Gældskaos i Danske Bank

Danske Bank instruerede ansatte i at lade bankens egen mægler tage overpris fra sårbare kunder

Banken afviser, at instruksen har haft konsekvenser for kunderne.

I årevis har Danske Bank instrueret medarbejdere i at lade bankens egen ejendomsmæglerkæde, Home, kræve overpris fra bankens mest sårbare kunder.

Det fremgår af interne dokumenter, som TV 2 og Berlingske er i besiddelse af.

Instruksen drejer sig om de kunder i inkassoafdelingen, der er gået med til at sælge deres hus eller lejlighed for at indfri en del af deres gæld. I de tilfælde har Danske Bank instrueret medarbejderne i at opfordre kunderne til at sælge gennem bankens egen ejendomsmægler, Home.

Hvis kunderne er gået med til at sælge gennem Home, har instruksen til Danske Banks medarbejdere i inkassoafdelingen været klar: Home må kræve et højere salær hos Danske Bank-kunden, end hvis kunden havde valgt en hvilken som helst anden mægler på markedet.

På grund af bankens rådgivning kan kunderne derfor være endt med en endnu højere gæld til banken efter at have solgt gennem bankens ejendomsmægler.

Lars Krull, der er bankekspert og seniorrådgiver på Aalborg Universitet, har svært ved at få øje på andre motiver til forskelsbehandlingen end bankens indtjening.

- Det er usmageligt i sin helhed. Forretningsgange skal selvfølgelig være i orden og lovlige, og kundernes samlede interesse skal varetages uden bankens interesse i egen indtjening, siger Lars Krull.

Oplæring i forskelsbehandling

Som TV 2 og Berlingske over de seneste måneder har afdækket, har Danske Bank i årtier opkrævet for meget gæld fra tusindvis af kunder i bankens inkassoafdeling.

Det er en del af de selvsamme kunder, der nu risikerer at have betalt overpriser til Home. Denne sag kan dog vise sig at være langt mere alvorlig for banken, mener Niels Skovmand Rasmussen, der er lektor i finansiel regulering på Syddansk Universitet.

- Modsat sagerne om fejl i gældsinddrivelsen kan dette svigt ikke begrundes med IT-fejl. Det bekræfter i stedet billedet af en stærkt bekymrende kultur i banken, siger Niels Skovmand Rasmussen.

Han fremhæver særligt den systematiske forskelsbehandling, der beskrives i et fortroligt notat, som advokathuset Plesner har lavet om sagen for banken.

Henter data...

Kunderne har været udsat for “forskelsbehandling”, konkluderer advokaterne, der begrunder konklusionen med, at kunder “i en sårbar situation” har “kunnet føle sig presset” til betale overpris til bankens egen mægler.

Dermed har banken overtrådt en række bestemmelser i lov om finansiel virksomhed og bankernes god-skik-regler. Det vurderer bankens egen advokat, der fremhæver, at forskelsbehandlingen har været så systematisk, at nye medarbejdere er blevet oplært i metoden.

Ved du noget?

Hvis du har insiderviden om gældsinddrivelsen i Danske Bank, vil vi gerne i kontakt med dig.

Du kan kontakte journalist Thomas Østerlin Koch på 26252520 eller tkoc@tv2.dk.

Hvis du er ansat i banken, er det afgørende, at du ikke benytter din arbejdstelefon til at kontakte os.

- Det bekræfter billedet af en stærkt bekymrende kultur i banken, siger Niels Skovmand Rasmussen, der har læst det fortrolige notat.

I notatet fra Plesner fremgår det også, at forskelsbehandlingen har stået på i 8-10 år, mens et internt notat fra Danske Bank konkluderer, at kan den have stået på siden 1992.

Bankekspert Lars Krull har svært ved at forstå, hvorfor ingen tilsyneladende har sagt fra.

- Det er simpelthen ubegribeligt, at en sådan forretningsgang har kunnet eksistere så lang tid, uden at medarbejdere eller ledelsen har sagt stop, siger Lars Krull.

Danske Bank beklager

Danske Bank har afvist at stille op til interview med TV 2, men i et skriftligt svar beklager banken instruksen til medarbejderne.

- Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, hvis der har været en procedure, hvor vi har gjort forskel på mæglerne, skriver banken og understreger samtidig, at der endnu ikke er noget, som tyder på, at det har haft konsekvenser for kunderne.

Banken har dog i januar i år som led i en undersøgelse af sagen gennemgået 1912 handler, hvor kunder i økonomiske vanskeligheder har solgt deres bolig for at indfri gæld til bankens inkassoafdeling.

I over halvdelen af de gennemgåede handler har kunderne betalt mere til Home, end hvad banken vil acceptere, at de øvrige mæglere på markedet opkræver, fremgår det af undersøgelsen, som TV 2 og Berlingske er i besiddelse af.

Intern undersøgelse viser overbetaling

I gennemsnit har kunderne ifølge den interne undersøgelse betalt 28.800 kroner for meget til Home. Samlet set vurderer banken selv, at kunderne har betalt 64,6 millioner kroner for meget til bankens ejendomsmægler.

Pressechef Stefan Singh Kailay skriver i en mail, at den interne undersøgelse er en “statistisk analyse” og “derfor helt teoretisk”. Han tilføjer, at Danske Bank siden undersøgelsen i januar har “foretaget en nærmere gennemgang”, der indtil videre ikke har “kunnet etablere et mønster, der viser, at kunderne har lidt skade som følge af bankens partnerskab med Home”.

Banken afviser at svare på, hvor omfattende den “nærmere gennemgang” er, hvad gennemgangen indebærer, og hvorfor den ændrer på konklusionerne i bankens egen undersøgelse fra januar i år.

Hvis du har fået solgt en ejendom af Home i forbindelse med tilbagebetaling af inkassogæld til Danske Bank, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte os her.