Coronavirus

Her er de nye restriktioner i syv nordjyske kommuner

- Der er tale om en nedlukning, siger Mette Frederiksen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlagde på et pressemøde torsdag en række nye restriktioner, som nu bliver indført i syv nordjyske kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Læsø, Thisted, Vesthimmerland og Jammerbugt.

Nogle af dem gælder allerede fra i morgen, nogle fra på lørdag den 7. november og nogle fra på mandag den 9. november. Alle gælder foreløbig til 3. december.

- Der er tale om en nedlukning, siger Mette Frederiksen.

De syv kommuner

Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerland

Det sker, efter det på et pressemøde onsdag kom frem, at der er fundet en muteret version af coronavirus i enkelte borgere i de syv kommuner efter smitte fra mink.

En kommende vaccine kan i værste fald ifølge Statens Serum Institut (SSI) vise sig at have dårligere eller ingen effekt på den muterede version af coronavirus, og derfor er det afgørende for regeringen, at smitten med den muterede virus ikke breder sig.

Her er de restriktioner, regeringen nu indfører.

Opfordrer til ikke at krydse kommunegrænser

Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner. For eksempel læger på sygehuse.

Det gælder fra i morgen.

Kollektiv trafik lukkes

Rutekørsel ind og ud af kommunerne stoppes. Skolebuskørsel er dog tilladt og elever på ungdoms- og erhvervsuddannelser kan tilbydes at køre med skolebussen, hvis de kan fremvise gyldigt studiekort. Busser inden for kommunegrænsen kan fortsat køre.

Fjernbuskørsel og turistbuskørsel ind og ud kommunerne tillades ikke.

Det gælder fra på mandag.

Skal sende ansatte hjem

Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.

Det gælder fra i morgen.

Restauranter lukker

Restauranter, barer, værtshuse, caféer og andre serveringssteder skal lukke for servering til indtagelse på salgsstedet (dog mulighed for take away).

Det gælder fra på lørdag.

Studerende sendes hjem

Studerende på videregående uddannelser i de berørte kommuner overgår til digital undervisning og eksamen uden fremmøde. Det gælder også for studerende på videregående uddannelser i Aalborg, der har bopæl i de berørte kommuner.

Det gælder fra på mandag.

5.-8 klasse sendes hjem

5.-8. klassetrin skal indtil videre modtage fjernundervisning, da der fornylig i Nordjylland er set høj smitte i aldersgruppen 10-14 årige. Øvrige klassetrin kan have møde, men krav om én meters afstand skal f overholdes på alle grundskoler.

Dagtilbud omfattes af krav til pasning i mindre, faste grupper, hvor fremmøde er nødvendigt. I disse situationer forudsættes det, at der samtidig er skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstandskrav og mundbind

Det gælder fra på mandag..

Biblioteker lukker

Alle indendørs og udendørs kulturinstitutioner, herunder museer, teatre, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler mv. lukkes ned for offentlig adgang.

Det samme gælder øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang. Dette gælder kun indendørsarealer de pågældende steder.

Omgås færrest mulige personer

Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer. Muligheden for at være op til 500 personer til stede ved siddende arrangementer afskaffes.

Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i disse arrangementer. Muligheden for at være 50 personer til stede ved idræts-og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år afskaffes.

Alle i de syv kommuner skal testes

Samtidig gør Region Nordjylland klar til at teste alle borgere i de syv berørte kommuner for coronavirus.

Det drejer sig ifølge regionsrådsformand Ulla Astman (S) om over 280.000 mennesker.