Hver femte kvindelige kommunalpolitiker har oplevet krænkelser - nu laver KL hotline

Kommunernes Landsforening opretter hotline for kommunalpolitikere, der har oplevet krænkende adfærd.

Der er nu hjælp at hente for kommunalpolitikere, der har været udsat for grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter.

Det oplyser Kommunernes Landsforening (KL), der har etableret en hotline til formĂĄlet.

- Som politiker kan man selvfølgelig henvende sig til sin borgmester eller kommunaldirektør, men det kan også være nødvendigt med en ekstern mulighed.

- Derfor har vi nu besluttet at oprette en hotline her i KL for kommunalpolitikere, siger KL's formand, Jacob Bundsgaard (S), i en pressemeddelelse.

18 procent har oplevet seksuelle krænkelser

Kommunerne har undersøgt omfanget af krænkelser blandt kommunalpolitikerne.

Undersøgelsen viser, at 18 procent - svarende til cirka hver femte - af de kvindelige kommunalpolitikere har svaret, at de har været udsat for seksuelle krænkelser.

392 kvinder har ifølge KL svaret på det internetbaserede spørgeskema, der blev rundsendt i perioden fra 29. september til 7. oktober.

Ni procent af de adspurgte kvinder beretter, at de har oplevet krænkende adfærd i forbindelse med arrangementer i regi af KL.

- Det er helt uacceptabelt, at der foregår sexisme i KL-sammenhænge, og her har vi et stort ansvar.

- Hvordan vi konkret kan forebygge, at det sker, når vi begynder at holde fysiske konferencer igen efter corona, vil vi fortsætte med at drøfte i KL og i bestyrelsen i den kommende tid, siger næstformand i KL Martin Damm (V).

Tre procent mænd har oplevet krænkelser

Det er ikke kun kvindelige politikere i kommunerne, der har været udsat for krænkende adfærd.

618 mænd har besvaret spørgeskemaet, og tre procent af dem har svaret, at de også har oplevet grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter.

Det har siden 2008 været aftalt, at alle 98 kommuner skal have retningslinjer for, hvordan man forebygger og håndterer vold, mobning og chikane blandt medarbejderne.