Samfund

Minister vil have bedre ældrepleje efter topmøde - der er stadig lang vej, mener Ældre Sagen

Arrangørerne bag ældretopmødet er tilfredse med udfaldet. Men Ældre Sagen påpeger, at der skal handling bag ministerens og kommunernes ord.

- Vi skal have en ældrepleje, som er langt bedre og langt mere tryg end det, vi har i øjeblikket.

Sådan lyder det fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) kort efter det såkaldte ældretopmøde, der torsdag eftermiddag sluttede efter to dages drøftelser.

Magnus Heunicke indkaldte tidligere i år til ældretopmødet som reaktion på TV 2s dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden’, der blandt andet afslørede grove plejesvigt og nedværdigende tale på to danske plejehjem.

Hovedformålet med mødet, der var et samarbejde mellem ministeriet, FOA, Ældre Sagen og KL, var at finde løsninger, der skal sikre en værdig og omsorgsfuld pleje på danske plejehjem og i hjemmeplejen i fremtiden.

- Det er så uacceptabelt og rystende at se de eksempler, der har været fremme i medierne. Alt hvad vi gør her, handler jo om at forebygge, at sådan noget kan ske, siger Magnus Heunicke

Han var derfor glad for at høre fra de mennesker, der arbejder i ældreplejen, fra borgerne og de pårørende selv.

- Der kom mange gode eksempler frem, som vi kan lære af. Men der var også mange, der satte fingeren på det ømme punkt, og det var formålet i dag, siger Magnus Heunicke.

Fokus på 'banegårdsmentalitet'

Topmødet blev afholdt virtuelt på grund af forsamlingsrestriktionerne som følge af coronavirus.

Derfor mødtes en række arbejdsgrupper bestående af ansatte i ældreplejen, ældre borgere, pårørende og andre med viden om og interesse i ældreområdet via videolink for at diskutere idéer og løsningsforslag inden for seks overordnede temaer.

Temaerne var blandt andet styrket faglighed og ledelse, organisering og bedre tilsyn.

Netop tilsyn er et af de områder, som Magnus Heunicke hurtigst muligt vil sætte fokus på. Han vil sørge for, at pårørende og ældre borgere har bedre mulighed for at kontakte et nationalt tilsyn, hvis de oplever, at kommunen ikke reagerer på deres bekymringer, forklarer han.

- Der går nok lige nogle dage, men vores mål er, at vi hurtigst muligt får lavet en model, hvor man som pårørende vil kunne henvende sig til et tilsyn, hvis man har mistanke om, at der er noget, der ikke fungerer, og hvis dialogen med ledelse og medarbejdere ikke er på et trygt niveau, siger ministeren.

- Der er lang vej igen

Hos Ældre Sagen er formand Bjarne Hastrup i første omgang tilfreds med mødets udfald. Særligt var han glad for, at der kom fokus på det, han kalder 'banegårdsmentaliteten' - at den ældre oplever at have berøring med for mange forskellige plejere i løbet af en kort periode.

- Så mister man fuldstændig orienteringen, og der kommer ikke de tætte relationer mellem personalet og den meget stærkt svækkede ældre. Det skaber utryghed og måske grundlaget for en dårlig pleje og i sidste ende grundlag for de uhyrligheder, vi har set i plejen, siger Bjarne Hastrup.

En problemstilling, som ministeren også blev opmærksom på under mødet:

- Der er alt for mange, som beretter om, at deres hjem er blevet en banegård, og der kommer nye ansigter ind hver eneste dag. Det er ikke godt for medarbejderen, og selvfølgelig heller ikke for den ældre og de pårørende, siger Magnus Heunicke.

Selvom alle parter nu har haft mulighed for at italesætte udfordringerne og mulige løsninger, er der ifølge Bjarne Hastrup stadig lang vej til en bedre ældrepleje.

- Der er lang vej igen. Vi er kun ved afslutningen på begyndelsen, og nu skal vi have nogle helt håndfaste løfter fra kommunerne og fra ministeren. Når vi har fået det, kan vi begynde at arbejde videre og bygge hele ældresektoren op, siger Bjarne Hastrup.

Opfølgende møde fredag i næste uge

Forud for mødet var håbet hos FOA's sektorformand, Torben Klitmøller Hollmann, at regeringen og de andre parter ville forpligte sig til at handling på ældreområdet.

Det håb blev indfriet, siger Torben Klitmøller Hollmann:

- Vi har fået mere, end vi kunne regne med, og jeg synes faktisk også, at alle er åbne for at have et ansvar her. Og det gælder jo ikke kun ministeren – det gælder også FOA, Ældre Sagen og KL. Vi skal tage det ansvar på os, så vi kan ændre det her.

Særligt hæftede sektorformanden sig ved de idéer, der peger mod en ændring af organiseringen i ældreplejen. Ligesom ministeren ønsker han, at ældre borgere i langt højere grad skal modtage pleje fra de samme medarbejdere.

- Vi skal se på, hvordan vi kan organisere det i mindre teams, så de ældre ikke oplever en banegård. Men også så vores medlemmer oplever at komme hos den samme ældre dag efter dag, så vi kan få den gode relation, og så vi kan observere og reagere, hvis vi kan se ændringer hos den ældre, siger Torben Klitmøller.

Også formanden for KL's sundheds- og ældreudvalg, Jette Skive (DF), var tilfreds med de to dages topmøde. Hun føler sig forsikret om, at drøftelserne bliver til handling.

- For mig og KL er det yderst vigtigt, at det her kommer til at leve, og vi tager nogle af de gode råd og meninger ind, så de kommer ud i hverdagen.

I næste uge vil arrangørerne mødes for at tage næste skridt i arbejdet med ældreområdet og udarbejdelse en konkret handlingsplan.

- Vi følger op på det her. Der er nu så mange konkrete ideer, og jeg har derfor allerede nu inviteret Ældre Sagen, FOA og KL til et opfølgende møde på mit kontor på fredag (i næste uge, red.), hvor vi minutiøst gennemgår, hvad vi gør ved de konkrete punkter, siger Magnus Heunicke.