Coronavirus

Mink har lukket en hel landsdel – skal vi frygte, at virussen spreder sig til flere dyr?

Særligt kattedyr er smittespredere, siger forsker.

Coronavirus blandt mink har givet myndigheder og forskere hovedbrud, siden det første tilfælde blev registreret i Nordjylland i juni 2020.

Siden er det gået stærkt med løbende meldinger om coronasmitte på flere minkfarme og senest mink-mutationen cluster-5.

I øjeblikket er alle mink ved at blive slået ned, og minkbranchen lukker - i hvert fald et par år. Samtidig har Nordjylland lukket sig om sig selv for at undgå yderligere spredning af coronavirus fra mink.

Men skal vi også være bekymrede for, at andre dyr spreder coronavirus?

Her giver to forskere dig svaret.

Mink

Mink er som bekendt smittebærere, men man ved ikke, hvordan de er blevet smittet, da der umiddelbart endnu ikke er lavet tilgængelige videnskabelige undersøgelser på området.

En forklaring på smittespredningen kan være, at mink er mere modtagelige overfor netop covid-19.

- I minks overfladeceller i hals og lunger har de såkaldte receptorer, som virus kan binde sig til, og de er næsten identiske med menneskers receptorer, siger Lars Erik Larsen, professor i veterinær virologi på Københavns Universitet.

Dertil kommer, at den store tæthed og det meget høje antal mink i staldene nærmest får coronasmitten til at løbe som en steppebrand gennem en besætning.

Dermed produceres der på samme tid og på et meget lille areal enorme virusmængder, som kan smitte tilbage igen til mennesker.

Katte

Forsøg viser, at katte er modtagelige over for coronavirus, men det er endnu uklart, om de smitter videre.

- Katte kan tilsyneladende smitte andre dyr under eksperimentelle forhold. Det er ikke nødvendigvis det samme som, at det rent faktisk sker under naturlige forhold, siger Anne Sofie Vedsted Hammer.

Og Lars Erik Larsen supplerer:

- Men det kan godt være, at hvis vi holdt 5000 katte, ligesom tilfældet er med mink, at der ville udvikle sig smitte.

En forklaring på smittespredningen kan være, at kattedyr - ligesom mink - er mere modtagelige overfor lige netop covid-19.

Det skyldes, at deres såkaldte receptorer, som virus kan binde sig til, er næsten identiske med menneskers receptorer.

Hunde

Selvom der flere gange er blevet konstateret smitte i hunde, så skal man ikke frygte, at der vil komme en masseaflivning af danskernes kæledyr.

- Ved smitteforsøg er enkelte dyr blevet smittet i meget lav grad, men hunde synes ikke at kunne videregive smitten, siger Anne Sofie Vedsted Hammer.

Lars Erik Larsen peger også på, at man umiddelbart ikke skal være bekymret for at lade sin hund hilse på andre hunde eller mennesker.

- Men vi har endnu ikke forskning på området og anbefaler generelt, at man opretholder en god hygiejne i omgangen med familiens dyr, siger han.

Fugle

Det er under eksperimentelle forhold ikke lykkedes at inficere hverken høns, kalkuner eller ænder med coronavirus.

- De data, vi har, viser, at fugle umiddelbart ikke kan blive inficeret med covid-19, siger Lars Erik Larsen.

Tidligere har forskere fra Københavns Universitet dog undersøgt fire måger. Her viste det sig, at en af dem havde coronavirus på foden.

- Men det betyder ikke, at mågen er inficeret med coronavirus som mennesker, men at den i stedet har båret virus på overfladen af kroppen, siger Lars Erik Larsen.

- Hvis en måge sætter sig i en klat virus, kan den transportere det med sig, men virus dør hurtigt på en mågetå, og der skal samtidig være virus nok til at inficere den næste, så det udgør en meget lille risiko, vurderer han.

Kvæg

Ud fra myndighedernes nuværende viden har kvæg meget lav modtagelighed for coronavirus, og der er ingen bekræftede tilfælde af smitte til kvæg under naturlige forhold.

- Ved forsøg er enkelte dyr blevet smittet i meget lav grad, men kvæg synes ikke at kunne videregive smitten, forklarer Lars Erik Larsen.

Desuden er der langt færre dyr samlet på en gennemsnitlig kvægfarm end på en minkfarm. Det vil også give sværere vilkår for smittespredning.

Gnavere og kaniner

Forsøg har vist, at kaniner og gnavere kan smittes – men det kræver høje doser coronavirus.

- Kaninerne, der er inficeret med coronavirus gennem forsøg, har ikke vist tegn på sygdom og synes heller ikke at kunne sprede smitten til andre dyr, siger Lars Erik Larsen.

Ræve og mårhunde

Ræve og mårhunde hører til hundefamilien, og der har derfor været spekuleret i, om de kan smittes og eventuelt sprede virus, forklarer Anne Sofie Vedsted Hammer.

Forsøg udført af en tysk forskningsgruppe har vist, at mårhunde kan smittes med covid-19 både ved direkte podning og som følge af kontakt til smittede dyr.

Der er ingen viden om, at mårhunde kan videregive smitten, men forskere kan heller ikke udelukke det.

Hvad angår ræve er det ifølge Dansk Veterinær Konsortium usandsynligt, at covid-19 spredes med ræve. Fødevarestyrelsen samarbejder i øvrigt med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om at undersøge forekomsten af covid-19 i vilde dyr.

Heste

- Der er ikke noget, der tilsiger, at heste bliver inficeret, siger Lars Erik Larsen.

Som hesteejer skal du følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvordan man som menneske skal agere for at reducere risiko for smitte til andre mennesker, men samtidig skal du tage vare på din hest i forhold til pasning og pleje.

Svin

Der er ikke noget, der tyder på, at svin kan blive smittet med covid-19.

Man har lavet forsøg, hvor man udsatte svin for store mængder virus, men det er ikke lykkedes at inficere dem.

Der er dog stadig ikke fuldstændig enighed i forskerstanden, siger Lars Erik Larsen.

- Men der er ikke nogen grund til at bekymre sig om, at det, vi ser med mink, også vil ske blandt svin, siger han.

Også Anne Sofie Vedsted Hammer, lektor og dyrlæge på institut for veterinærhusdyrvidenskab på Københavns Universitet, forklarer, at svin formodes ikke at kunne inficeres med covid-19.

Flagermus

Ifølge Dansk Veterinær Konsortium er det usandsynligt, at covid-19 er spredt med flagermus, som vi kender dem i Danmark.

Det er dog et dyr, der har fået meget opmærksomhed i forbindelse med corona-epidemien.

Ifølge FN's Miljøprogram (Unep) opstod covid-19 med stor sandsynlighed i flagermus, men er videregivet til mennesker gennem andre dyr.

Fluer

Lige nu undersøges det, om fluer kan være en mulig smittevej. Resultaterne af denne undersøgelse foreligger desværre ikke endnu, men Lars Erik Larsen tvivler på, at fluerne bliver inficeret og giver smitten videre.

- Men der er mulighed for, at de passivt kan overføre virus på samme måde som måger, men det er højst usandsynligt, at de kan bære så meget virus, at der er nok til at inficere andre, siger Lars Erik Larsen.

Rotter

Rotter ser ikke ud til at være modtagelige over for coronavirus.

- Der er lavet eksperimentelle smitteforsøg på rotter, hvor det ikke har været muligt at inficere dyrene med covid-19, siger Lars Erik Larsen.

Også Anne Sofie Vedsted Hammer peger på, at rotter formodes ikke at kunne inficeres med coronavirus.