Læge bør stoppes én gang for alle efter vansiring af kvinde, lyder krav

Said El-Batran fik i april i år et påbud, men arbejder fortsat som læge.

Lægen Said El-Batran bør stoppes én gang for alle, og det kan kun gå for langsomt.

Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten søndag, efter at TV 2 lørdag kunne fortælle om, at lægen for nylig har vansireret og påført en 53-årig kvinde varige skader i ansigtet under en skønhedsbehandling.

Én sag mere til bunken af kritisable sager, hvoraf mange tidligere er nået til Christiansborg, og derfor bør det nu være slut med hans virke som læge, lyder det:

- Vi har set læger, der har fået frataget deres autorisation for mindre end det her. Og derfor undrer det mig, at det skal være så svært at få stoppet en læge, der gang på gang sløser og ikke gør det, man forlanger af ham, siger Liselott Blixt, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

Said El-Batran fik i april i år et påbud for at have udvist alvorlig og gentagen kritisabel faglig virksomhed ved mangelfuld journalføring og mangelfuld information, men han arbejder fortsat som læge.

Kritiseret for lægefagligt arbejde igen og igen

Said El-Batran har speciale i kirurgi og har blandt andet omskåret muslimske drenge, lavet fedtsugninger og andre kirurgiske indgreb i sit virke som læge.

Gennem årene har han gentagne gange fået kritik for sit arbejde. Første gang i 2006, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed kritiserede ham for manglende journalføring i forbindelse med omskæringen af en dreng.

Det er uacceptabelt, at man med øje for sin egen profit sætter patienternes sikkerhed over styr

Peder Hvelplund, Enhedslisten

Også dårlig hygiejne og uhumske forhold under operationer har flere gange fået myndighederne til at kritisere Said El-Batran, tage ham under skærpet tilsyn og give ham påbud.

Siden er rækken af kritiske sager mod ham kun blevet længere, og i 2016 blev han frataget retten til at omskære drenge. Sidste år blev dette forbud dog ophævet på grund af en fejl i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket udløste kritik fra politisk side.

Han skal have frataget sin autorisation, og han skal heller ikke kunne arbejde under en anden læge

Liselott Blixt, Dansk Folkeparti

Sundhedsordfører i Enhedslisten Peder Hvelplund kalder TV 2s billeder for ”forfærdelige” og ærgrer sig over, at ”sagerne er blevet forhalet” på grund af procedurefejl:

- Nu kommer der så endnu en sag ovenpå, og derfor er mit spørgsmål til ministeren, om det så ikke giver anledning til at kunne gribe ind tidligere. Det er uacceptabelt, at man med øje for sin egen profit sætter patienternes sikkerhed over styr, siger Peder Hvelplund.

Said El-Batran fik i april i år et påbud, men arbejder fortsat som læge. Sundhedsordfører i Enhedslisten Peder Hvelplund kalder TV 2s billeder for ”forfærdelige” og ærgrer sig over, at ”sagerne er blevet forhalet” på grund af procedurefejl.

Har du oplevet problemer med Said El-Batran?

Har du oplevet problemer med lægen Said El-Batran og hans behandling?

Så er du velkommen til at skrive til journalist Jonas H. R. Moestrup på jmoe@tv2.dk om dine oplevelser.

Arbejder i sin kones klinik

Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil have, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kigger på sagen.

- Jeg vil have, at han skal stoppes (Said El-Batran, red.). Han skal have frataget sin autorisation, og han skal heller ikke kunne arbejde under en anden læges praktik. Vi er nødt til at sikre os, at vi ikke gang på gang udsætter borgere for den usikkerhed. Det er utilstedeligt, siger Liselott Blixt.

Said El-Batran fik i april i år et påbud, men arbejder fortsat som læge. Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil have, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kigger på sagen.

Said El-Batran arbejder i virksomheden Verdens Kirurgisk Kosmetologisk Center, der er registreret på hans privatadresse i Odense og ejet af hans kone. Virksomheden har også åbnet en klinik i Aarhus kaldet Clinique.S: Kirurgisk kosmetologisk klinik.

TV 2 kunne lørdag fortælle, at Said El-Batran gentagne gange forsøgte at stoppe den vansirede kvinde fra at gå til andre læger eller sundhedsmyndigheder. I stedet gav han hende salver og medicin samt tilbød kontant erstatning.

Og det er yderligere kritisabelt, siger Peder Hvelplund:

- Naturligvis skal borgere ikke frarådes at søge hjælp hos andre læger, så det synes jeg er særdeles skærpende i det her tilfælde, siger han.

- Det er mange fejl begået over en lang årrække

Lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen har fulgt sagerne om Said El-Batran gennem de seneste ti år. Han er bekymret over, at lægen stadig behandler patienter.

For der er både tale om fejlbehandling, sager om drift af klinik, brug af defekt udstyr, lægemidler med overgået salgsdato, forkert behandling af svangerskabsforgiftning, forkert omskæring af drengebørn og nu kritisabel skønhedsbehandling.

- Det er mange fejl begået over en lang årrække, der samlet set giver et bekymrende billede af det faglige niveau, der bliver præsteret, siger Kent Kristensen til TV 2.

Han undrer sig over, at sundhedsmyndighederne ikke har sat en stopper for Said El-Batrans lægegerning.

- Fejlene er så mange og så gentagne, at der er grund til at overveje, om han i det hele taget opfylder betingelserne for at kunne praktisere som læge, siger Kent Kristensen.

Said El-Batran er blevet meldt til Styrelsen for Patientsikkerhed af den forulempede kvinde. Styrelsen undersøger i øjeblikket sagen nærmere.

TV 2 har på flere måder - uden held - forsøgt at forelægge kritikken for Said El-Batran, der ikke har ønsket at snakke med TV 2.