Mink-sagen

Ulrik Wilbek frygter "tikkende bombe" - vil have døde mink gravet op

Venstreborgmesteren fra Viborg kræver de mange mink, som er blevet begravet, gravet op.

Borgmestrene i Viborg og Holstebro kræver nu døde mink gravet op og kørt til forbrænding. I begge kommuner er der de seneste uger blevet gravet døde mink ned.

I Viborg beskriver borgmester Ulrik Wilbek (V) nedgravningen som "en tikkende bombe".

- Vi har tidligere set, at man har gravet dyr ned, hvor man først har vurderet, at det var ufarligt, og senere er det kommet frem, at det har konsekvenser. Det er lidt en tikkende bombe at have sådan noget liggende i jorden i forhold til drikkevand og den slags, og det gør vores borgere utrygge for fremtiden, siger han til Jyllands-Posten.

UIrik Wilbeks bekymring gælder blandt andet en minkgrav i Kølvrå.

Kravet bakkes op af Hans Christian Østerby (S), borgmester i Holstebro, som mener, de døde mink udgør en fare for miljøet.

Sendte brev til ministre

De to borgmestres krav kommer efter Stine Damborg Hust (K), formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg, lørdag til TV MIDTVEST udtrykte et lignende ønske.

- Jeg synes, det er den eneste rigtige løsning at få de her mink op og få dem på et forbrændingsanlæg. Der ligger flere anlæg rundt omkring i landet, og lige så snart der er kapacitet, så må vi få minkene afsted, sagde Stine Damborg Hust.

Miljøstyrelsen har meldt ud, at de vil kontrollere minkgraven i Kølvrå og lave foranstaltninger, hvis der kommer forurenende udsivning fra gravene.

I Holstebro Kommune sendte man tirsdag 17. november et brev til den daværende fødevareminister Mogens Jensen og miljøminister Lea Wermelin.

I kommunen er der en minkgrav i Nr. Felding syd for Holstebro, og politikerne er også her bange for, at Miljø- og Naturstyrelsen har været lidt for hurtige til at udpege området.

I brevet fremgår det, at Holstebro Kommune forventer, at nedgravningen er midlertidig samtidig med, at de beder om indsigt i redegørelsen om miljøpåvirkningen.