Mink-sagen

Fødevarestyrelsen bestilte risikovurdering af bevarelse af 200.000 mink

Minkavlerne kritiserer, at de ikke er blevet orienteret om den nye vurdering, der er bestilt af De Konservative.

Hvad ville sundhedsrisikoen være, hvis man bevarede 200.000 avlsmink i Danmark under coronaepidemien?

Det bad Fødevarestyrelsen om en vurdering af under sidste weekends politiske forhandlinger om minkerhvervets fremtid.

Det fremgår af et rådgivningssvar, som Dansk Veterinær Konsortium (DVK), der har fortaget vurderingen, har offentliggjort fredag.

I svaret vurderer DVK blandt andet, at der kan igangsættes en række tiltag, hvis man ønsker at bevare 200.000 mink i Danmark på såkaldte ikke-sikrede farme og samtidig mindske de menneskelige sundhedsmæssige konsekvenser.

Formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, siger til TV 2, at han ikke er blevet orienteret om undersøgelsen før fredag, hvilket han kalder stærkt kritisabelt.

- Jeg hører først om den her vurdering, da TV 2 ringer til mig. Det er i sig selv et problem. Men det er jo også for sent. Langt de fleste avlsdyr er jo allerede aflivet. I princippet er mink i Danmark væk nu, siger han.

Sundhedsmæssige konsekvenser kan mindskes

Risikovurderingen blev bestilt lørdag 14. november og leveret dagen efter.

På dette tidspunkt forhandlede regeringen med sine støttepartier og oppositionen om både kompensation til minkavlerne og lovhjemmel til aflivning af alle mink.

Forespørgslen til DVK lød, at konsortiet skulle give en sundhedsfaglig vurdering af at beholde 200.000 avlsdyr i ikke-sikrede farme.

I vurderingen skriver DVK, at det ikke vil være 100 procent muligt at garantere, at mink i form af avlsdyr ikke vil kunne smitte med coronavirus.

Men samtidig lyder vurderingen, at de sundhedsmæssige konsekvenser kan mindskes betydeligt ved en række tiltag såsom målrettet og løbende test af farmene.

Til slut skriver DVK dog, at vurderingen er foretaget på meget kort tid, og at en endelig vurdering vil kræve ”en bredere inddragelse af eksperter og myndigheder på både det veterinære og humane område samt dialog med erhvervet.”

Minkavlere: Vi har kæmpet for at få oplysninger

Netop dialog er noget, erhvervet gentagne gange forgæves har efterspurgt, siger Tage Pedersen.

- Det er, som om regeringen og myndighederne betragter os som modspillere i det her. Hvorfor satte vi os ikke ned om et bord og prøvede at finde en løsning, der kunne sikre erhvervets overlevelse og samtidig ikke udgjorde en risiko for folkesundheden, siger han.

Tage Pedersen nævner blandt andet, at minkavlerne ikke er blevet inddraget i de undersøgelser og vurderinger, der er blevet foretaget af myndighederne i forbindelse med drøftelserne om coronasmitte blandt mink.

- Den her undersøgelse fra DVK er jo bare det seneste eksempel på det. Vi har måttet kæmpe for at få oplysninger ud af myndighederne gennem hele forløbet, siger Tage Pedersen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skriver i en mail til TV 2, at vurderingen ikke er bestilt af regeringen:

“Notatet fra DK-VET er en konkret bestilling fra De Konservative til brug i forhandlingerne om erstatning til minkavlerne. Notatet er endnu ikke sundhedsfagligt vurderet i Sundhedsministeriet.”