Samfund

Kommune forbyder rygning på hjemmearbejdspladser: - Det er grænseoverskridende

Regler for rygning gælder også, når man arbejder hjemmefra i for eksempel Gentofte Kommune. Medarbejderrepræsentanter er bekymrede.

Flere og flere arbejdspladser i Danmark har de seneste år vedtaget en politik om røgfri arbejdstid.

Og den politik udfordres i en tid, hvor flere arbejder hjemmefra på grund af coronapandemien. For må man ryge i arbejdstiden, hvis man er derhjemme?

Flere steder er svaret nej, og snart er Gentofte Kommune et af de steder.

I et kommunalbestyrelsesreferat står der, at ansatte ikke må ryge i arbejdstiden “hverken indendørs, udendørs eller uden for matriklen, på hjemmearbejdspladsen og under transport mellem arbejdssteder”. Det skriver Magisterbladet.

Af referatet kan man desuden se, at “kontrol af overholdelse af røgfri arbejdstid vil ske på samme måde som kontrol i forhold til øvrige retningslinjer om adfærd i arbejdstiden”, og at et brud på reglerne kan ende med ansættelsesretslige sanktioner.

Medarbejdere i protest: Grænseoverskridende

På mødet i kommunalbestyrelsen protesterede nogle medarbejdere over, at reglerne griber ind i privatlivets fred.

- Det er grænseoverskridende, at man ikke må bestemme, om man må ryge i sit eget hjem. Det bliver let en glidebane, vi bevæger os ud på, i forhold til at regulere adfærden på arbejdspladsen, lød deres bekymring.

Men trods protesterne var der ikke opbakning på mødet til at lave en undtagelse i rygepolitikken, når de ansatte arbejder hjemmefra.

Gentofte Kommunes regler er en del af en samlet rygepolitik, som blev vedtaget i starten af 2020.

Skolerne er røgfrie fra 1. august, mens kommunens arbejdspladser skal have røgfri arbejdstid fra 1. januar 2021. Formålet er at skabe en røgfri generation af unge mennesker og at sikre medarbejdernes sundhed, står der i en pressemeddelelse.

HK kalder regler "dybt kritisable"

TV 2 har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Gentofte Kommune. Det er ikke lykkedes. Men over for Magisterbladet afviser Helene Rasmussen, der er direktør for kommunens social- og sundhedsforvaltning, at det er problematisk med rygeregler, der gælder i medarbejdernes private hjem.

- Det er jo ikke det, vi indfører regler for, siger hun til bladet.

- Vi indfører regler for arbejdstiden. Så i den tid, man får løn fra os, ryger man ikke - uanset om man så arbejder hjemme eller er under transport. Vi har ikke forholdt os til det spørgsmål, du nævner på den måde. Kun at du ikke ryger, når du er på arbejde for Gentofte Kommune.

Men HK Kommunal er forundret over de nye rygeregler i den nordsjællandske kommune.

- Det er langt ude, siger Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal med ansvar for blandt andet arbejdsmiljø, til TV 2.

- Hvad vil man med en regel, som man ikke kan håndhæve uden at krænke privatlivets fred? Det er ren symbol-personalepolitik, siger han.

Derfor bakker han de protesterende medarbejdere op, for i HK Kommunal deler man deres bekymring.

Og Mads Samsing er fortørnet over, at reglerne er vedtaget henover hovedet på medarbejderne, i stedet for at de blev behandlet i kommunens medindflydelsesudvalg, hvor man plejer at forhandle og fastsætte personalepolitik i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere.

- Det er kernen i det her: At man laver regler, der kan have konsekvenser for medarbejdernes ansættelse, henover hovedet på dem - og endda regler, som man ikke har en chance for at efterprøve. Det er dybt kritisabelt, siger Mads Samsing.

Rygeregler i over 50 kommuner

Men Gentofte er langt fra det eneste sted, der har vedtaget en rygepolitik, som dikterer, om medarbejderne må ryge i arbejdstiden.

Alene denne sommer sprang otte kommuner med på anti-rygevognen, mens syv kommuner har annonceret, at de er på vej med lignende planer.

I alt har 51 ud af 98 kommuner i Danmark en politik om røgfri arbejdstid. Det viser tal fra Kræftens Bekæmpelse.

De specifikke regler varierer dog. Hvor Gentofte har en model uden undtagelser, har for eksempel medarbejdere i Aarhus Kommune med fleksibel arbejdstid lov til at flekse ud for at ryge.

De eneste medarbejdere, der er undtaget reglerne i Gentofte, er overenskomstansatte medarbejdere, der selv betaler for deres pauser.

Andre kommuner, der har vedtaget en rygepolitik uden undtagelser, er Hjørring, Gladsaxe og Hvidovre.