Coronavirus

Region offentliggjorde borgers cpr-nummer ved testcentre over hele landet

Det er Region Hovedstaden, der har produceret plakaten, men den er hængt op i hele landet.

Flere steder i landet er borgere på testcentre blevet mødt af en opfordring, der ved første øjekast kan se uskyldig ud.

I køen til at blive testet for covid-19 har hængt et billede med en fremstrakt hånd og et sygesikringskort.

Men selvom både navn, adresse og cpr-nummer er sløret, så er stregkoden nederst på kortet synlig, og det er nok til at identificere personens cpr-nummer alligevel.

Derfor trækker Region Hovedstaden nu plakaterne tilbage:

- Det er et brud på persondatasikkerheden og en beklagelig fejl, som Region Hovedstaden omgående har taget initiativ til at rette op på ved at iværksætte en nedtagning af den pågældende plakat i hele landet. Det forventes at alle plakater allerede i dag fredag 16. oktober 2020 er fjernet fra testcentrene i hele landet, skriver regionen i et skriftligt svar til TV 2.

Det er Region Hovedstaden, der har produceret plakaten, men den er hængt op i hele landet, skriver regionen til TV 2.

Udstiller mindst tre problematikker

Det er blandt andet jurist og stifter af Foreningen imod Ulovlig Logning, Rasmus Malver, der har gjort opmærksom på problemet.

Bare med det billede har jeg nok information til, at det kan blive kritisk for vedkommende

Rasmus Malver, jurist

Han fortæller, at det synlige på billedet – stregkode samt praktiserende læge – er nok til at kunne finde frem til personens navn og adresse ved blandt andet at sammenholde det med folkeregistret.

- Folk er ikke opmærksomme på, at stregkoden har nummeret i sig. Og bare med det billede har jeg nok information til, at det kan blive kritisk for vedkommende, siger Rasmus Malver.

Rasmus Malver fortæller, at vedkommende dels kan blive udsat for identitetstyveri ligesom at navn og cpr-nummer kan blive misbrugt til shopping på nettet på de hjemmesider, der ikke benytter sig af NemID.

Ifølge Rasmus Malver udstiller plakaten mindst tre problemer:

- Dels er det et en doven designer, der har lavet billedet. Det sker ofte, og det bør det ikke. Og så lægger vi meget vægt på personnumrene i Danmark. De er nærmest hemmelige og giver adgang til virkelig meget.

- Og sidst, men ikke mindst, så er den danske lovgivning indrettet sådan, at det er offeret, der selv hæfter økonomisk ved identitetstyveri, hvilket kan sætte personen bag nummeret i en alvorlig økonomisk situation, siger Rasmus Malver.

Rasmus Malver arbejder desuden i den sociale retshjælp i København, hvor han hjælper udsatte borgere med juridiske spørgsmål – eksempelvis, hvis deres cpr-numre er blevet misbrugt.

Ingen tegn på misbrug

Regionen oplyser ikke hvor mange plakater, der er tale om, men at de har været opsat i hele landet.

Der er dog ingen indikationer på, at cpr-nummeret er blevet misbrugt, lyder det.

Regionen har dags dato anmeldt bruddet til Datatilsynet og vil desuden underrette den pågældende borger om fejlen

Skiftligt svar, Region Hovedstaden

Ejeren af sygesikringskortet er blevet informeret om fejlen og har fået stillet juridisk bistand til rådighed:

- Regionen har dags dato anmeldt bruddet til Datatilsynet og vil desuden underrette den pågældende borger om fejlen og borgerens fremadrettede rettigheder og muligheder, skriver regionen.

Og det er den rigtige fremgangsmåde, siger Rasmus Malver:

- Det er godt, og det er positivt, at de nu hjælper vedkommende samt indberetter det. De har været meget sløsede før, så det her er det rigtige at gøre, siger Rasmus Malver.

Region Hovedstaden oplyser, at de er i gang med at producere en ny plakat til brug i hele landet.

Det seneste døgn er der på de danske testcentre foretaget 34.831 test. Heraf var 418 positive, lyder de seneste tal fra Statens Serum Institut.