Samfund

Mølbak talte om at sende mink på sabbatår - 48 timer senere skulle alle aflives

Minkavlerne og myndighederne drøftede muligheder for at lempe restriktionerne, blot to døgn før at regeringen meddelte, at alle mink skulle aflives.

Om eftermiddagen mandag 2. november sad formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, klar foran kameraet til et virtuelt møde med Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut (SSI).

Sammen med to direktører fra Kopenhagen Fur håbede han på at komme igennem med sin appel til myndighederne om at lempe sikkerhedszonen omkring de smittede minkfarme.

Brancheorganisationen havde nemlig fået lavet beregninger, der viste, at det ikke ville øge smittespredningen at ændre 7,8-kilometerzonerne til 3,7 kilometer.

- Så det var med det opdrag, vi skulle tale sammen. Det var et møde, som skulle handle om, hvordan vi kunne lempe restriktionerne for branchen, fortæller Tage Pedersen.

Men på mødet stod det hurtigt klart, at dét scenarium var udelukket.

Der er sket noget mellem vores møde mandag og pressemødet onsdag, og jeg aner ikke, hvad det er

Tage Pedersen, formand for minkavlerne

Hvad skete der i de 48 timer efter mødet?

Tiden var ikke til lempelser fra politisk side, forstod formanden for minkavlerne på myndighederne. I stedet præsenterede faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, to andre mulige scenarier:

  • Enten skulle minkbranchen køre videre som hidtil med 7,8 kilometers aflivningszoner
  • Eller også ville 2021 blive et såkaldt sabbatår, hvor kun avlsdyr - uden unger - fik lov at leve.

Men på intet tidspunk var der tale en aflivning af alle danske mink, fortæller Tage Pedersen.

48 timer senere fik minkbranchen det, som Tage Pedersen betegner som et dødsstød.

- Vi undrede os jo over, at alle mink nu skulle aflives, når vi intet havde hørt om det på mødet to dage forinden, siger han.

Kåre Mølbak bekræfter i en mail til TV 2, at de to nævnte scenarier blev drøftet på mødet - og ikke muligheden for aflivning af alle mink.

- Scenarium 1 var det givne scenarium på det tidspunkt, og scenarium 2 var nogle overvejelser, som jeg ville dele med branchen, da jeg vanskeligt kunne forestille mig avl i 2021. Det store scenarium – med aflivning af alle dyr – er en myndighedsbeslutning uden for SSI’s mandat, skriver han til TV 2.

Kåre Mølbak svarer ikke på, hvorfor overvejelser om et sabbatår ligger inden for SSI's mandat, mens aflivning af alle dyr ikke gør.

Myndighederne har simpelthen ikke prøvet at sætte de rutiner i gang, der skulle forhindre smittespredningen

Poul Nissen, professor

Spørgsmålet er: Hvad skete der på de 48 timer fra mødet, hvor SSI fremlagde scenariet med at sende avlsminkene på et sabbatår – og til at statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag meldte ud, at alle mink skulle aflives med henvisning til en risikovurdering fra netop Statens Serum Institut.

Det undrer minkavlerne sig over i dag.

Professor: - Det er dybt kritisabelt

Tanken om et såkaldt sabbatår i minkbranchen handler om, at minkavlerne i 2021 skulle have lov at beholde avlsdyrene, men at disse ikke måtte få unger. Det ville efter dette års pelsningssæson betyde, at der i hele 2021 kun ville være omkring 20 procent af de omkring 17 millioner mink, der ellers ville være.

Et sådant scenarium ville ifølge Poul Nissen, professor i molekylærbiologi og genetik på Aarhus Universitet, være et godt bud på, hvordan man kunne have håndteret smitten i minkindustrien uden at skulle lukke erhvervet fuldstændigt.

- Det kunne sagtens være en løsning. Det fordrer, at man kan kontrollere smitten, og det har man historisk god veterinær praksis for i Danmark. Blandt andet i forbindelse med håndteringen af mund- og klovsyge, hvor man eksempelvis effektivt slog de syge bestande ned og sørgede for adskillelse via særlige staldsystemer, siger han.

Men sådanne foranstaltninger ville ifølge Poul Nissen kræve, at myndigheder, branchen og fagpersoner satte sig sammen for at finde de rigtige løsninger.

- Det har man ikke for alvor forsøgt, og det er dybt kritisabelt. Myndighederne har simpelthen ikke prøvet at sætte de rutiner i gang, der skulle forhindre smittespredningen, siger Poul Nissen.

Men man har jo netop indført risikozoner og aflivet store bestande af både smittede og ikke-smittede mink?

- Ja, man har gjort lidt. Men man har slet ikke foretaget de effektive nedslagninger, der er nødvendige. Og man har ikke aktiveret den danske model, hvor parterne sætter sig ned sammen og finder ud af, hvordan man håndterer det her, siger Poul Nissen.

Det er altså ikke, fordi de pludselig har opdaget risikoen ved cluster 5 efterfølgende

Tage Pedersen, formand for minkavlerne

Mølbak: Risikovurdering var ikke færdig

Minkavlernes formand Tage Pedersen undrer sig over, hvad der skete efter hans møde med SSI og Fødevarestyrelsen mandag og frem til regeringens beslutning om at aflive alle mink onsdag.

For allerede på mandagsmødet blev minkbranchen præsenteret for den problematiske cluster 5-mutation, og ifølge minkavlerne redegjorde Kåre Mølbak også for, hvordan Danmark potentielt kunne blive et nyt Wuhan.

- Da de spurgte til konsekvenserne af smitten blandt mink, talte vi blandt andet om cluster 5. Det blev nævnt som en konkret og ikke bare en teoretisk konsekvens af smitten på farmene, bekræfter Kåre Mølbak i en mail til TV 2.

- Så det er altså ikke, fordi de pludselig har opdaget risikoen ved cluster 5 efterfølgende, siger Tage Pedersen og fortsætter:

- Myndighederne var fuldstændigt klar ov er det til mødet med os, og det var på den baggrund, vi talte om et sabbatår med hanner og hunner adskilt i 2021, fortæller han.

På dette tidspunkt var SSI's risikovurdering, der dannede grundlag for beslutningen om at aflive alle mink, dog ikke udkommet endnu. Den udkom først 3. november - dagen efter mødet.

- Formålet (med mødet, red.) var ikke at diskutere risikovurderingen, der var under udarbejdelse og ikke færdiggennemarbejdet, skriver Kåre Mølbak til TV 2.

Aftalte nyt møde om mulighed for lempelser

Ifølge minkavlerne sluttede mødet med, at parterne aftalte et nyt møde 14 dage senere for at se, om smittetallene så gode nok ud til at lempe restriktionerne.

- Vi gik fra mødet med den opfattelse, at det var en forbedring, vi skulle tale om næste gang – ikke en stramning – og da slet ikke en total aflivning, siger Tage Pedersen.

- Men der er sket noget mellem vores møde mandag og pressemødet onsdag, og jeg aner ikke, hvad det er.

Det er stærkt kritisabelt, at vi ikke blev inddraget i drøftelserne med myndighederne mellem mandag og onsdag

Tage Pedersen, formand for minkavlerne

Statens Serum Institut bekræfter, at et nyt møde om lempelser var i spil.

- Jeg så dog ikke lempelser som en realistisk mulighed og fornemmede, at det var Fødevarestyrelsen enige i, givet den store risiko for smitte, skriver Kåre Mølbak.

Avlere: Stærkt kritisabelt, vi ikke blev inddraget inden beslutning

Tilbage står minkavlerne i dag med en undren over, hvad der præcist ændrede situationen fra mødet mandag til dødsstødet onsdag. Formanden mener, at det er ren politik.

Men, Tage Pedersen, hvis det netop er en politisk beslutning, hvorfor skulle Kåre Mølbak så overhovedet bringe aflivning af alle mink op på jeres møde – hvis det ikke er hans beslutning?

- Det var klart hans vurdering, at worst case scenario var et sabbatår i 2021. Altså at holde hunner og hanner fra hinanden og køre videre med zonerne på samme måde. Så hvor kommer den store aflivning overhovedet fra?

Hvis det sundhedsfagligt er mest forsvarligt at lade alle dyr - inklusiv avlsdyr - aflive, er det så ikke den rigtige beslutning, uagtet hvad I blev informeret om på mødet?

- Jo, vi har hele tiden sagt, at vi ikke vil stå i vejen for folkesundheden. Men der skal være en ordentlig faglig begrundelse for det, og det kan jeg ikke vurdere, om der er. Og det er stærkt kritisabelt, at vi ikke blev inddraget i drøftelserne med myndighederne mellem mandag og onsdag, siger Tage Pedersen.

Det ligner en panikløsning, som er mere politisk end sundhedsfagligt funderet

Poul Nissen, professor

SSI ønsker ikke at stille op til interview

Også professor Poul Nissen har svært ved at gennemskue, hvad der politisk er sket fra mandag til onsdag.

- Jeg undrer mig over, hvordan man pludselig når frem til løsningen om aflivning af alle dyr. Der er en meget, meget underlig dynamik i den her sag, og det virker, som om der er foregået nogle mærkelige politiske håndteringer, som vi ikke forstår fuldt ud endnu.

- Det ligner en panikløsning, som er mere politisk end sundhedsfagligt funderet, siger han.

TV 2 har forgæves forsøgt at få et interview med Statens Serum Institut, der dog har sendt flere svar via mail - men instituttet svarer konsekvent ikke på hvert enkelt spørgsmål, TV 2 stiller.

Fødevarestyrelsen er ikke vendt tilbage på TV 2s henvendelser.

TV 2 forsøger at få en kommentar fra miljø- og fødevareminister Mogens Jensen (S).