Politiet skal nu forholde sig til 12 år gammel Jeppe Kofod-sag

Alle har ret til at politianmelde hinanden i Danmark, men forsvarer kalder det usædvanligt, at borgere anmelder et forhold med 12 års forsinkelse.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er af flere borgere blevet anmeldt for voldtægt efter en episode fra 2008 på Esbjerg Højskole, hvor han havde sex med en 15-årig pige.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi over for TV 2.

Da sagen nu skal vurderes juridisk, vil politiet ikke uddybe sagen i et interview.

Men hvis der ikke findes grundlag for en efterforskning af Kofod, vil det også være en definitiv afvisning af den 12 år gamle sag, som stadig spøger.

Det siger forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

- Politiets jurister skal vurdere, om der er grundlag for at indlede en efterforskning, eller om den skal afvises på det foreliggende grundlag. Eksempelvis hvis pigen, der i mellemtiden er blevet en kvinde, ikke ønsker at medvirke, siger Grith Stage.

Disse paragraffer er Jeppe Kofod anmeldt efter

Straffelovens paragraf 216:

For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der

1) Tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller

2) Skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Straffelovens paragraf 223:

1) Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

2) Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Vanskelig bevisbyrde

Finder politiet, at der er grundlag for at gå videre med sagen, og ønsker pigen at medvirke, går der et større efterforskningsarbejde i gang.

I så fald skal ikke bare kvinden afhøres. Det skal vidner, der var på Esbjerg Højskole den aften i 2008 og Jeppe Kofod også.

Ifølge Mette Grith Stage bliver bevisbyrden vanskelig at løfte for anklagemyndigheden.

- Sagen er 12 år gammel, og derfor må man formode, at dem, der var til stede, har en rimelig dårlig erindring om, hvad der skete. Det gælder pigen, Jeppe Kofod og eventuelle vidner. Samtidig kan man ikke få lavet lægelige undersøgelser af pigen eller af gerningsstedet, siger Mette Grith Stage.

Alle har ret til at politianmelde hinanden i Danmark, men Mette Grith Stage kalder det alligevel usædvanligt, at borgere anmelder et forhold 12 år efter, det har fundet sted.

Kan blive Kofods mulighed for at lukke sag

Umiddelbart kan den nye politianmeldelse virke yderligere belastende for Jeppe Kofod, men afviser politiet sagen, kan det også blive en kærkommen mulighed for at sætte en slags punktum for Jeppe Kofod.

Det siger TV 2s politiske analytiker, Troels Mylenberg:

- Jeppe Kofod er ikke mere under anklage end tidligere, og der er ikke kommet noget nyt til sagen. Går politiet videre med anmeldelsen, kan det rippe op i gamle sår. Gør de ikke, kan det give ham en afklaring.

Med Frank Jensens afgang som overborgmester mandag, kan det være nærliggende at tænke, at Jeppe Kofods position igen er til overvejelse.

Men substansen i de to sager er for forskellig til at man kan drage den sammenligning, vurderer Troels Mylenberg:

- Hvor der i Frank Jensen var tale om et mønster med tre årtier med jævnlige krænkelser af kvinder, har Jeppe Kofod haft den her enkelte sag i sit bagkatalog. Det gør en forskel hos statsminister Mette Frederiksen (S).

TV 2 foretog i oktober en rundspørge, der viste, at 88 procent af 322 byrådsmedlemmer og lokal- og kredsbestyrelsesmedlemmer fra Socialdemokratiet mente, at Jeppe Kofods undskyldning var tilstrækkelig.

- Mit livs største fejltagelse

Jeppe Kofod har gentagne gange angret sin gerning fra 2008.

Samme år undskyldte han til pigen og familien med en erkendelse af, at han havde begået en kæmpe dumhed.

Som konsekvens fik Kofod dengang frataget sine poster som udenrigsordfører og samtlige udvalgsposter.

Udenrigsministeren undskyldte på ny i september i år.

Det skete i kølvandet på den genstartede MeToo-debat, der fik de radikales og Alternativets ligestillingsordførere til at give udtryk for, at de ikke mente, at Jeppe Kofod burde være blevet udnævnt til minister.

- Det var mit livs største fejltagelse, og jeg undskyldte dengang. Det er en sag, som jeg dagligt tænker på, og jeg ville ønske, at jeg kunne lave det om, sagde Jeppe Kofod.

Kofod blev efterfølgende fredet af statsminister Mette Frederiksen, der understregede, at hun fortsat havde tillid til udenrigsministeren.

- Jeg har tillid til de ministre, der er udpeget i Danmark. Jeppe Kofod har både undskyldt og beklaget og har gjort det for mange år siden, sagde Mette Frederiksen, der understregede, at hun synes, Kofod-sagen var alvorlig.

Til forskel mente Mette Frederiksen mandag, at Frank Jensen traf den rigtige beslutning, da han trak sig fra overborgmesterposten i København og som næstformand for Socialdemokratiet.

Selvom episoden med Jeppe Kofod på Esbjerg Højskole ligger mere end 12 år tilbage, er sagen rent juridisk ikke nødvendigvis forældet.

I 2017 vedtog Folketinget nemlig at ophæve forældelsesfristen i sager, der omhandler seksuelle overgreb mod personer under 18 år.