Samfund

Hvordan kan jeg få mine feriepenge udbetalt? Her er alt, du skal vide

Er du forvirret? Få hjælp til at forstå udbetalingen af de indefrosne feriepenge her.

Nu kan danske lønmodtagere vælge at få udbetalt tre af deres fem ugers indefrosne feriepenge.

Mange vil sikkert hilse den økonomiske indsprøjtning velkommen, men hvad er op og ned, og hvordan skal det foregå?

TV 2 har herunder forsøgt at samlet et overblik, der giver svar på spørgsmål om udbetalingen.

Baggrund

Hvorfor er mine feriepenge indefrosset?

Danmark overgik 1. september 2020 til en ny ferielov. I den gamle lov optjente man først ferie og afholdt den senere, mens man med den nye ferielov kan afholde ferie, samtidig med at man optjener den. I overgangen vil der været et overlap af optjent ferie, og det er disse fem opsparede uger, som er blevet indefrosset, da det for mange arbejdsgivere vil indebære en stor økonomisk belastning at skulle udbetale to gange feriepenge på én gang.

Hvorfor bliver de udbetalt nu?

Pengene skulle efter planen først have været udbetalt ved folkepensionsalderen, men på grund af coronakrisen besluttede regeringen og et bredt flertal i Folketinget, at danskerne senest i oktober skal have mulighed for at få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge i håb om, at det vil sætte gang i privatforbruget og hjælpe samfundsøkonomien.

Hvem kan få pengene udbetalt?

Alle, der har haft et arbejde og modtaget løn i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, vil have indefrosne feriepenge til gode. Antallet af opsparede feriedage vil afhænge af, hvor meget du har arbejdet i perioden.

Hvorfor får mange et forkert beløb udbetalt?

Mange vil ifølge Beskæftigelsesministeriet få udbetalt for meget eller for lidt, hvis de beder om at få deres tre ugers feriepenge udbetalt. Problemet skyldes, at arbejdsgiverne endnu ikke har indberettet, præcis hvor mange feriepenge den enkelte lønmodtager har til gode. Deadline er først 31. december. Derfor vil udbetalingen ske ud fra en vurdering af, hvor mange penge den enkelte har opsparet.

Hvorfor udbetaler man kun tre ud af fem uger?

Et flertal i Folketinget bestående af V, DF, K, NB, LA , SF og Ø mener, at danskere skal kunne få udbetalt alle fem ugers indefrosne feriepenge. Men regeringen vil vente med den begrundelse, at der endnu ikke er klarhed over, hvor mange penge den enkelte har opsparet. Så hvis man udbetaler for lidt eller for meget for de første tre uger, kan man nå at korrigere i de sidste to uger. Derfor vil regeringen vente til det endelige beløb for danskernes feriepenge er afklaret efter nytår.

Hvad nu hvis jeg ikke har optjent ferie sidste år?

Folketingets partier har tidligere vedtaget, at modtagere af offentlige ydelser får et skattefrit engangstilskud på 1000 kroner i stedet for feriepenge, som de ikke har optjent i perioden. Det er blandt andet modtagere af folkepension, førtidspension, dagpenge, kontanthjælp og SU samt en række øvrige forsørgelsesydelser.

Tilskuddet forventes at blive udbetalt i løbet af oktober, oplyser Beskæftigelsesministeriet til TV 2.

Praktik

Hvordan får jeg mine penge udbetalt?

Ønsker du at få dine indefrosne feriepenge udbetalt, skal du selv søge om det. Pengene ruller med andre ord ikke automatisk ind på din konto. Ansøgningen foregår digitalt via borger.dk. Her er der også være en vejledning til, hvordan man gør.

Hvornår kan jeg bede om udbetaling?

Du kan ansøge fra den 29. september til den 1. december i år. 

Hvornår får man pengene?

De fleste almindelige lønmodtagere vil have pengene på deres konto inden for syv dage, efter man har bedt om at få dem udbetalt. I nogle tilfælde, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der dog gå lidt længere, oplyser LD Fonde.

Hvor meget kan jeg få?

Det afhænger selvsagt af, hvor meget du har optjent i dit job. For en gennemsnitlig lønmodtager med en årlig bruttoindkomst på cirka 350.000 kroner svarer de tre ugers feriepenge til knap 15.000 kroner efter skat. Se flere eksempler her. Hvis politikerne beslutter at udbetale alle fem uger, er tallene højere, som du kan se her.

Hvad sker der med uger, der ikke udbetales?

Hvis ikke du foretager dig noget, bliver feriepengene stående og først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Vælger du at få udbetalt tre uger, og har du optjent fem ugers feriepenge, vil de to resterende uger fortsat være indefrosset frem til folkepensionsalderen, eller indtil der fra politisk side bliver åbnet for udbetaling af de resterende uger.

Betydning

Hvilke overvejelser skal jeg gøre mig?

Der er ikke noget klart svar på, om det er en god ide at få sine indefrosne feriepenge udbetalt. Men inden du beslutter dig, skal du gøre op med dig selv, om du har mest brug for pengene nu, eller om de gavner mest som tilskud til din pension. Hvis du lader pengene stå, vil de kunne vokse mere, fordi de bliver investeret frem til din pension. Derudover kan udbetalingen både nu og senere få betydning for, om du skal betale topskat eller kan blive trukket i nogle sociale ydelser.

Hvordan påvirker det min skat?

Du skal betale skat af dine feriepenge. Vælger man at få dem udbetalt nu, vil et stort antal danskere risikere at nå grænsen, som betyder, at de skal betale topskat. I 2020 er topskattegrænsen 531.000 kroner. Ifølge den liberale tænketank Cepos drejer det sig om cirka 85.000 ekstra topskatteydere ved udbetaling af tre ugers feriepenge og endnu flere ved fem uger. 

Bliver jeg modregnet i mine offentlige ydelser?

Nej, de 3 ugers indefrosne feriepenge har ikke betydning for, hvor meget du kan få i offentlige ydelser til og med 2022, for eksempel pension, boligstøtte og familieydelser. Det gælder også, hvis din ægtefælle, samlever eller andre, du bor sammen med, har fået dem udbetalt.

I de fleste tilfælde skal du ikke selv gøre noget. Men i nogle tilfælde skal du selv være med til at sikre, at det ikke får betydning for din ydelse. Hvis din ydelse afhænger af formue eller indkomst, er det en god idé at opsøge nærmere information fra den myndighed, der udbetaler din ydelse for at sikre, at de indefrosne feriepenge ikke bliver regnet med. Du kan læse mere om formueafhængige ydelser her.

Hvad vil udbetalingen betyde for samfundet?

De tre ferieuger, der kommer til udbetaling, svarer til omkring 60 milliarder kroner før skat. Forventningen blandt økonomer er, at omkring 40 procent af de udbetalte penge vil gå til privatforbrug, og det kan være med til at skabe nye job og sætte gang de brancher, der har været hårdt ramt af coronakrisen. Nationalbanken forventer derudover, at der vil være afledte effekter på beskæftigelse og indkomst, der øger det private forbrug yderligere.