Gældskaos i Danske Bank

Tidligere ansatte undsiger Danske Bank: Home fik overbetaling

Danske Bank ændrer nu forklaring, efter TV 2 har afsløret en systematisk praksis om at råde Home til at tage overpris fra sårbare kunder.

To tidligere ansatte i Danske Banks inkassoafdeling undsiger nu Danske Banks forklaring i sagen, hvor bankens mest sårbare kunder risikerer at have betalt for meget til bankens ejendomsmæglerkæde, Home.

I går kunne TV 2 og Berlingske fortælle, at Danske Bank i årevis har instrueret medarbejderne i at lade bankens egen ejendomsmæglerkæde, Home, kræve overpris fra bankens mest sårbare kunder.

I den forbindelse lød svaret fra Danske Bank, at det er “fuldstændig uacceptabelt, hvis der har været en procedure, hvor vi har gjort forskel på mæglerne”, men at det indtil videre ikke er lykkedes banken at “etablere et mønster, der viser, at kunderne har lidt skade som følge af bankens partnerskab med Home”, og at intet tyder på, at instruksen er blevet fulgt “i praksis”.

Men den forklaring køber de tidligere ansatte i bankens inkassoafdeling ikke. De udtaler sig begge på betingelse af anonymitet af frygt for, at det kan få konsekvenser for deres nuværende ansættelsesforhold i branchen.

- Jeg ved, at instruksen blev fulgt, så det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt der er sket overbetaling, men mere et spørgsmål om, i hvor mange sager, det er sket, siger den ene af de tidligere medarbejdere, der ikke ønsker sit navn frem.

Også en anden tidligere ansat i bankens inkassoafdeling, som heller ikke ønsker at stå frem med navn, undrer sig over bankens svar til TV 2 og Berlingske.

- Det skal de jo sige. Der har været denne her praksis, siger den anden tidligere medarbejder.

Henter data...

Den tidligere medarbejder undrer sig samtidig over, at Danske Bank sår tvivl om, hvorvidt praksissen i det hele taget har eksisteret.

- Der er ingen tvivl om, at vores ledelse kendte til praksissen, siger medarbejderen, der nævner, at flere medarbejdere har luftet bekymring omkring praksissen på møder, hvor ledelsen i afdelingen var til stede.

Advokatundersøgelse bakker op om medarbejdere

De to tidligere medarbejdere står ikke alene med deres oplevelse. Sagen er blevet gransket af både advokathuset Plesner og konsulenthuset Ernst and Young.

Advokaterne konkluderede i en fortrolig gennemgang af sagen i januar i år, at nye ansatte i afdelingen var blevet oplært i forskelsbehandlingen. I juli samme år konkluderede konsulenthuset, at praksissen med ikke at forhandle med Home var “dokumenteret”.

Konsulenthuset beskrev samtidig en praksis for at henvise de sårbare kunder til Home i sager, selvom Homes mægler krævede et højere salær for at sælge boligen.

Også denne praksis genkender en af de tidligere medarbejdere.

- Der var også sager, hvor vi havde to tilbud. Hvis Homes tilbud ikke var markant højere, skulle vi forsøge at vælge Home som mægler, fortæller den tidligere medarbejder.

Danske Bank ændrer forklaring

I går beklagede banken instruksen, men gjorde det samtidig klart, at der ikke er noget, som tyder på, at den var blevet fulgt i praksis, og at det således ikke er gået ud over kunderne. I dag har banken en ny forklaring. I et interview med TV 2 erkender Thomas Mitchell, der er privatkundechef i banken, at instruksen "formentlig er blevet fulgt".

- Jeg tager dyb afstand fra sådan en instruks. Jeg tror, at vi er mange, der er rystede over, at den overhovedet har kunnet finde vej i Danske Bank. Hvordan det kan ske, det er et godt spørgsmål, og det er vi i gang med at undersøge, siger Thomas Mitchell.

Tidligere medarbejdere siger, at den er blevet fulgt, advokathuset Plesner konkluderer, at medarbejdere er blevet oplært i det, konsulenthuset Ernst and Young kalder det en dokumenteret praksis. Hvordan forklarer du, at I har sagt, at det ikke ser ud til, at denne her instruks er blevet fulgt?

- Det skal jeg ikke kunne svare på. Jeg tror, at den er blevet fulgt, og det er det, jeg forholder mig til, siger Thomas Mitchell.

Han mener dog fortsat, at det er for tidligt at konkludere på, om kunderne har betalt for meget til bankens ejendomsmægler.

- Vi er ved at rydde op i de her sager, og det vil vi blive ved med. Det er vigtigt at holde fast i, at vi tager dyb afstand fra det. Vi skal undersøge det til bunds, og eventuelle kunder, der måtte have betalt for meget, skal have pengene tilbage.