Samfund

Fugle smittet med fugleinfluenza i udlandet bekymrer Fødevarestyrelsen

Danskerne opfordres til at indberette fund af døde fugle via en app for at hjælpe myndighederne med at klarlægge situationen.

I løbet af de seneste måneder er der i Rusland og Kasakhstan fundet flere døde vilde fugle, som har vist sig at være smittet med fugleinfluenza.

Der er tale om den højpatogene fugleinfluenza H5N8, som medfører svære symptomer med op til 100 procent dødelighed hos fugle.

Sidst man fandt fugle med den samme form for fugleinfluenza i Rusland, spredte epidemien sig i løbet af få måneder til Danmark.

Hvad er fugleinfluenza?

  • Fugleinfluenza skyldes et influenza-virus, som er i familie med det virus, der giver mennesker sæsoninfluenza. 
  • Der findes flere typer fugleinfluenza. Man skelner mellem den lavpatogene og den højpatogene fugleinfluenza. Den lavpatogene medfører milde symptomer, mens den højpatogene medfører svære symptomer og høj dødelighed.
  • Især svømmefugle rammes hyppigt af fugleinfluenza, men de bliver sjældent meget syge. Hvis de derimod smitter tamfugle, kan en helt besætning blive udryddet på kort tid.
  • De største udbrud i Danmark så man i 2006 og 2016.
  • Fugleinfluenzaen er meget lidt smitsom overfor mennesker.

Kilde: Sundhed.dk 

Derfor ser man med stor alvor på fundene hos Fødevarestyrelsen, og man følger situationen tæt, siger Camilla Brasch Andersen, enhedschef i Fødevarestyrelsen, til TV 2.

Kan hurtigt sprede sig

Der er ingen aktuelle udbrud af fugleinfluenza i Danmark, men Camilla Brasch Andersen oplyser, at det hurtigt kan komme til landet med efterårets trækfugle.

Hun forklarer, at de steder, der er fundet døde fugle i Rusland, er vigtige rastepladser for vilde fugle på træk.

- Vi ved, at fuglene i denne tid trækker hen over Europa fra egne som netop Rusland. Derfor er det alvorligt, siger hun.

Camilla Brasch Andersen fortæller desuden, at hun torsdag har fået en melding om en svane i Holland, der er smittet med netop fugleinfluenza H5N8. Det tyder ifølge hende på, at smitten allerede har bredt sig.

Frygten er, at smitten vil sprede sig fra de vilde fugle til tamfugle såsom kalkuner og høns. Hos tamfugle er der nemlig en særlig høj dødelighed ved denne type fugleinfluenza.

I både Rusland og Kasakhstan har smitten bredt sig til fjerkræbesætninger.

Kan få store konsekvenser

Det kan få store konsekvenser, hvis smitten med fugleinfluenza spreder sig, siger Camilla Brasch Andersen. Først og fremmest for fuglene, som vil blive meget syge og dø.

Økonomisk er det heller ikke nogen god situation.

Hvis der bryder smitte ud i en kommerciel besætning, vil tredjelandene lukke helt for dansk eksport af fjerkræ – også selvom der kun er tale om én smittet besætning, fortæller Camilla Brasch Andersen.

Det var tilfældet i både 2006 og 2016, hvor tredjelandene lukkede for dansk eksport i tre måneder, hvilket kostede dyrt.

Ifølge Camilla Brasch Andersen skal vi ikke være bekymret for vores eget helbred. Der er ikke tidligere rapporteret om smitte fra fugle til mennesker med den højpatogene fugleinfluenza.

Beder danskerne om hjælp

For at kunne følge udviklingen i Danmark beder Fødevarestyrelsen borgere om at indberette fund af døde vandfugle, rovfugle og kragefugle via appen 'Fugleinfluenza Tip'.

Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at det er relevant, vil den døde fugl blive undersøgt for fugleinfluenza på et laboratorie, siger Camilla Brasch Andersen.

Fjerkræejere opfodres desuden til at sikre deres fjerkræ mod kontakt med vildfugle og til selv at overholde basale smittebeskyttende regler. Det dækker eksempelvis over skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård.

Jægere skal også være særligt opmærksomme, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem på udstyr, fodtøj og deres fangst, understreger Camilla Brasch Andersen.