Samfund

Skove ryddes for at skaffe grønnere brændstof: - Regeringen har misforstået opgaven

Biobrændstoffer medfører CO2-udslip på 350.000 tons på grund af skovrydning. Det har Energistyrelsen opgjort, men regeringen vil ikke bruge tallet.

Når man tanker diesel i dag, er syv procent af det, der kommer ud af standeren, biodiesel.

Det er svært at se logikken i, at vi skal rydde natur for at proppe biobrændstof i vores biler

Jørgen E. Olesen, professor på Aarhus Universitet

For at nå klimamålet på 70 procent reduktion har regeringen lagt op til, at der skal endnu mere biobrændstof i bilerne.

Men selvom biodiesel kommer fra eksempelvis raps, mener en række organisationer og eksperter ikke, at det er så klimavenligt, som regeringen fremlægger det. Og at det dermed kan tælle så positivt i CO2-regnskabet, som det gør.

Tværtimod vurderer de, at regeringens udspil vil føre til en øget skovrydning i Afrika, Asien og Sydamerika, som både går ud over klimaet og biodiversiteten.

- Det er et enormt problem. Det er svært at se logikken i, at vi skal rydde natur for at proppe biobrændstof i vores biler, når vi i forvejen står i en situation, hvor vi har brug for mere skov til at klare klima- og biodiversitetskrisen, siger professor på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet Jørgen E. Olesen.

En rapsmark i Europa fører til skovbrand i Afrika

Problemet er, at man bruger jorden til at dyrke for eksempel raps til biobrændstof i stedet for mad. Den globale efterspørgsel på madvarer bliver ikke mindre, og når man bruger jorden til at dyrke biobrændstof, skal man finde ny jord at dyrke mad et andet sted i verden.

Ifølge videnskabelige modeller fører det i sidste ende til skovrydning i Afrika, Asien og Sydamerika. Den effekt hedder "indirekte arealanvendelse".

11 procent af jordens CO2-udledninger kommer fra skovrydning. Det kan man ikke bare lade være med at tælle med

Jannick Schmidt, lektor på Aalborg Universitet

Regeringen vil ikke medregne den indirekte arealanvendelse i de nye regler, som Folketingets partier lige nu forhandler om for at finde CO2-reduktioner på transportområdet.

Det ærgrer brændstofleverandørerne. De vurderer, at regeringens forslag vil føre til øget salg af de biobrændstoffer, som fører til skovrydning.

CO2-fortrængningskrav

Regeringen foreslår et CO2-fortrængningskrav på seks procent i brændstof til biler. Det vil sige, at tankstationerne er forpligtet til at blande alternativer i benzin og diesel, som sænker udledningen af CO2 med seks procent.

Drivkraft Danmark opfordrer til, at man i det regnestykke medregner CO2-udledningen fra den skovrydning, som brugen af noget biobrændstof medfører.

Det ville betyde, at biobrændstof fra eksempelvis raps vil fortrænge mindre CO2. Derfor vil det rent økonomisk bedre kunne betale sig at bruge andre bæredygtige brændstoffer, som er dyrere, men ikke fører til skovrydning.

- Med det ambitionsniveau, som er lagt, så vil man med meget stor sandsynlighed komme til at bruge flere fødevarebaserede biobrændstoffer, og der er problemet jo, at de i sidste ende medfører, at der bliver fældet regnskov i Sydamerika eller Asien, siger Michael Mücke Jensen, der er teknik- og miljøchef i Drivkraft Danmark, som repræsenterer tankstationer og raffinaderier.

Svært at udregne

Regeringen vil ikke medregne CO2-udslippet fra indirekte arealanvendelse, fordi der er for meget usikkerhed forbundet med at måle effekten.

Men ministeriets egen styrelse opgør faktisk allerede, hvor stort et CO2-udslip fra skovrydning og anden indirekte arealanvendelse, som danske biobrændstoffer medfører.

TV 2 har fået aktindsigt i en opgørelse fra Energistyrelsen, der viser, at der sidste år blev udledt over 350.000 tons CO2 i atmosfæren på grund af den danske brug af biobrændstoffer.

Til sammenligning mener regeringen, at transportudspillet på klimaområdet vil reducere Danmarks udledning med en million tons CO2 i 2030.

- Regeringen har misforstået opgaven

Det møder stærk kritik fra to forskere, at regeringen ikke vil tælle CO2-udslippet fra skovrydning med i de nye regler om biobrændstoffer.

De mener ikke, at regeringens argument om usikre beregninger holder:

- Regeringen har tydeligvis misforstået, hvad hele opgaven går ud på. 11 procent af jordens CO2-udledninger kommer fra skovrydning. Det kan man ikke bare lade være med at tælle med, fordi beregningerne er usikre, siger Jannick Schmidt, der er lektor på Aalborg Universitet og forsker i indirekte arealanvendelse.

Indirekte arealanvendelse

Når Danmark bruger biobrændstof, der stammer fra raps, så medfører det ifølge Energistyrelsens tal, at andre lande rydder skov og dyrker deres jord mere intensivt for at imødekomme efterspørgslen på fødevarer. Begge konsekvenser fører til øget CO2-udledning.

Jannick Schmidt fra Aalborg Universitet har lavet regnemodeller, der viser at Danmarks forbrug af biodiesel fra raps i 2019 førte til, at der blev fremrykket over 30.000 hektar skovrydning i især Afrika, Asien og Sydamerika.

Ifølge Jannick Schmidts regnemodel førte Danmarks brug af biobrændstof 2019 til en udledning på over 92.000 ton CO2.

Han påpeger, at der er flere tal i det officielle klimaregnskab, som er mere usikre end tallene for indirekte arealanvendelse. For eksempel er der en meget stor usikkerhedsmargen ved den måde, man opgør udslippet af drivhusgasser fra de danske marker på.

Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er enig:

- Det er en ren politisk beslutning, at man ikke vil tælle CO2-udslippet fra indirekte arealanvendelse med. Der er ingen tvivl om, at det sker, og usikre beregninger retfærdiggør ikke, at man ser bort fra det, siger Jørgen E. Olesen.

- Forbyd biobrændstoffer

Rådet for Grøn Omstilling vurderer ligesom Drivkraft Danmark, at regeringens udspil vil føre til øget skovrydning.

Rådet opfordrer til, at man forbyder alt brug af biobrændstof, som ikke kommer fra affaldsprodukter.

- Det har alt for store negative klimaeffekter. Regeringen lader som om, de leverer en stor CO2-besparelse, men i bedste fald er den meget lille og i værste fald er det endnu værre for klimaet end at bruge almindelig diesel, siger Jeppe Juul, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Ministeren vil også have grønne biobrændstoffer

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har ikke ønsket stille op til interview omkring de igangværende forhandlinger. I stedet har ministeriet sendt en kommentar på mail:

- Regeringen er helt enig i, at vi skal sikre, at de biobrændstoffer, vi fremmer, er reelt bæredygtige – og det er et af de områder, hvor jeg håber på at finde en god fælles løsning i forhandlingerne. CO2-fortrængningskravet skal være så stærkt som muligt og vi skal derfor også have en langsigtet strategi for biobrændstoffer. Det forhandler regeringen med partierne om, skriver ministeriets presseafdeling i en mail.