Coronavirus

Nu lempes restriktionerne i Nordjylland - få overblikket her

Fra mandag 16. november vil nogle af restriktionerne i de syv nordjyske kommuner, der er lukket grundet coronavirus blandt mink, blive opblødt.

Efter syv nordjyske kommuner blev omfattet af en særlig nedlukning for at stoppe udbredelsen af en frygtet coronavirus-mutation fra mink, begynder myndighederne nu at lempe på restriktionerne.

Det sker, da coronavirus er på tilbagetog i regionen. I den forgangne uge var smittetallet 72 per 100.000 indbygger, mens det i ugen forinden var 115 per 100.000 indbygger.

Desuden oplyser sundhedsministeriet, at antallet af minkrelaterede positive coronavirus-prøver er faldet dramatisk – faktisk over halveret.

Derfor vil nogle af de strenge restriktioner nu blive trukket tilbage i de syv nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø.

Få overblikket her:

 • Bevægelse mellem kommuner - Hvor myndighederne førhen opfordrede til, at alle i de syv nordjyske kommuner begrænsede sig til at opholde sig i deres egen kommune. Men fremadrettet må man godt bevæge sig mellem de syv kommuner.
 • Offentlig transport - I forlængelse af, at nordjyderne igen kan bevæge sig frit mellem kommuner, vil den kollektive trafik derfor genoptage rejser på tværs af kommunegrænser.
 • Børn tilbage i skolen - Desuden skal børn i 5.-8. klasse tilbage i skole.

Bevægelse

 • Bliv i de syv kommuner - Myndighederne opfordrer "kraftigt" til, at alle beboere i berørte kommuner fortsat forbliver i det område, nedlukningen omfatter.
 • Rejs ikke ind i området - Samtidig frarådes alle, der ikke bor i de syv kommuner, at rejse ind i området, medmindre det er for "at varetage kritiske funktioner".
 • Arbejd ikke på tværs - Arbejdsgivere i de syv nordjyske kommuner bør ikke tage imod ansatte og kunder, der har bopæl uden for det berørte område, herunder udlandet.
 • Arbejde er ikke anerkendelsesværdigt formål - Fra 9. november 2020 er indrejse i området for at arbejde ikke et anerkendelsesværdigt formål i myndighedernes øjne.

Kollektiv trafik

 • Ingen offentlig transport mellem regioner - Der er fortsat lukket for bus, tog og færge trafik ind og ud af det berørte område.
 • Flextrafik skal lukkes - Myndighederne opfordrer til, at flextrafik så vidt muligt kun anvendes i helbredskritiske situationer.

Uddannelse

 • Mød ikke op med sygdom - Som i resten af landet opfordres man til at blive hjemme, hvis man udviser symptomer på sygdom.

 • Krav om afstand - Der indføres krav om at afholde 1 meters afstand på alle grundskoler. Derudover må der ikke blive afholdt aktiviteter, hvor eleverne blandes på tværs af klassetrin. Alle skoler kan benytte fjernundervisning i det omfang, der er behov.

 • Loft på antal elever - Fremmøde på skolerne begrænses til et maksimum af 50 elever.

 • Bliv på efterskolerne - Alle elever på kostskoler, skolehjem, efterskoler og folkehøjskoler skal så vidt muligt blive på skolerne, og hvis de alligevel vender hjem, så opfordrer myndighederne til, at de ikke rejser tilbage på skolen.