Corona udfordrer sundhedsvæsenet - men kan de danske hospitaler stå for presset?

Der er store regionale forskelle på, hvor pressede de danske hospitaler er. Planlagte operationer er ikke, som i foråret, blevet aflyst dette efterår.

- Vi kan bestemt mærke, at antallet af patienter med covid-19 er steget. Det giver en ekstra belastning.

Professor og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard siger til TV 2, at han er bekymret for antallet af indlagte med coronavirus på sin afdeling.

For hvis udviklingen fortsætter, vil det betyde, at der skal skrues ned for de planlagte operationer og behandlinger på hospitalet.

Pres på flere fronter

Det danske sundhedsvæsen er i øjeblikket udfordret på flere parametre.

Antallet af indlagte på de danske hospitaler med covid-19 er steget støt den seneste halvanden måned og udgør medio november omkring 260 personer.

Samtidig går vi en vinter i møde, der traditionelt skaber øget pres på sygehusvæsenet herhjemme. Og endelig er antallet af planlagte operationer og behandlinger igen oppe på et niveau, som før coronakrisen, oplyser flere hospitaler til TV 2.

Men kan de danske hospitaler stå for det samlede pres?

TV 2 har adspurgt de fem regioner, en række af landets største hospitaler samt en ekspert i sundhedsøkonomi for at undersøge svaret.

Region Hovedstaden - ikke specielt presset

Hovedstadsregionen har igennem hele coronakrisen været udfordret af at have flest antal smittede personer - og koncentrationen har været stor på den københavnske vestegn.

Hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden er i øjeblikket ikke specielt presset, siger vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Kristian Antonsen.

- Vi ligger i toppen af første trin ud af i alt fem i forhold til behandling af covid-19-patienter. Men vi vurderer hele tiden, om der skal ske ændringer. Vi skal ikke langt sydpå for at se sundhedsvæsener, der er maksimalt pressede, påpeger Kristian Antonsen.

Jakob Hendel, der er vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital, oplyser, at kapaciteten for nuværende er tilstrækkelig til at håndtere covid-19-patienter på de to hospitaler.

- Det er lidt anderledes med coronavirussen, men det er et mønster, vi kender fra efteråret, hvor der altid er travlt. Vi ligger i bunden af vores skaleringsplan, og har ikke måtte aflyse operationer, lyder det.

Region Sjælland - tæt på grænsen

I Region Sjælland kan det mærkes, at der den seneste tid er kommet flere covid-19-patienter på sygehusene. Det siger sundhedsdirektør Leif Panduro Jensen.

Indtil videre har det været muligt for regionen at håndtere antallet af covid-19-patienter, men sundhedsdirektøren oplyser, at der på daglig basis bliver holdt møder for at vurdere den aktuelle situation.

- Vi har ikke aflyst nogen operationer, men vi er tæt på grænsen, siger Leif Panduro Jensen.

Han oplyser, at en eventuel nedlukning ikke vil ske som i foråret, hvor alle planlagte operationer lukkede ned i en lang periode.

Derimod vil der ske en gradvis tilpasning, så der er kapacitet til covid-19-patienter på bekostning af andre patienter. Det vil typisk være ortopædkirurgiske operationer og planlagte kontroller, lyder det.

Region Syddanmark - ikke presset

Regionsdirektør for Syddanmark, Jane Kraglund, siger, at der for nuværende ikke er grund til alarm, men at man løbende holder øje med udviklingen for antallet af indlagte med coronavirus.

- Lige nu kan vi sagtens håndtere situationen. På en skala ligger vi i øjeblikket på ét ud af ti i vores beredskabsaktivering.

Samme toner lyder fra Niels Nørregaard Pedersen, der er administrerende direktør på Odense Universitets Hospital.

- Kapacitetsmæssigt er vi ikke presset. Vi opnormerede i sidste uge og er på trin to ud af ti. Men skal vi op på trin fire, så kræver det, at vi lukker ned for andre, planlagte aktiviteter.

Den sidste uge har vi oplevet et stigende pres. Vi balancerer på en knivsæg i forhold til at måtte aflyse patienter

Poul Michaelsen, hospitalsdirektør Hospitalsenhed Vest

Region Midtjylland - stigende pres

I Region Midtjylland oplyser hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital Poul Blaabjerg, at der er en oplevelse af pres på kapaciteten af sygehusvæsenet.

- Hvis covid-19 fylder mere, må vi skrue ned for den planlagte aktivitet, siger han.

Poul Blaabjerg nævner, at et nyligt smitteudbrud blandt personalet på Regionshospitalet i Horsens har øget presset på Aarhus Universitetshospital, da man har taget imod patienter sydfra.

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen fra Hospitalsenhed Vest, der dækker sygehusene i blandt andet Herning og Holstebro, oplyser, at situationen med covid-19-patienter konstant udvikler sig.

- Den sidste uge har vi oplevet et stigende pres. Vi balancerer på en knivsæg i forhold til at måtte aflyse patienter, siger Poul Michaelsen.

Region Nordjylland - lukker covid-19-afdeling

Nordjylland har i snart små to uger været lukket ned for resten af Danmark på grund af den særlige, muterede minkvariant af coronavirus, cluster 5.

Nedlukningen har betydet, at smittetallene er faldet i flere nordjyske kommuner, og det har ført til, at regionshospitalet i Hjørring nu har lukket ned for én af sengeafdelingerne til coronapatienter.

- Vi har lukket én afdeling for covid-19-patienter, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj, der er lægefaglig direktør ved Regionshospital Nordjylland, til TV 2.

Han fortæller, at de relativt få coronapatienter i regionen primært ligger på Aalborg Universitetshospital.

Overlæge: Udmattede medarbejdere

Det omtalte pres i forbindelse med covid-19-patienter på Aarhus Universitetshospital kan ledende overlæge Lars Østergaard nikke genkendende til.

For samtlige coronapatienter kræver isolation, og det belaster sundhedspersonalet i udtalt grad.

- Frontpersonalet som sygeplejersker, portører og andre sundhedsmedarbejdere er trætte efter et langt forår, hvor coronavirussen skulle håndteres. Hvis vi ser ind i flere måneder med et lignende forløb, så er det for tidligt at være udmattet, siger Lars Østergaard.

Professor: Ingen faresignaler lige nu

Professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg mener ikke, at det nuværende antal af covid-19-patienter på omkring 260 er et problem herhjemme.

Men der er én stor, ubekendt faktor for de danske hospitaler - nemlig hvordan influenzasæsonen kommer til at forløbe.

For den smitsomme infektionssygdom optager på en normal sæson en lang række hospitalssenge landet over.

- Jeg er ikke voldsomt bekymret, for der er stadig et stykke op til den kritiske grænse for hospitalsvæsenet. Vi kigger ind i en travl periode for sygehusene, men vi er begunstiget af, at der er så få indlagt med influenza, siger professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg til TV 2.

Samtidig er der i øjeblikket også langt færre indlagt med lungebetændelser og andre infektionssygdomme, fordi danskerne er blevet gode til at holde afstand og spritte af.

- Der er ingen faresignaler lige nu. Regnskabet med gyngerne og karussellerne ser fornuftigt ud. Vi er et stykke fra at skulle skære ned på de planlagte operationer, siger Jakob Kjellberg til TV 2.

Han mener, at der i foråret under den første bølge af coronavirussen herhjemme blev aflyst for mange operationer ud fra et forsigtighedsprincip.

Dermed var der kapacitet på landets hospitaler til patienter, der ikke endte med at dukke op.

- Opgaven bliver fremadrettet kun at lukke ned for de operationer, der er nødvendigt, siger Jakob Kjellberg.