Samfund

Albuehilsen og superspreder er blandt 42 nye opslag i ordbog

Flere ord relateret til coronapandemien tilføjes til Dansk Sprognævns opslagsordbog over nye ord i dansk.

Flere nye ord har gjort sit indtog i det danske sprog under coronapandemien, og de er nu blevet en så gængs del af det danske sprog, at Dansk Sprognævn føjer dem til en ordbog.

42 ord er føjet til nævnets opslagsordbog "Nye ord i dansk - fra 1955 til i dag".

En del af de nye opslagsord er relaterede til coronapandemien. Blandt de tilføjede ord findes "albuehilsen", "superspreder" og "social distancering".

- Ord skal have en vis udbredelse ikke bare blandt nogle, men i store dele af befolkningen for at komme på nyordslisten.

- Men derfor kan der også være ord, som i virkeligheden har været brugt af fagfolk rigtig længe, men som nu kommer med, fordi vi skønner, at de er blevet en del af den almene befolknings ordforråd. Det gælder eksempelvis flokimmunitet og smittetryk, siger Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker ved Dansk Sprognævn.

Ikke med i retskrivningsordbog - endnu

For at ord kommer med i opslagsordbogen, skal de være almindelige i det gængse danske sprog og have en vis geografisk udbredelse.

Skal ordene tilføjes til Retskrivningsordbogen, som fastlægger officiel retskrivning i dansk, skal de have en mere etableret plads i sproget eller være svære at stave eller bøje.

Men det er langt fra alle ord, som tilføjet opslagsordbogen, som også kommer i Retskrivningsordbogen, siger Eva Skafte Jensen.

Det nye opslagsord "albuehilsen" har to betydninger ifølge Dansk Sprognævn.

Den nyeste betydning kan dateres til 2020 og er den hilsen, vi under coronapandemien foretager med albuen i stedet for håndtryk eller knus.

Den ældste betydning af ordet er derimod kendt fra fodboldverdenen og er et "stød med albuen mod en modspiller".

Flere ord er ikke relateret til corona

Andre ord, der er kommet med i ordbogen er "flokimmunitet" og "kontakttal".

Ved de mindre pandemirelaterede ord eller vendinger er blandt andet "naturnationalpark", "skud ud til", "sølvpapirshat" og "evighedsbuket".

Nye ord kan også være gamle ord, som får tillagt nye betydninger eller bruges på en ny eller overført måde.

"Evighedsbuket" er et af eksemplerne på et ord, der første gang blev defineret af Dansk Sprognævn i 2002 som tørrede blomster i buketter.

Da tørrede blomster igen er blevet moderne i boligindretningen, er ordet igen tilføjet til opslagsordbogen over nye danske ord.

Listen opdateres fra 2020 to gange om året. Tidligere har der kun været en enkelt opdatering af listen over nye danske ord.