Eksperter vil give færre karakterer og foreslår to nye skalaer

Rapporten har gennemgået fire bud på erstatning for 7-trins-skalaen og udelukker to af dem.

Står det til en ekspertgruppe bestående af 14 medlemmer med stor viden om de danske uddannelsesinstitutioner, bør der gives færre karakterer i Danmark.

Og skal den nuværende 7-trins-skala erstattes, er to nye skalaer de bedste bud.

Sådan lyder det i en netop offentliggjort rapport, som Børne- og Undervisningsministeriet bestilte i april, og som nu er landet på ministerens bord.

Den skal danne grundlag for et politisk forslag til en ny karakterskala.

Har gennemgået fire skalaer

Rapporten gennemgår fire bud på erstatning for 7-trins-skalaen:

  • Videreudviklet 7-trins-skala (00, 02, 4, 6, 8, 10, 12).
  • Ny karakterskala (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6).
  • Genindførelse af 13-skalaen.
  • Skala baseret på pointsystemer (den engelske karakterskala).

Gruppen foreslår at indføre en af de to første:

De to sidste skalaer, 13-skalaen og en skala på pointsystem, skal tilpasses i en sådan grad for at kunne blive brugt, at eksempelvis 13-skalaen ikke vil være genkendelig, mens den engelske vil kræve en uhensigtsmæssig ændring i de danske principper for karaktergivning, lyder det.

Derimod giver de to første skalaer mulighed for at vise ”faglig progression på midten af skalaen”, siger Rasmus Holme, der har siddet i ekspertgruppen og er forperson for Lærerstuderendes Landskreds.

- De to, som vi anbefaler, er en nul til seks skala og så en nul til tolv skala. Altså en model meget tæt op af den, vi har nu, men med udelukkelse af en minuskarakter og en bedre fordeling af karakterer på midten af skalaen, siger han.

Der skal gives færre karakterer

Ifølge en evaluering af den nuværende 7-trins-skala kan det være for svært for eleverne eller de studerende at flytte sig fra den ene karakter til den anden, og det betyder, at de potentielt mister motivationen.

Ekspertgruppen, der består af medlemmer med viden om grundskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, havde derfor til formål at komme med bud på en erstatning.

Gruppen finder overordnet brugen af karakterer vigtig, men så gerne, at der blev gjort mere ud af at evaluere eleven eller den studerende. Nogle steder bør det dog helt overvejes, om brugen af karakterer ”med fordel kan begrænses” – ikke mindst i grundskolen, lyder det.

I dag hedder 7-trins-skalaen -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12, og særligt ”hullerne” mellem 4, 7 og 10 har fået kritik, fordi det har været svært at vise eleverne og de studerendes faglige profession, og de fleste kun har anset 10 og 12 som gode karakterer.

Samtidig har det lydt, at karakteren -3 har sendt et unødigt negativt signal.

Anvendelse af karakterer svækker motivationen. Især hos dem, der ligger i den mindre gode ende af skalaen

Rasmus Holme, medlem af ekspertgruppen

Men står det til Rasmus Holme og ekspertgruppen, skal der foruden en ny skala også kigges på, hvor mange karakterer der overhovedet bruges:

- Anvendelse af karakterer svækker motivationen. Især hos dem, der ligger i den mindre gode ende af skalaen. Det svækker deres læring. Og derfor skal vi blive meget bedre til at bruge bestået/ikke-bestået med tilknyttet feedback, siger Rasmus Holme.

Og det er Danske Studerendes Fællesråd enig i.

- Skal vi karakterpres til livs, skal der gives markant færre karakterer. Sammen med en ny skala bør man indføre en ret til feedback på opgaver og eksaminer og i det hele taget øge mængden og kvaliteten af feedback, siger Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Minister forbereder udspil

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener også, at der skal mere fokus på feedback.

Og så er de glade, hvis springet mellem karaktererne på midten bliver udlignet med en af de to foreslåede skalaer.

Danmarks Lærerforening kalder rapporten ”rigtig god” og siger, at det er glædeligt, hvis det vil øge fokus på læring fremfor præstation. Blandt andet ved ikke at give for mange karakter – eller for tidligt.

- Det er også godt at læse i rapporten, at karaktererne skal fastsættes nedefra og op og ikke så meget oppefra og ned. Ved at lukke hullet i midten sætter vi fokus på progression, og så er det godt, hvis -3 helt afskaffes. Den sender et dårligt signal, siger Regitze Flannov, der er medlem af uddannelsesudvalget.

Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fortæller, at regeringen nu vil gennemgå rapporten, inden den kommer med et udspil til forhandlinger mellem Folketingets partier.

- Jeg deler ekspertgruppes betragtninger om, hvad der er galt med den nuværende skala. Rapporten er et godt grundlag for den politiske diskussion, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Forhandlingerne forventes startet i slutningen af året eller i begyndelsen af 2021.