Coronavirus

Smitten spreder sig på danske minkfarme - og eksperterne ved ikke hvordan

Forskerne ved, at mink er særligt modtagelige, og at de kan give smitten tilbage til mennesker. Men så er der alle de ting, som de endnu ikke ved.

Måger. Foder. Biler. Luft og støv.

Der er efterhånden ikke den sten, der ikke er blevet vendt i myndighedernes søgen efter svar på, hvorfor smitten med SARS-CoV-2 på trods af strenge restriktioner fortsætter med at sprede sig blandt minkfarme i Nordjylland. Og i en sådan grad, at en million mink nu skal aflives.

Der kan være en teoretisk mulighed for, at en måge har siddet i en klat fra en mink og er fløjet videre til en anden farm

Nikolas Kühn Hove

Alligevel er eksperterne stadig på bar bund.

For selv om det på flere af farmene er bevist, at mennesker står bag smittespredningen, har man på andre ikke kunnet finde smittekilden.

- Vi ved ikke hvordan, men virus spredes effektivt mellem minkfarmene. Nogle teorier peger på, at det måske er vilde dyr eller måger, der har taget smitten videre, siger professor i veterinær virologi Lars Erik Larsen til TV 2.

Forsøg med fjerkræ og test af foder og luft

Forskerne har faktisk i eksperimentelle forsøg afprøvet teorien om måger, men i forsøgene er det end ikke lykkedes at smitte fjerkræ med covid-19, siger Nikolas Kühn Hove, der er beredskabschef i Fødevarestyrelsen.

- Der kan være en teoretisk mulighed for, at en måge har siddet i en klat fra en mink og er fløjet videre til en anden farm. Men det er en meget lille teoretisk mulighed, siger han.

Myndighederne har blandt andet også testet minkenes foder. Luften i staldene er også blevet testet – og mens SARS-CoV-2 ikke er blevet påvist i foderet, har man fundet virus i luften stalde på farme.

- Vi har i flere tilfælde påvist virus i luften i op til to meters afstand fra mink, men vi har ikke i nogen tilfælde fundet virus i luften udenfor staldene eller farmen, siger Anette Bøtner, der er professsor i veterinær virologi ved Statens Serum Institut, til TV 2.

I Holland – hvor der blev konstateret smitte blandt mink, før det var tilfældet i Danmark - har man også konstateret virus i støvpartikler i staldene.

I Holland har katte virus - i Danmark er det to hunde

I juni blev der i forbindelse med det andet konstaterede smittetilfælde på en farm i Nordjylland for første gang konstateret coronavirus i et dansk husdyr – en hund, som efter krav fra ejeren blev testet.

Siden har man ifølge Anette Bøtner i enkelte tilfælde testet katte og hunde på farme – og mens der ikke er blevet fundet smitte i katte, har endnu en hund nu fået konstateret smitte.

- I det ene tilfælde var det ikke en hund, der kom i stalden hos minkene.

I Holland har man i modsætning til Danmark systematisk testet katte og hunde på de farme, hvor der blev konstateret smitte.

Og mens der i Holland ikke er fundet smitte i hunde, er der i katte på en farm med smitte blevet fundet coronavirus eller antistoffer for coronavirus.

Intet tilsiger, at hunde og katte betyder noget for smittespredningen.

Lars Erik Larsen

På en af farmene blev der fundet virus i ti ud af 30 katte. Mens på den tredje farm var ikke en eneste kat smittet – og det er endnu uvist, hvordan smitten kom til farmen.

Samtidig er der ifølge Joanne Santini - der som forsker på University College London i Storbritannien følger smitte blandt mink tæt - fra Holland indikationer på, at vilde katte kan have overført smitten mellem nogle farme.

- Katte er helt bestemt en bekymring, mens det lige nu ser ud til, at hunde udgør en mindre risiko. Jeg mener, at testning af alle dyr, som har kontakt med smittede mennesker – ville være klogt, siger hun til TV 2.

Ifølge Lars Erik Larsen ville en generel screening af alle dyr på smittede minkfarme være at skyde over målet:

- Dem, der har fået konstateret smitte, er indtil videre smittet af deres ejer, og risikoen for at de smitter videre er meget lille. Intet tilsiger, at hunde og katte betyder noget for smittespredningen.

Anette Bøtner oplyser, at hunde og katte i Danmark ikke i almindelighed færdes på minkfarmene, ligesom Nikolas Kühn Hove oplyser, at husdyr på farme, der er under mistanke for smitte, ikke må komme i nærheden af minkene.

Styrelse vil nu undersøge vilde dyr

Indtil videre kan skylden for smittespredningen blandt mink altså ikke skydes på foderet, mågerne, luften, katte eller hunde.

Så i et forsøg på at blive klogere på, hvordan smitten blandt mink bliver spredt, begynder Fødevarestyrelsen fra mandag at teste vilde dyr, der i Hjørring og Frederikshavn enten bliver skudt af jægere eller dræbt i trafikken, for coronavirus.

Vi finder det ikke sandsynligt, at det er vilde dyr, der står bag smittespredningen

Anette Bøtner

Det gælder ræv, mårhund, ilder og husmår, når det glæder jagt, men også trafikdræbte grævling og odder.

- Vi vil gerne have afkræftet eventuel mindre oplagte smittetilfælde, så de kan stryges af listen, siger Nikolas Kühn Hove.

Han fremhæver, at myndighederne i deres undersøgelser har gennemgået enhver meter hegn på farmene, og der er endnu ikke fundet huller i hegnet, der består af cement, glatte overflader, udhæng og pigtråd.

Derfor er det ifølge Anette Bøtner, begrænset, hvor mange andre dyr, der kan komme ind til minkene.

- Vi finder det ikke sandsynligt, at det er vilde dyr, der står bag smittespredningen, siger hun.

Mennesker smitter mink, og mink smitter mennesker

Tilbage står, at mennesker lige nu er den eneste kendte smitterisiko, når det gælder smittespredningen blandt mink – ligesom det nu er en kendsgerning, at mink kan give smitten tilbage til mennesker.

Vi kender simpelthen ikke alle detaljer om den her virus endnu

Lars Erik Larsen

Således er der i smittede danskere fundet en virusvariant, der har været i mink først. Ifølge Lars Erik Larsen er det usædvanligt, men det er tidligere set med influenza fra fugle til mennesker, ligesom der også har været smitte fra dyr til mennesker under de andre coronavirus SARS og MERS..

- Generelt er virus værtsspecifikke, og det er mere undtagelsen end reglen, at de hopper fra en vært til en anden (fra dyr til mennesker, red.), siger han.

Eksperterne ved også, at mink er meget modtagelige for smitte med SARS-CoV-2. Det er også tilfældet med fritter, der er i familie med mink, men hvorfor ved forskerne ifølge Anette Bøtner og Lars Erik Larsen endnu ikke.

- Det er ikke ukendt, at nogle virus inficerer nogle dyr og ikke andre – nogle kan inficere kvæg og grise, men jeg kan ikke sige, hvorfor mink er så modtagelige overfor smitten, siger Anette Bøtner.

Ifølge Lars Erik Larsen skal der være en speciel form for receptor – en celles signalmodtager – før virus kan komme ind i cellerne, hvor den skal formere sig.

- Vi kender én slags receptor, men den er faktisk ikke til stede i mink. Måske er der også en anden, men vi kender simpelthen ikke alle detaljer om den her virus endnu, siger han.