte måneder inde i coronakrisen, og lovgivningsmæssigt agerer myndighederne fortsat med dårligt forberedte lovforslag, der kommer til at skabe usikkerhed og bekymring på arbejdspladserne og i samfundet, siger Per Tønnesen, som frygter mere tvang i forhold til influenzavaccine og anden form for afgivelse af helbredsoplysninger.

Den nye lov blev vedtaget torsdag med støtte fra S, V, R, SF og K.