Samfund

Flere storbanker indrømmer fejl i gældssystemer

Nordea og Jyske Bank har også fejl i gældssystemer. Det erkender de to banker i et svar til Finanstilsynet.

Danske Bank er ikke alene om at have problemer med gældsinddrivelsen fra udsatte kunder. Nu erkender Nordea og Jyske Bank også at have fejl i inddrivelsen.

Det sker i en besvarelse af en række spørgsmål til Finanstilsynet.

Spørgsmålene til de øvrige danske storbanker er stillet i forlængelse af TV 2 og Berlingskes afdækning af det massive gældskaos i Danske Bank.

Her svarer både Nordea og Jyske Bank, at de også har problemer med at opkræve den korrekte gæld i bankernes inkassoafdelinger.

Det ærgrer bankekspert ved Aalborg Universitet, Lars Krull.

- Det er selvfølgelig kedeligt, at andre store banker nu også har problemer. Men det viser, at det var en god ide, at Finanstilsynet afkrævede en redegørelse fra de øvrige betydende banker i kølvandet på gældsagen i Danske Bank.

Bank sætter opkrævninger i bero

Jyske Bank oplister tre forskellige fejl, der har ramt bankens inkassokunder. Det gælder blandt andet fejl i opgørelsen af renterne for kunderne, fremgår det af redegørelsen til Finanstilsynet.

De forkerte opgørelser af renterne er blevet sendt til domstolene, der i flere tilfælde har gjort banken opmærksom på fejlene.

Det har ført til, at Jyske Bank nu sætter samtlige sager, der kan være ramt af fejlen, i bero. Hvor mange sager, det drejer sig om, ønsker banken ikke at uddybe over for TV 2.

Jyske Bank oplyser dog til TV 2, at de berørte kunders overbetaling ventes at kunne modregnes i kundernes øvrige gæld til banken.

Overbetaling på op til 4000 kroner

I Nordea kan der for en gruppe kunder være tale om regulær overbetaling. Det fremgår af bankens redegørelse til Finanstilsynet.

Her skønner Nordea selv, at maksimalt 3500 kunder kan have betalt for meget tilbage til banken.

Bankens bedste skøn er også, at tilbagebetalingen maksimalt vil løbe op i 4000 kroner for den enkelte kunde.

TV 2 har sammen med Berlingske over de seneste måneder afdækket et omfattende gældskaos i Danske Banks inkassoafdeling.

Sagen om gældskaos i Danske Bank handler om en række grundlæggende system- og datafejl i bankens inkassosystemer, der holder styr på bankens dårlige betalere. Systemerne har beregnet kunders gæld for højt, inddrevet gæld fra de forkerte kunder og inddrevet gæld, gebyrer og renter, der er forældede, og som dermed er ulovlige at opkræve.

Fejlene i Danske Bank har ifølge en konsulentrapport fra Ernst & Young stået på siden 1979, men accelererede ved indførelsen af et nyt it-system i 2004. Ifølge banken er den typiske overbetaling på 1000 til 2000 kroner, men nogle kunder har betalt op mod 200.000 kroner for meget på grund af fejlene, viser interne dokumenter.

Hvis du ved noget, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte os på tkoc@tv2.dk.