Operation X

Byggefirma skal stoppe højhusbyggeri omgående

Revner i både bundpladen og formodede støbeskel standser byggeriet af et højhus på Amager.

Byggeriet af et højhus, som rager mere end det dobbelte af Rundetårn op i luften, bliver nu stoppet.

Det sker, fordi analyser af husets fundament har afsløret "udfordringer", som det lyder i pressemeddelelsen fra Københavns Kommune.

- Vores eksterne rådgivere har peget på, at beregningerne af bygningens statik er ufuldstændige og ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de udfordringer med bundpladen, som betonprøverne har vist. Derfor har vi i dag standset byggeriet, siger Rikke Sønderriis, områdechef i Område for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Bygherre skal levere nye beregninger

Teknik- og Miljøforvaltningen har udover at standse byggeriet bedt Bach Gruppen levere nye, retvisende beregninger.

Huset er beliggende på Faste Batteri Vej 78 to kilometer fra Rådhuspladsen i centrum af København. Og allerede i juni leverede Teknologisk Institut en rapport, der såede tvivl om kvaliteten af den beton, huset hviler på.

OPERATION X FØLGER SAGEN

Har du kendskab til sager om krænkende adfærd i Forsvaret? Så tip Operation X, der lige nu arbejder på et program om netop det emne, på x@tv2.dk.

Undersøgelsen konkluderede således, at betonens styrke er markant lavere end påkrævet af byggetilladelsen, ligesom kvaliteten er en såkaldt passiv-kvalitet – hvilket betyder, at den er mindre modstandsdygtig, end den skulle være over for påvirkninger fra eksempelvis grundvandet, som det blev formuleret.

Knust beton og gamle teglsten

Boreprøver afslørede både spor af nedknust beton og nedknust teglsten i bundpladen, og det betyder en lavere trykstyrke, end hvis betonen udelukkende var baseret på granit og sand.

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser desuden, at det kan blive nødvendigt at se på de øvrige bygninger, som Bach Gruppen har opført i området.

- Når vi kender resultatet af de eksterne vurderinger, tager vi stilling til, hvad der skal ske i forhold til Bach Gruppens andre bygninger i området, siger Rikke Sønderriis.

I en skriftlig kommentar til Ritzau skriver Bach Gruppen, at man efter påbuddet fra kommunen har stoppet byggeriet "øjeblikkeligt".

- Vi samarbejder fuldt ud med kommunen om at få alle områder af denne sag undersøgt til bunds og levere al den ønskede dokumentation, siger direktør Lene Christensen.

Hun tilføjer, at der i begyndelsen af den kommende uge er indkaldt til drøftelser med Københavns Kommune i forhold til det videre forløb.

Forvaltningen afventer stadig resultatet af Teknologisk Instituts kikkertundersøgelser af bundpladens mulige støbeskel.

Resultatet herfra vil indgå i de eksterne rådgiveres endelige konklusioner i forhold til bygningen.

Whistleblower sladrede

Ifølge Niels-Jørgen Aagaard fra DTU BYG er det meget alvorligt, hvis der opgives forkerte oplysninger til kommunen om den betonkvalitet, en bygning er konstrueret med.

- Det er et tillidsbaseret system, og hvis den dokumentation, der bliver fremlagt ikke er retvisende - hvis det er snyd eller dokumentfalsk - så vil bygningen jo have en reduceret sikkerhed, hvis det altså ikke bliver opdaget, siger Niels-Jørgen Aagaard til TV 2.

Problemet med højhusets beton blev opdaget, da en whistleblower i februar måned skrev til kommunen og advarede om formodet byggesjusk.

Siden blev Bach Gruppen i slutningen af marts politianmeldt af Københavns Kommune, fordi man ikke kunne levere tilfredsstillende dokumentation for kvaliteten af byggeriet.

Det var i 2017, at Bach Gruppen begyndte byggeriet på den syv hektar store grund.

Byggeriet skal efter planen tage 8-10 år og ved sin afslutning rumme 125.000 kvadratmeter boliger og erhvervsejendomme fordelt på blandt andet to højhuse.