Coronavirus

Ekspert foreslår helt ny strategi: Test 10 nære kontakter per smittet

Vi kan finde langt flere smittede, hvis der sættes hårdere ind på smitteopsporing, mener ekspert.

I stedet for at teste bredt bør man fokusere på at teste de nære kontakter til smittede.

Det mener Christian Wejse, der er lektor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

På den måde vil smittekæderne blive brudt langt hurtigere, og coronavirussen vil få sværere ved at sprede sig, siger han.

- De 859 personer, der er testet positiv det seneste døgn, repræsenterer alle en smittekæde. Det er her, smitten findes, men myndighedernes fokus er andre steder. Det er problematisk, siger Christian Wejse til TV 2.

Han forudser desuden pres på testkapaciteten, og mener ikke, alle bør kunne bestille tid til test.

Test 10 nære kontakter

Konkret foreslår Christian Wejse, at man opsætter mål for, hvor mange nære kontakter der skal testes per smittet. Ifølge ham er 10 personer et godt bud.

På nuværende tidspunkt er der intet krav om, hvor mange nære kontakter der skal testes.

Når en person bliver testet positiv for coronavirus, vil vedkommende blive ringet op af en medarbejder fra Coronaopsporingen indenfor 24 timer.

Medarbejderen tilbyder at hjælpe den smittede med at opspore kontakter, men det er frivilligt, om man vil tage imod hjælpen eller ej.

Helt grundlæggende har jeg meget svært ved, at der er fuldstændig fri adgang til test

Christian Wejse, Lektor ved institut for folkesundhed ved Aarhus Universitet

I praksis betyder det, at det ofte er den smittede selv, der er ansvarlig for at kontakte sine nærmeste og bede dem gå i isolation og blive testet.

Det fungerer langt fra godt nok, mener Christian Wejse.

Ifølge ham skal det i alle tilfælde være opsporingsenheden, der kontakter de nære kontakter, automatisk bestiller en tid til test for dem og efterfølgende indsamler resultaterne.

”Hyggetestning” skal til livs

Den nye teststrategi, Christian Wejse foreslår, vil naturligvis kræve, at der tilføres langt flere ressourcer til enheden, der sidder med smitteopsporingen.

Det bekymrer dog ikke Christian Wejse. Ifølge ham kan ressourcerne nemt omfordeles. Han peger blandt andet på, at dem, der lader sig ”hyggeteste” skal bagerst i køen.

- Helt grundlæggende har jeg meget svært ved, at der er fuldstændig fri adgang til test. De, der ikke har symptomer eller ikke har været i kontakt med en smittet, skal i hvert fald bagerst i køen til en test.

Det vil ifølge ham spare ressourcer, som kan bruges i opsporingsarbejdet i stedet.

Derudover vil det forhindre, at der kommer et for stort pres på testcentrene, hvilket plejer at ske, når smittetallene stiger meget, som tilfældet er nu.

- Vi kan ende i en situation, hvor de, der virkelig har brug for en test inden for relativt kort tid, ikke kan få den. Det er vi nødt til at kigge på, siger Christian Wejse.

Han understreger, at man altid kan finde nogle smittede via randomiseret testning, men det bør komme i anden række efter den målrettede testning, hvis der ikke er ressourcer til begge.

De mange strategier

Christian Wejse er ikke den eneste, der kritiserer strategien for smitteopsporing.

I et indlæg i Børsen 21. oktober skriver Lars Grån Hansen fra Det Økonomiske Råd, at regeringen bør skaffe sig mere viden om kontaktopsporing, fordi den ikke er effektiv nok på nuværende tidspunkt.

Myndighederne selv har ved flere lejligheder udtalt, at de mener, smitteopsporing er afgørende i forhold til at få brudt smittekæderne.

Strategien for smitteopsporingen er da også blevet justeret flere gange i løbet af det seneste halve år.

Før Danmark lukkede ned 11. marts kontaktede Styrelsen for Patientsikkerhed alle bekræftede smittede med henblik på at teste og isolere nære kontakter.

Den strategi ændrede myndighederne dog, og herefter skulle smittede selv kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de ønskede hjælp.

I juni måned ændrede man strategien tilbage igen. Siden har Styrelsen for Patientsikkerhed hver dag indhentet data fra Statens Serum Institut og ringet til bekræftede smittede.

Målet er, at alle skal kontaktes inden for 24 timer.

Dataudtræk fra 15 oktober 2020 viser, at Coronaopsporingen fra maj-september har modtaget 16.748 indberetninger om smittetilfælde. 2821 af sagerne er blevet lukket uden kontakt.

Tyskland som inspiration

På trods af en øget indsats siden juni måned, mener Christian Wejse langt fra, vi er effektive nok.

Han opfordrer myndighederne til at skele til udlandet, hvor man i blandt andet Tyskland og Norge har haft succes med øget smitteopsporing.

For det første er der ansat langt flere personer til at smitteopspore, end der er i Danmark. Derudover er strategien mere aktiv end herhjemme, fortæller Christian Wejse.

- I Tyskland betragtes coronadetektiverne som lokalsamfundets helte, og det er de danske coronadetektiver i mine øjne også, de gør en kæmpe indsats både den civile del i Styrelsen for Patientsikkerhed og den uniformerede del som politi og hjemmeværn står for. Det er bare utilstrækkeligt, at smitteopsporingen primært foregår via telefon og E-boks, og der ikke sker mere, hvis de ikke får fat i folk. Det er ikke godt nok, man er nødt til også at gå ud og finde dem, hvilket bør være muligt, når man har et CPR nummer på dem, siger han.

Opdateret den 28. oktober 2020 med en uddybning af Christian Wejses sidste citat.