Gældskaos i Danske Bank

Skattestyrelsen bad Danske Bank om at vente med at fortælle offentligheden om gældsskandale

Eksperter undrer sig over Skattestyrelsens tætte samarbejde med banken.

Torsdag 9. januar i år mødtes en række chefer fra Danske Bank med en gruppe underdirektører fra Skattestyrelsen.

Referatet fra mødet er hemmelighedsstemplet, men TV 2 og Berlingske er i besiddelse af referatet. Ifølge referatet har Danske Bank i værste fald indberettet forkerte oplysninger om flere hundredetusinde borgeres gæld over en periode på 16 år.

I januar var det ifølge referatet Danske Banks plan at offentliggøre historien om de omfattende problemer i bankens inkassoafdeling i løbet af foråret. Formentlig til marts.

Men beskeden fra Skattestyrelsen var klar: Vent med at offentliggøre.

- Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis Skattestyrelsen skal kommunikere tryghed om Årsopgørelsen, samtidig med at Danske Bank kommunikerer fejl i renteindberetninger til Skattestyrelsen, skriver Skattestyrelsen i referatet fra mødet.

Skattestyrelsen skal ikke dække over en virksomhed

Den melding undrer Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.

- Det er ikke en del af en offentlig myndigheds opgave at dække over en privat virksomheds fejl. Der er tværtimod en forpligtelse til at være åben om mulige fejl, siger Sten Bønsing.

Konklusionen på mødet i januar blev, at både budskaber og timing skulle koordineres “tæt” mellem Danske Bank og Skattestyrelsen. Der blev derfor nedsat arbejdsgrupper og aftalt et møde på direktørniveau mellem de to parter, hvor Skattestyrelsens øverste direktør, Merete Agergaard, skulle deltage fra myndighedernes side.

Det er uklart, hvordan det videre samarbejde udviklede sig. Klart står det dog, at historien om det omfattende gældskaos først nåede offentligheden i forbindelse med TV 2 og Berlingskes afdækning af sagen, der startede 30. august. Mere end otte måneder efter mødet mellem de ledende medarbejdere i Danske Bank og Skattestyrelsen.

'Stor forståelse'

Forud for mødet i januar havde Danske Bank ad to omgange skriftligt orienteret Skattestyrelsen om de omfattende fejl i bankens inkassoafdeling. Her blev det nævnt, at banken ikke ville være i stand til at indrapportere korrekte oplysninger om kundernes gæld i forbindelse med indberetningerne for 2019.

Bag brevene lå en vurdering af sagen fra bankens eksterne advokater i advokathuset Plesner, som TV 2 er i besiddelse af. Ifølge advokaterne har Danske Bank i årevis sendt forkerte tal til skattemyndighederne, og banken var klar over, at tallene var forkerte.

- Det bemærkes hertil, at det er strafbart at foretage indberetninger, som indberetteren ved er urigtige, vildledende eller ufuldstændige, skriver Plesner i et fortroligt notat til banken fra oktober sidste år, der fremhæver tre specifikke paragraffer i Skatteindberetningsloven.

God stemning

Trods den alvorlige baggrund var der ifølge Danske Banks referat god stemning på mødet med Skattestyrelsens underdirektører.

- Mødet gik godt. Skattestyrelsen udtrykte stor forståelse for bankens situation, fremgår det af bankens referat fra mødet i januar.

Det potentielle mangeårige lovbrud er ikke nævnt med et eneste ord i hverken bankens eller Skattestyrelsens referatet fra mødet. Af bankens referat af mødet fremgår det dog, at “det er svært for Skattestyrelsen at acceptere forkerte indberetninger med åbne øjne”.

Bankens dominerende position

Senere i forløbet var Danske Banks gode forhold til Skattestyrelsen igen oppe at vende på et møde i bankens styregruppe, der håndterer sagen.

I styregruppen er den absolutte topledelse repræsenteret i form af Carsten Rasch Egeriis, direktør med ansvar for risiko, og Philippe Vollot, direktør for compliance.

- Vi har et meget tæt forhold til Skattestyrelsen - en meget samarbejdsorienteret tilgang, sagde bankens skattechef Michael Kirkegaard ifølge referatet og henviste til bankens dominerende position på det danske marked:

- Det er ikke tilfældet i andre lande på grund af kultur, position på markedet og så videre, sagde skattechefen ifølge referatet fra styregruppemødet.

Kritik fra tidligere departementschef

Peter Loft, der er skatteadvokat og tidligere departementschef i Skatteministeriet, har svært ved at få øje på de faglige argumenter bag Skattestyrelsens samarbejde med banken.

Han betegner det som “absolut problematisk”.

- Det er bemærkelsesværdigt, at man tilsidesætter klar lovgivning, som endda er strafsanktioneret. Om det er fordi det er en storbank, eller om det er for at undgå administrative besværligheder er ikke til at sige, siger Peter Loft.

Skattestyrelsen afviser fejl

Skattestyrelsen valgte i dag, mandag, med meget kort varsel at aflyse et planlagt interview med TV 2.

I et skriftligt svar afviser underdirektør Karoline Klaksvig, at Skattestyrelsen har haft indflydelse på Danske Banks kommunikationsplan.

- Skattestyrelsen har hverken haft mulighed for eller intention om at diktere tidspunktet for offentliggørelsen, udtaler underdirektøren i en mail fra presseafdelingen fra Skattestyrelsen.

Ifølge Klaksvig er referatet taget ud af en sammenhæng, og så afviser hun, at Danske Banks dominerende position har haft betydning i sagen. Endelig fastholder hun, trods klare og gentagne konklusioner fra bankens eksterne advokater hos Plesner om årelange fejlindberetninger, at Danske Bank har indrapporteret korrekt.

- Renterne har løbende været korrekt indberettet. Det, der tilsyneladende er forkert, er, at borgerne ikke i alle tilfælde skulle betale de pågældende renter. Men det er et forhold mellem banken og dens kunder, skriver Karoline Klaksvig.

Danske Bank afviser i en mail til TV 2, at samarbejdet med Skattestyrelsen har haft indflydelse på bankens manglende udmelding til kunderne.

- Vi bestræber os altid på at informere både myndigheder, kunder og andre så hurtigt som muligt. Vi informerede Finanstilsynet i juni sidste år for at gøre opmærksom på, at vi havde identificeret en mulig problemstilling, og at vi ville undersøge den nærmere. Vi informerede Skattestyrelsen i november, da vi der havde fået en bedre forståelse af de skattemæssige aspekter af problemet, skriver bankens pressechef, Stefan Singh Kailay i et svar til TV 2.